Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

در بیست سال اخیر جمعیت افغانستان ۵۷درصد افزایش داشته‌است

آمارهای ادارۀ احصاییه و معلومات نشان می‌دهند که در بیست سال اخیر، جمعیت افغانستان ۵۷درصد افزایش داشته‌است.

بربنیاد این آمارها، در سال ۱۳۹۹جمعیت کشور به ۳۲ میلیون و ۹۰۰ هزار می‌رسید در حالی که در سال ۱۳۸۰ افغانستان تنها ۱۹میلیون و ۹۱هزار جمعیت داشت.

بربنیاد آمارهای ادارۀ ملی احصاییه و معلومات، در ۲۰ سال اخیر بر جمعیت افغانستان، بیش از ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار افزوده شده‌است.

در بیست سال اخیر کابل بیشتر از هر بخش کشور پُرجمعیت گشته و در یک‌سال اخیر هم، این شهر که اکنون بیش از پنج‌میلیون نفر را در خود جا داده، افزایش ۴ درصدی دیگری را بر شمار باشنده‌گانش گواه بوده‌‎است. 

رویینا شهابی، سخن‌گوی ادارۀ ملی احصاییه و معلومات گفت: «برای آب‌های زیرزمینی، برای کاهش سطح آب‌ها، برای محیط زیست و برای مواردی مثل فاضلاب و گرم‌شدن بی‌رویه هوا و موارد دیگر مشکل ایجاد می‌کند.»

وزارت صحت‌عامه می‌گوید که برای آگاهی‌دهی به خانواده‌ها ازبهر آوردن وقفه در زایمان‌ها، بیشتر از پیش دست‌ به کار شده‌است. افزایش مشاوران خانواده‌گی در درمان‌گاه‌ها در بخش‌های دوردست کشور، بخشی از همین برنامه‌هاست.

دستگیر نظری، سخن‌گوی وزارت صحت‌عامه بیان داشت: «بسیار یک مشکل جدی است برای سکتور صحت افغانستان و تمام تلاش وزارت صحت عامه افغانستان همین است که ما بتوانیم با پلان درست خانواده‌گی تنظیم بکنیم و کمک بکنیم برای هم‌وطنان ما.»

در ماه‌های پیش، از افزایش بی‌کاری و درگیر بودن ۴۰ درصد از شهروندان افغانستان به این معضل نیز هشدار داده شد؛ معضلی که وزارت کار و امور اجتماعی را سخت به خود مشغول داشته است.  

بشیراحمد ته‌ینج، وزیر کار و امور اجتماعی اظهار داشت: «این فیصدی احتمالاً تا بیست درصد پایان شود. یعنی آمار بی‌کاری رو به کاهش‌یافتن است.»

و اما در کشوری که سال‌هاست درگیر ناامنی‌ها و نابسامانی‌هاست، تا چه اندازه می‌شود دقیق بودن آمارهای داده‌شده از سوی نهادهای دولتی را باور کرد؟

میرجلال‌الدین هشام، مسؤول انستیتوت افغان ـ کوریا در این باره توضیح داد: «ما آمار دقیقی نه از بی‌کار داریم، نه آمار دقیقی ما از کسانی که به اصطلاح بی‌سواد استند و نه آمار دقیقی از نفوس افغانستان در مجموع داریم.»

در برخی از آمارهای جهانی، از افزایش جمعیت افغانستان تا بیش از ۶۴ میلیون در سی‌سال آینده نیز یاد شده‌‎است. افغانستان اکنون از رهگذر جمعیت، در رده سی‌وهفتم کشورهای جهان قرار دارد؛ اما پیش‌بینی شده در سال ۲۰۵۰، در رده سی و یکم این کشورها جا خواهد گرفت.

در بیست سال اخیر جمعیت افغانستان ۵۷درصد افزایش داشته‌است

در برخی از آمارهای جهانی آمده که اگر رُشد جمعیت افغانستان به همین سان ادامه یابد، این کشور در سال ۲۰۵۰، بیش از ۶۴ میلیون جمعیت خواهد داشت.

تصویر بندانگشتی

آمارهای ادارۀ احصاییه و معلومات نشان می‌دهند که در بیست سال اخیر، جمعیت افغانستان ۵۷درصد افزایش داشته‌است.

بربنیاد این آمارها، در سال ۱۳۹۹جمعیت کشور به ۳۲ میلیون و ۹۰۰ هزار می‌رسید در حالی که در سال ۱۳۸۰ افغانستان تنها ۱۹میلیون و ۹۱هزار جمعیت داشت.

بربنیاد آمارهای ادارۀ ملی احصاییه و معلومات، در ۲۰ سال اخیر بر جمعیت افغانستان، بیش از ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار افزوده شده‌است.

در بیست سال اخیر کابل بیشتر از هر بخش کشور پُرجمعیت گشته و در یک‌سال اخیر هم، این شهر که اکنون بیش از پنج‌میلیون نفر را در خود جا داده، افزایش ۴ درصدی دیگری را بر شمار باشنده‌گانش گواه بوده‌‎است. 

رویینا شهابی، سخن‌گوی ادارۀ ملی احصاییه و معلومات گفت: «برای آب‌های زیرزمینی، برای کاهش سطح آب‌ها، برای محیط زیست و برای مواردی مثل فاضلاب و گرم‌شدن بی‌رویه هوا و موارد دیگر مشکل ایجاد می‌کند.»

وزارت صحت‌عامه می‌گوید که برای آگاهی‌دهی به خانواده‌ها ازبهر آوردن وقفه در زایمان‌ها، بیشتر از پیش دست‌ به کار شده‌است. افزایش مشاوران خانواده‌گی در درمان‌گاه‌ها در بخش‌های دوردست کشور، بخشی از همین برنامه‌هاست.

دستگیر نظری، سخن‌گوی وزارت صحت‌عامه بیان داشت: «بسیار یک مشکل جدی است برای سکتور صحت افغانستان و تمام تلاش وزارت صحت عامه افغانستان همین است که ما بتوانیم با پلان درست خانواده‌گی تنظیم بکنیم و کمک بکنیم برای هم‌وطنان ما.»

در ماه‌های پیش، از افزایش بی‌کاری و درگیر بودن ۴۰ درصد از شهروندان افغانستان به این معضل نیز هشدار داده شد؛ معضلی که وزارت کار و امور اجتماعی را سخت به خود مشغول داشته است.  

بشیراحمد ته‌ینج، وزیر کار و امور اجتماعی اظهار داشت: «این فیصدی احتمالاً تا بیست درصد پایان شود. یعنی آمار بی‌کاری رو به کاهش‌یافتن است.»

و اما در کشوری که سال‌هاست درگیر ناامنی‌ها و نابسامانی‌هاست، تا چه اندازه می‌شود دقیق بودن آمارهای داده‌شده از سوی نهادهای دولتی را باور کرد؟

میرجلال‌الدین هشام، مسؤول انستیتوت افغان ـ کوریا در این باره توضیح داد: «ما آمار دقیقی نه از بی‌کار داریم، نه آمار دقیقی ما از کسانی که به اصطلاح بی‌سواد استند و نه آمار دقیقی از نفوس افغانستان در مجموع داریم.»

در برخی از آمارهای جهانی، از افزایش جمعیت افغانستان تا بیش از ۶۴ میلیون در سی‌سال آینده نیز یاد شده‌‎است. افغانستان اکنون از رهگذر جمعیت، در رده سی‌وهفتم کشورهای جهان قرار دارد؛ اما پیش‌بینی شده در سال ۲۰۵۰، در رده سی و یکم این کشورها جا خواهد گرفت.

هم‌رسانی کنید