Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

طرح حزب اسلامی دربارۀ صلح و تأکید بر ایجاد حکومت انتقالی

گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی می‌گوید طرح حزب اسلامی را به جناح‌های اثرگذار در روند صلح داده‌است.

به‌گفته او در این طرح دوصفه‌‎یی که قرار است در نشست استانبول مطرح شود، بر خروج نیروهای خارجی و ایجاد یک حکومت انتقالی در افغانستان تأکید شده‌است.

حکمتیار می‌گوید که شماری از اعضای رهبری شورای عالی مصالحه ملی، احزاب و جریان‌های سیاسی نیز بر روی طرح‌های جداگانه کار می‌کنند تا آن را در نشست ترکیه مطرح کنند: «احزاب شامل شورای عالی مصالحه هم به دلیل از این‌که شورای عالی مصالحه هیچ طرح ندارد، این‌ها هم به راه‌های دیگری فکر می‌‎کنند یعنی این‌که نه حکومت توانایی طرح جامع و معقول و پذیرفتنی را ندارد.»

به باور حکمتیار، باید از همه طرح‌ها یک طرح واحد ساخته شود.

حکمتیار در واکنش به طرح امریکا دربارۀ ادامۀ حضور نیروهای امریکایی در افغانستان می‌گوید که واشنگتن باید به تعهدش در توافق‌نامه صلح با طالبان عمل کند.

حکمتیار می‌افزاید که حضور ملا هیبت‌الله در نشست ترکیه دشوار است اما رییس‌جمهورغنی باید در رأس یک هیئت در این نشست شرکت کند: «اگر معاون اول امارت اسلامی، مسؤول بخش سیاسی امارت اسلامی، این‌ها در مذاکرات ترکیه شرکت کنند همین کافی است که بگوییم شرکت طالب‌ها و امارت اسلامی در جلسه ترکیه به سطح رهبرها بوده‌است.»

رهبر حزب اسلامی تأکید دارد که فردا - جمعه - هواداران این حزب در جاده‌های کابل راهپیمایی خواهند کرد و استعفای حکومت از مهم‌‎ترین خواست‌های آنان است.

عبدالرشید ایوبی،  مشاور رییس‌جمهور بیان داشت: «در شرایط کنونی آوردن فشار بیشتر بر حکومت لازم نیست. بهتر است آقای حکمتیار به‌عنوان یک رهبر سیاسی برای روند صلح و آتش‌بس واقعأ کار کند.»

گلبدین حکمتیار می‌گوید که در کنار راهپیمایی‌ها قرار است افراد مسلح وابسته به حزب اسلامی در اعتراض به مدغم نشدن در نیروهای امنیتی، نشست‌هایی برگزار کنند.

طرح حزب اسلامی دربارۀ صلح و تأکید بر ایجاد حکومت انتقالی

حکمتیار در واکنش به طرح امریکا دربارۀ ادامۀ حضور نیروهای امریکایی در افغانستان می‌گوید که واشنگتن باید به تعهدش در توافق‌نامه صلح با طالبان عمل کند.

تصویر بندانگشتی

گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی می‌گوید طرح حزب اسلامی را به جناح‌های اثرگذار در روند صلح داده‌است.

به‌گفته او در این طرح دوصفه‌‎یی که قرار است در نشست استانبول مطرح شود، بر خروج نیروهای خارجی و ایجاد یک حکومت انتقالی در افغانستان تأکید شده‌است.

حکمتیار می‌گوید که شماری از اعضای رهبری شورای عالی مصالحه ملی، احزاب و جریان‌های سیاسی نیز بر روی طرح‌های جداگانه کار می‌کنند تا آن را در نشست ترکیه مطرح کنند: «احزاب شامل شورای عالی مصالحه هم به دلیل از این‌که شورای عالی مصالحه هیچ طرح ندارد، این‌ها هم به راه‌های دیگری فکر می‌‎کنند یعنی این‌که نه حکومت توانایی طرح جامع و معقول و پذیرفتنی را ندارد.»

به باور حکمتیار، باید از همه طرح‌ها یک طرح واحد ساخته شود.

حکمتیار در واکنش به طرح امریکا دربارۀ ادامۀ حضور نیروهای امریکایی در افغانستان می‌گوید که واشنگتن باید به تعهدش در توافق‌نامه صلح با طالبان عمل کند.

حکمتیار می‌افزاید که حضور ملا هیبت‌الله در نشست ترکیه دشوار است اما رییس‌جمهورغنی باید در رأس یک هیئت در این نشست شرکت کند: «اگر معاون اول امارت اسلامی، مسؤول بخش سیاسی امارت اسلامی، این‌ها در مذاکرات ترکیه شرکت کنند همین کافی است که بگوییم شرکت طالب‌ها و امارت اسلامی در جلسه ترکیه به سطح رهبرها بوده‌است.»

رهبر حزب اسلامی تأکید دارد که فردا - جمعه - هواداران این حزب در جاده‌های کابل راهپیمایی خواهند کرد و استعفای حکومت از مهم‌‎ترین خواست‌های آنان است.

عبدالرشید ایوبی،  مشاور رییس‌جمهور بیان داشت: «در شرایط کنونی آوردن فشار بیشتر بر حکومت لازم نیست. بهتر است آقای حکمتیار به‌عنوان یک رهبر سیاسی برای روند صلح و آتش‌بس واقعأ کار کند.»

گلبدین حکمتیار می‌گوید که در کنار راهپیمایی‌ها قرار است افراد مسلح وابسته به حزب اسلامی در اعتراض به مدغم نشدن در نیروهای امنیتی، نشست‌هایی برگزار کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره