Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بلنکین: یکجا با ناتو به افغانستان آمدیم و یکجا بیرون خواهیم شد

انتونی بلنکین، وزیر خارجه امریکا در یک نشست مجازی در بروکسل گفت که اتحاد نظامی ناتو را احیا و بازسازی خواهد کرد و نیز برنامه های امریکا را در مورد خروج نیرو های ناتو از افغانستان شریک خواهد ساخت.

وزیر خارجه امریکا در حالی به نشست وزیران خارجه ناتو شرکت کرده است که بررسی های واشنگتن در باره توافق نامه دوحه به پایان نرسیده است.

این بلند پایه ترین دیپلومات امریکایی می گوید که دیدگاه های نخستین را در باره این طرح با هم پیمانان ناتو اش شریک می سازد.

او افزوده است که یک بررسی توافق‌نامه دوحه از سوی ایالات متحده در مورد افغانستان جریان دارد و او برای شریک ساختن یافته های امریکا با متحدان ناتو به بروکسل آمده است.

بلنکین می‌گوید که گفتگو با متحدان امریکا در دو روز آینده یک "برنامه وسیع تر" شامل خواهد شد که ماموریت فعلی ناتو در افغانستان نیز جزیی از آن است.

بلنکین در پاسخ به پرسشی در مورد برنامه های امریکا برای افغانستان گفت: "ما در امریکا در مورد افغانستان بررسی انجام می‌دهیم. من به نوبت خود اینجا هستم تا شماری از نظریه های ابتدایی خود را با متحدان خویش در ناتو شریک بسازیم و مهمتر از آن اینکه من اینجا هستم تا از متحدان خود بشنویم، آنچه که متحدان ما نیز انجام می‌دهند."

آقای بلنکن در حاشیه نشست وزیران خارجه ناتو دربروکسل تاکید می ورزد که نیروهای امریکایی یکجا با سربازان ناتو در یک زمان مناسب از افغانستان بیرون خواهند شد.

"ما به آنجا یکجا رفتیم، با هم سازگار بودیم و زمانی که وقت درست فرا برسد با هم خارج خواهیم شد. موضوع و حرف ما مشترک است و آن "باهمی" است.

بلنکین گفت که هفته گذشته رییس جمهور بایدن خاطر نشان ساخت که خروج کامل نیرو ها در اول ماه مه دشوار خواهد بود.

او گفت که گذشته از تصمیم های تخنیکی، "ما با متحدان خود در ناتو در امر ختم جنگ و برطرف کردن خطر های متوجه نیرو های ما متعهد هستیم. قسمی که در مجموع به این نتیجه رسیده ایم که افغانستان هیچ گاه بار دیگر پناه‌گاه امن برای هراس افگنانی که می‌توانند ایالات متحده و یا متحدان ما را تهدید کنند، تبدیل نشود.

ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو در این نشست گفت که فرصت خوبی برای نشستن با ۳۰ متحد این پیمان و مشوره در مورد آینده افغانستان، فراهم شده است.

"ما باید در مورد اتخاذ تصامیم و همآهنگی آن باید با هم مشورت نماییم."

در همین حال دبیر کل ناتو یکبار دیگر از شکننده گی مذاکرات صلح افغانستان هشدار می‌دهد اما می گوید که یک گانه گزینه برای صلح دراین کشور گفت وگو است.

استولتنبرگ افزود که آنها انتظار دارند تا شاهد کاهش در خشونت ها در افغانستان باشند و طالبان حمایت شان از هراس افگنان بین المللی به شمول القاعده را متوقف بسازند.
در همین حال دبیر کل ناتو یکبار دیگر از شکننده گی مذاکرات صلح افغانستان هشدار می دهد اما می گوید که یک گانه گزینه برای صلح دراین کشور گفت وگو است.

بر بنیاد توافق نامه دوحه نیروهای امریکایی باید تا اول ماه می از افغانستان بیرون شوند، اما رییس جمهور امریکا این کار را دشوار گفته است.

اکنون طالبان می گویند که اگر نیروهای امریکایی در اول ماه می از افغانستان بیرون نشوند، این گروه تصمیم های جداگانه در این باره خواهند گرفت.

ازسوی دیگر منابع به طلوع نیوز می گویند که رییس جمهور غنی در پاسخ به طرح صلح امریکا که درآن ایجاد یک حکومت موقت پیشنهاد شده است گفته است که او خواهان برگذاری انتخابات ریاست جمهوری درماه سنبله است.

