Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

امنیت ملی: یک عضو القاعده و یک فرماندۀ طالبان در پکتیکا کشته شدند

ریاست عمومی امنیت ملی در یک بیانیه می‌گوید که نیروهای قطعات خاص این ریاست در یک عملیات هدفمند، یک عضو برجستۀ شبکۀ القاعده و یک فرماندۀ طالبان را در ولسوالی گیان ولایت پکتیکا کشته‌اند.

در اعلامیه آمده‌است:«دولت بیگ تاجیکی مشهور به ابومحمد التاجیکی عضو برجسته‌ی شبکه‌ی القاعده در شبه‌قاره‌ی هند و حضرت علی مشهور به حمزه مهاجر باشنده‌ی اصلی وزیرستان فرمانده‌ی گروه تروریستی طالبان، از پلان‌گذاران اصلی حملات مشترکِ پیچیده، خونین و بزرگ طالبان و القاعده بوده‌اند.»

در خبرنامه همچنان گفته شده‌است که این افراد، اشخاص ارتباطی میان شبکۀ القاعده و گروه طالبان بودند و مسئولیت تجهیز و تمویل گروه طالبان را پیش میبردند.

امنیت ملی می‌گوید که برنامۀ ابومحمد تاجیکی و حمزه مهاجر در افغانستان فراهم کردن سلاح‌های پیشرفته و تعلیمات نظامی به گروه طالبان در ولایات غزنی، لوگر و زابل بود.

بیانیه می‌افزاید:«افراد نامبرده وظیفه‌ی آموزش نظامی جنگجویان گروه طالبان را پیش می‌بردند و درصدد بودند تا این آموزش‌ها را در دیگر پایگاه‌های طالبان گسترش دهند.»

امنیت ملی می‌گوید که افراد کشته شده در بارۀ عملیات‌های بهاری نیز به طالبان مشوره می‌دادند. 

امنیت ملی: یک عضو القاعده و یک فرماندۀ طالبان در پکتیکا کشته شدند

امنیت ملی می‌گوید که برنامۀ ابومحمد تاجیکی و حمزه مهاجر در افغانستان فراهم کردن سلاح‌های پیشرفته و تعلیمات نظامی به گروه طالبان در ولایات غزنی، لوگر و زابل بود.

Thumbnail

ریاست عمومی امنیت ملی در یک بیانیه می‌گوید که نیروهای قطعات خاص این ریاست در یک عملیات هدفمند، یک عضو برجستۀ شبکۀ القاعده و یک فرماندۀ طالبان را در ولسوالی گیان ولایت پکتیکا کشته‌اند.

در اعلامیه آمده‌است:«دولت بیگ تاجیکی مشهور به ابومحمد التاجیکی عضو برجسته‌ی شبکه‌ی القاعده در شبه‌قاره‌ی هند و حضرت علی مشهور به حمزه مهاجر باشنده‌ی اصلی وزیرستان فرمانده‌ی گروه تروریستی طالبان، از پلان‌گذاران اصلی حملات مشترکِ پیچیده، خونین و بزرگ طالبان و القاعده بوده‌اند.»

در خبرنامه همچنان گفته شده‌است که این افراد، اشخاص ارتباطی میان شبکۀ القاعده و گروه طالبان بودند و مسئولیت تجهیز و تمویل گروه طالبان را پیش میبردند.

امنیت ملی می‌گوید که برنامۀ ابومحمد تاجیکی و حمزه مهاجر در افغانستان فراهم کردن سلاح‌های پیشرفته و تعلیمات نظامی به گروه طالبان در ولایات غزنی، لوگر و زابل بود.

بیانیه می‌افزاید:«افراد نامبرده وظیفه‌ی آموزش نظامی جنگجویان گروه طالبان را پیش می‌بردند و درصدد بودند تا این آموزش‌ها را در دیگر پایگاه‌های طالبان گسترش دهند.»

امنیت ملی می‌گوید که افراد کشته شده در بارۀ عملیات‌های بهاری نیز به طالبان مشوره می‌دادند. 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره