تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دیده‌بان حقوق‌بشر: طالبان عمدأ بر کارمندان رسانه‌ها حمله می‌کنند

دیده‌بان حقوق‌بشر در یک گزارش تازه می‌گوید که طالبان عمدأ خبرنگاران و کارمندان دیگرِ رسانه‌ها را - به‌شمول زنان - آماج قرار می‌دهند.

بربنیاد این گزارش دیده‌بان حقوق‌بشر، تهدیدها از سوی طالبان در برابر خبرنگاران پس از آغاز مذاکرات صلح، در سراسر کشور بیشتر شده‌اند.

در این گزارش آمده‌است که فرماندهان و افراد مسلح طالبان در تهدیدها، ارعاب و خشونت‌ها در برابر کارمندان رسانه‌ها در کابل و بخش‌های دیگر کشور که این گروه در آن‌ها نفوذ چشمگیر دارند، دخیل استند.

گزارش می‌افزاید طالبانی که این تهدیدها را انجام می‌دهند، معمولاً دربارۀ کار، خانواده و گشت‌وگذار خبرنگاران معلومات زیاد دارند و از این معلومات برای مجبور ساختن آنان به خودسانسوری و ترک کار استفاده می‌کنند و یا در برابر آنان از خشونت کار می‌گیرند.

عبدالمنان شیوا شرق، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت: «آن‌چه که در ماه‌های پسین – پس از آغاز گفت‌وگوهای صلح میان دولت افغانستان و طالبان – شکل گرفته‌است، من فکر می‌کنم، ابزارسازی دهشت و عمل‌کرد تروریستی بوده‌است بدلیل گرفتن امتیاز بیشتر.»

طارق آرین، سخن‌گوی وزارت امور داخله نیز افزود: «طالبان موجی از اهداف خشونت‌بار خود تداوم داده‌اند اما مسؤولیت نگرفته‌اند؛ در حالی‌که دستگیری‌های ما نشان می‌دهند که بازداشت شده‌گان در این باره مستقیم اعتراف می‌کنند.»

بربنیاد آمارها، تنها در سال ۱۳۹۹یازده تن از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها در حمله‌های هدفمند در افغانستان جان باختند.

شماری از خبرنگاران، در گفت‌وگو با دیده‌بان حقوق‌بشر، گفته‌اند که طالبان آنان را تهدید کرده‌اند.

در همین‌حال شماری از بانوانی که در رسانه‌ها کار می‌کنند، در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز از افزایش قتل‌های هدفمند ابراز نگرانی می‌کنند.

نظیفه مجید، فعال رسانه‌یی بیان داشت: «من به دوستانم همیشه توصیه می‌کنم که هیچ‌وقت تسلیم نشوند. در خانه پناه نبرد؛ اکنون نه خانه امن است و نه بیرون.»
 
دیده‌بان حقوق‌بشر می‌گوید که رهبری طالبان باید این تهدیدها و حمله‌ها را در برابر خبرنگاران و کارمندان دیگر رسانه‌ها پایان دهند و سازمان ملل و حکومت‌های پشتیبان مذاکرات صلح نیز باید بر رهبران طالبان فشار وارد کنند که این به این تهدیدها پایان بدهند.

اما طالبان گزارش دیده‌بان حقوق‌بشر را نادرست می‌دانند و می‌گویند که این گزارش بربنیاد اطلاعات نادرست آماده شده‌است.

دیده‌بان حقوق‌بشر: طالبان عمدأ بر کارمندان رسانه‌ها حمله می‌کنند

دیده‌بان حقوق‌بشر می‌گوید که رهبری طالبان باید این تهدیدها و حمله‌ها را در برابر خبرنگاران و کارمندان دیگر رسانه‌ها پایان دهند.

Thumbnail

دیده‌بان حقوق‌بشر در یک گزارش تازه می‌گوید که طالبان عمدأ خبرنگاران و کارمندان دیگرِ رسانه‌ها را - به‌شمول زنان - آماج قرار می‌دهند.

بربنیاد این گزارش دیده‌بان حقوق‌بشر، تهدیدها از سوی طالبان در برابر خبرنگاران پس از آغاز مذاکرات صلح، در سراسر کشور بیشتر شده‌اند.

در این گزارش آمده‌است که فرماندهان و افراد مسلح طالبان در تهدیدها، ارعاب و خشونت‌ها در برابر کارمندان رسانه‌ها در کابل و بخش‌های دیگر کشور که این گروه در آن‌ها نفوذ چشمگیر دارند، دخیل استند.

گزارش می‌افزاید طالبانی که این تهدیدها را انجام می‌دهند، معمولاً دربارۀ کار، خانواده و گشت‌وگذار خبرنگاران معلومات زیاد دارند و از این معلومات برای مجبور ساختن آنان به خودسانسوری و ترک کار استفاده می‌کنند و یا در برابر آنان از خشونت کار می‌گیرند.

عبدالمنان شیوا شرق، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت: «آن‌چه که در ماه‌های پسین – پس از آغاز گفت‌وگوهای صلح میان دولت افغانستان و طالبان – شکل گرفته‌است، من فکر می‌کنم، ابزارسازی دهشت و عمل‌کرد تروریستی بوده‌است بدلیل گرفتن امتیاز بیشتر.»

طارق آرین، سخن‌گوی وزارت امور داخله نیز افزود: «طالبان موجی از اهداف خشونت‌بار خود تداوم داده‌اند اما مسؤولیت نگرفته‌اند؛ در حالی‌که دستگیری‌های ما نشان می‌دهند که بازداشت شده‌گان در این باره مستقیم اعتراف می‌کنند.»

بربنیاد آمارها، تنها در سال ۱۳۹۹یازده تن از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها در حمله‌های هدفمند در افغانستان جان باختند.

شماری از خبرنگاران، در گفت‌وگو با دیده‌بان حقوق‌بشر، گفته‌اند که طالبان آنان را تهدید کرده‌اند.

در همین‌حال شماری از بانوانی که در رسانه‌ها کار می‌کنند، در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز از افزایش قتل‌های هدفمند ابراز نگرانی می‌کنند.

نظیفه مجید، فعال رسانه‌یی بیان داشت: «من به دوستانم همیشه توصیه می‌کنم که هیچ‌وقت تسلیم نشوند. در خانه پناه نبرد؛ اکنون نه خانه امن است و نه بیرون.»
 
دیده‌بان حقوق‌بشر می‌گوید که رهبری طالبان باید این تهدیدها و حمله‌ها را در برابر خبرنگاران و کارمندان دیگر رسانه‌ها پایان دهند و سازمان ملل و حکومت‌های پشتیبان مذاکرات صلح نیز باید بر رهبران طالبان فشار وارد کنند که این به این تهدیدها پایان بدهند.

اما طالبان گزارش دیده‌بان حقوق‌بشر را نادرست می‌دانند و می‌گویند که این گزارش بربنیاد اطلاعات نادرست آماده شده‌است.

هم‌رسانی کنید