بلنکین: یکجا با ناتو به افغانستان آمدیم و یکجا بیرون خواهیم شد

این بلند پایه ترین دیپلومات امریکایی می گوید که دیدگاه های نخستین را در باره این طرح با هم پیمانان ناتو اش شریک می سازد.

تصویر بندانگشتی

انتونی بلنکین، وزیر خارجه امریکا در یک نشست مجازی در بروکسل گفت که اتحاد نظامی ناتو را احیا و بازسازی خواهد کرد و نیز برنامه های امریکا را در مورد خروج نیرو های ناتو از افغانستان شریک خواهد ساخت.

وزیر خارجه امریکا در حالی به نشست وزیران خارجه ناتو شرکت کرده است که بررسی های واشنگتن در باره توافق نامه دوحه به پایان نرسیده است.

این بلند پایه ترین دیپلومات امریکایی می گوید که دیدگاه های نخستین را در باره این طرح با هم پیمانان ناتو اش شریک می سازد.

او افزوده است که یک بررسی توافق‌نامه دوحه از سوی ایالات متحده در مورد افغانستان جریان دارد و او برای شریک ساختن یافته های امریکا با متحدان ناتو به بروکسل آمده است.

بلنکین می‌گوید که گفتگو با متحدان امریکا در دو روز آینده یک "برنامه وسیع تر" شامل خواهد شد که ماموریت فعلی ناتو در افغانستان نیز جزیی از آن است.

بلنکین در پاسخ به پرسشی در مورد برنامه های امریکا برای افغانستان گفت: "ما در امریکا در مورد افغانستان بررسی انجام می‌دهیم. من به نوبت خود اینجا هستم تا شماری از نظریه های ابتدایی خود را با متحدان خویش در ناتو شریک بسازیم و مهمتر از آن اینکه من اینجا هستم تا از متحدان خود بشنویم، آنچه که متحدان ما نیز انجام می‌دهند."

آقای بلنکن در حاشیه نشست وزیران خارجه ناتو دربروکسل تاکید می ورزد که نیروهای امریکایی یکجا با سربازان ناتو در یک زمان مناسب از افغانستان بیرون خواهند شد.

"ما به آنجا یکجا رفتیم، با هم سازگار بودیم و زمانی که وقت درست فرا برسد با هم خارج خواهیم شد. موضوع و حرف ما مشترک است و آن "باهمی" است.

بلنکین گفت که هفته گذشته رییس جمهور بایدن خاطر نشان ساخت که خروج کامل نیرو ها در اول ماه مه دشوار خواهد بود.

او گفت که گذشته از تصمیم های تخنیکی، "ما با متحدان خود در ناتو در امر ختم جنگ و برطرف کردن خطر های متوجه نیرو های ما متعهد هستیم. قسمی که در مجموع به این نتیجه رسیده ایم که افغانستان هیچ گاه بار دیگر پناه‌گاه امن برای هراس افگنانی که می‌توانند ایالات متحده و یا متحدان ما را تهدید کنند، تبدیل نشود.

ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو در این نشست گفت که فرصت خوبی برای نشستن با ۳۰ متحد این پیمان و مشوره در مورد آینده افغانستان، فراهم شده است.

"ما باید در مورد اتخاذ تصامیم و همآهنگی آن باید با هم مشورت نماییم."

در همین حال دبیر کل ناتو یکبار دیگر از شکننده گی مذاکرات صلح افغانستان هشدار می‌دهد اما می گوید که یک گانه گزینه برای صلح دراین کشور گفت وگو است.

استولتنبرگ افزود که آنها انتظار دارند تا شاهد کاهش در خشونت ها در افغانستان باشند و طالبان حمایت شان از هراس افگنان بین المللی به شمول القاعده را متوقف بسازند.
در همین حال دبیر کل ناتو یکبار دیگر از شکننده گی مذاکرات صلح افغانستان هشدار می دهد اما می گوید که یک گانه گزینه برای صلح دراین کشور گفت وگو است.

بر بنیاد توافق نامه دوحه نیروهای امریکایی باید تا اول ماه می از افغانستان بیرون شوند، اما رییس جمهور امریکا این کار را دشوار گفته است.

اکنون طالبان می گویند که اگر نیروهای امریکایی در اول ماه می از افغانستان بیرون نشوند، این گروه تصمیم های جداگانه در این باره خواهند گرفت.

ازسوی دیگر منابع به طلوع نیوز می گویند که رییس جمهور غنی در پاسخ به طرح صلح امریکا که درآن ایجاد یک حکومت موقت پیشنهاد شده است گفته است که او خواهان برگذاری انتخابات ریاست جمهوری درماه سنبله است.

هم‌رسانی کنید