Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

'جنگ میان نیروهای امنیتی و طالبان در ۲۰ ولایت جریان دارد'

هیبت‌الله علی‌زی، فرمانده قول‌اردوی عملیات‌های خاص می‌گوید که نیروهای امنیتی در بیست ولایت کشور در جنگ با طالبان استند.

به‌گفتۀ آقای علی‌زی، از میان این بیست ولایت، جنگ در ولایت‌های کندز، کندهار، هلمند، فاریاب و وردک شدید تر است.

او در این باره اظهار داشت: «دو سه ماه پیش، ما نگرانی‌هایی از شهر کندهار داشتیم که الحمدالله حالا این نگرانی‌ها رفع شده‌اند. شما گواه عملیات ارغنداب استید که تقریبأ دو ماه می‌شود که آغاز شده‌است، باوجود آن‌‎که ماین‌ها بسیار زیاد بودند.»

مزید بر این، ده ولسوالی به ویژه در ولایت‌های هلمند، زابل، جوزجان، بادغیس و بدخشان به‌دست طالبان اند؛ اما برنامۀ نهادهای امنیتی برای پس‌گیری این ولسوالی‌ها روشن نیست.

این در حالی است که طالبان با پخش نوارهای تصویری از سقوط ولسوالی چرخ ولایت لوگر به‌دست این گروه خبر داده‌اند؛ اما مسؤولان امنیتی می‌گویند که به‌علت نبود امکانات، مرکز ولسوالی چرخ به محل دیگری تغییر مکان کرده‌است.

مطیع‌الله سرور، عضو شورای ولایتی لوگر بیان داشت: «بهانه می‌کنند که مکتب است و یا آنجا مسجد بود و ما در مکتب و مسجد مستقر بودیم. آیا در طول بیست سال در آنجا مکتب نبود؟ مسجد نبود؟»

با این همه، یک هیئت از کابل برای چه‌گونه‌گی سقوط ولسوالی چرخ ولایت لوگر به‌دست طالبان، به این ولایت رفته‌است.

لوگر، شش ولسوالی دارد. محمدآغه، خوشی وازره از ولسوالی‌های نسبتأ امن این ولایت شناخته می‌شوند اما منابع مردمی می‌گویند که حاکمیت دولتی در ولسوالی‌های خروار، بره‌کی برک و چرخ، تنها به ساختمان‌های این ولسوالی‌ها محدود شده‌است.

'جنگ میان نیروهای امنیتی و طالبان در ۲۰ ولایت جریان دارد'

ده ولسوالی به ویژه در ولایت‌های هلمند، زابل، جوزجان، بادغیس و بدخشان به‌دست طالبان اند؛ اما برنامۀ نهادهای امنیتی برای پس‌گیری این ولسوالی‌ها روشن نیست.

Thumbnail

هیبت‌الله علی‌زی، فرمانده قول‌اردوی عملیات‌های خاص می‌گوید که نیروهای امنیتی در بیست ولایت کشور در جنگ با طالبان استند.

به‌گفتۀ آقای علی‌زی، از میان این بیست ولایت، جنگ در ولایت‌های کندز، کندهار، هلمند، فاریاب و وردک شدید تر است.

او در این باره اظهار داشت: «دو سه ماه پیش، ما نگرانی‌هایی از شهر کندهار داشتیم که الحمدالله حالا این نگرانی‌ها رفع شده‌اند. شما گواه عملیات ارغنداب استید که تقریبأ دو ماه می‌شود که آغاز شده‌است، باوجود آن‌‎که ماین‌ها بسیار زیاد بودند.»

مزید بر این، ده ولسوالی به ویژه در ولایت‌های هلمند، زابل، جوزجان، بادغیس و بدخشان به‌دست طالبان اند؛ اما برنامۀ نهادهای امنیتی برای پس‌گیری این ولسوالی‌ها روشن نیست.

این در حالی است که طالبان با پخش نوارهای تصویری از سقوط ولسوالی چرخ ولایت لوگر به‌دست این گروه خبر داده‌اند؛ اما مسؤولان امنیتی می‌گویند که به‌علت نبود امکانات، مرکز ولسوالی چرخ به محل دیگری تغییر مکان کرده‌است.

مطیع‌الله سرور، عضو شورای ولایتی لوگر بیان داشت: «بهانه می‌کنند که مکتب است و یا آنجا مسجد بود و ما در مکتب و مسجد مستقر بودیم. آیا در طول بیست سال در آنجا مکتب نبود؟ مسجد نبود؟»

با این همه، یک هیئت از کابل برای چه‌گونه‌گی سقوط ولسوالی چرخ ولایت لوگر به‌دست طالبان، به این ولایت رفته‌است.

لوگر، شش ولسوالی دارد. محمدآغه، خوشی وازره از ولسوالی‌های نسبتأ امن این ولایت شناخته می‌شوند اما منابع مردمی می‌گویند که حاکمیت دولتی در ولسوالی‌های خروار، بره‌کی برک و چرخ، تنها به ساختمان‌های این ولسوالی‌ها محدود شده‌است.

هم‌رسانی کنید