Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

لوح یادبود از احمدشاه مسعود در بخشی از شهر پاریس نصب شد

لوح یادبود از احمدشاه مسعود، قهرمان ملی افغانستان، امروز شنبه در بخشی از شهر پاریس نصب شد.

شهرداری پاریس در ماه دلو پارسال، از تصویب طرح نصب این لوح در بخشی از ناحیه هشتم این شهر خبر داد.

شهر پاریس امروز گواۀ برنامه‌یی در همین پیوند بود که در آن، شماری از چهره‌های سرشناس افغانستان به‌شمول حامد کرزی، عبدالله عبدالله و احمد مسعود، پسر احمدشاه مسعود نیز حضور داشتند.

احمد مسعود گفت: «امروز فرمانده مسعود نمادی ازمیهن‌پرستی میان افغانستان و فرانسه است. دو کشور به‌زودی صدمین سال‌گرد روابط شان را تجلیل خواهند کرد. در یک صد سال گذشته، ملت فرانسه در بخش‌های گونه‌گون ما را از جمله در برابر دیدگاه‌های تندروانه کمک کرده‌است.»

احمدشاه مسعود، بیست‌سال پیش، در یک حملۀ انتحاری که به‌روز هژدهم سنبله سال ۱۳۸۰ خورشیدی در ولسوالی خواجه بهاءالدین ولایت تخار رخ داد، جان باخت.

در افغانستان برای احمدشاه مسعود لقب قهرمان ملی داده شده است؛ اما آوازۀ کارنامه‌های وی به بیرون از کشور نیز راه یافته‌است. در همین پیوند، به تازه‌گی یکی از شرکت‌های امارات متحده عرب، عطری را به نام «فرمانده مسعود» تولید و به بازار عرضه کرده‌است.

لوح یادبود از احمدشاه مسعود در بخشی از شهر پاریس نصب شد

حامد کرزی رییس‌جمهور پیشین، عبدالله عبدالله رییش شورای عالی مصالحه ملی و احمد مسعود فرزند احمدشاه مسعود، از چهره‌هایی‌ستند که برای شرکت در این مراسم به فرانسه رفته‌اند.

تصویر بندانگشتی

لوح یادبود از احمدشاه مسعود، قهرمان ملی افغانستان، امروز شنبه در بخشی از شهر پاریس نصب شد.

شهرداری پاریس در ماه دلو پارسال، از تصویب طرح نصب این لوح در بخشی از ناحیه هشتم این شهر خبر داد.

شهر پاریس امروز گواۀ برنامه‌یی در همین پیوند بود که در آن، شماری از چهره‌های سرشناس افغانستان به‌شمول حامد کرزی، عبدالله عبدالله و احمد مسعود، پسر احمدشاه مسعود نیز حضور داشتند.

احمد مسعود گفت: «امروز فرمانده مسعود نمادی ازمیهن‌پرستی میان افغانستان و فرانسه است. دو کشور به‌زودی صدمین سال‌گرد روابط شان را تجلیل خواهند کرد. در یک صد سال گذشته، ملت فرانسه در بخش‌های گونه‌گون ما را از جمله در برابر دیدگاه‌های تندروانه کمک کرده‌است.»

احمدشاه مسعود، بیست‌سال پیش، در یک حملۀ انتحاری که به‌روز هژدهم سنبله سال ۱۳۸۰ خورشیدی در ولسوالی خواجه بهاءالدین ولایت تخار رخ داد، جان باخت.

در افغانستان برای احمدشاه مسعود لقب قهرمان ملی داده شده است؛ اما آوازۀ کارنامه‌های وی به بیرون از کشور نیز راه یافته‌است. در همین پیوند، به تازه‌گی یکی از شرکت‌های امارات متحده عرب، عطری را به نام «فرمانده مسعود» تولید و به بازار عرضه کرده‌است.

هم‌رسانی کنید