Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وزارت دفاع امریکا حملۀ طالبان بر میدان هوایی کندهار را محکوم کرد

وزارت دفاع امریکا روز چهارشنبه (۱۸ حمل) حملۀ طالبان بر میدان هوایی کندهار را محکوم کرده‌است و می‌گوید که این حمله باعث خشونت بیشتر خواهد شد.

روز چهارشنبه، طالبان حملات موشکی را بر میدان هوایی کندهار انجام داده‌اند، اما تلفات در پی نداشته‌است.

وزارت دفاع امریکا این حمله را تهدیدی برای بحث‌های شکنندۀ صلح در افغانستان گفته‌است.

به گزارش "ایرفورس مگزین"، جان کربی، سخنگوی پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا در این باره می‌گوید: "من نمی‌توانم تجزیه و تحلیل جامعی از آنچه که ما معتقدیم آنها برای دستیابی به آن و یا پیامی برای ارسال آن (طالبان) تلاش می‌کنند، ارائه دهم."

او افزود: "ما این حمله را محکوم می‌کنیم و معتقدیم که این تصمیم برای ایجاد تحریک خشونت بیشتر است."

او می‌افزاید: "ما همیشه حق شخصی دفاع برای سربازان خود داریم، اما تمرکز ما در حال حاضر پشتیبانی از روند دیپلماتیک در اینجا (افغانستان) است تا سعی کنیم این جنگ را با صلح پایدار، به پایان برسانیم."

طالبان مسؤولیت این حمله را به عهده گرفته‌است.

در همین حال، نیروهای امریکایی در افغانستان در یک خبرنامه می‌گوید که فعالیت این میدان هوایی به نیروهای افغان انتقال یافته‌است، اما "در آن‌جا (میدان هوایی کندهار) هنوز هم نیروهای ناتو و امریکایی، حضور دارند."

نیروهای امریکایی می‌افزاید: "این موشک‌ها در خارج از میدان فرود آمده‌اند و زیان و تلفاتی در پی نداشته‌است."

بر بنیاد گزارش ایرفورس مگزین، هنوز هم هواپیماهای نظامی امریکا در میدان هوایی کندهار، فعالیت دارند.

بر بنیاد توافق امریکا و طالبان در ماه فبروری سال گذشته میلادی، تمامی نیروهای خارجی باید تا اول ماه می سال روان میلادی، افغانستان را ترک کنند.

اما روز دوشنبه، جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید گفت که جو بایدن، رییس‌جمهور امریکا نیاز به وقت بیشتر دارد تا تصمیم درست دربارۀ افغانستان تصمیم بگیرد.

او افزود: "رعایت مهلت اول ماه می برای خروج مامل به علت دلایل لوژستیکی، دشوار خواهد بود."

وزارت دفاع امریکا حملۀ طالبان بر میدان هوایی کندهار را محکوم کرد

روز چهارشنبه، طالبان حملات موشکی را بر میدان هوایی کندهار انجام داده‌اند، اما تلفات در پی نداشته‌است.

Thumbnail

وزارت دفاع امریکا روز چهارشنبه (۱۸ حمل) حملۀ طالبان بر میدان هوایی کندهار را محکوم کرده‌است و می‌گوید که این حمله باعث خشونت بیشتر خواهد شد.

روز چهارشنبه، طالبان حملات موشکی را بر میدان هوایی کندهار انجام داده‌اند، اما تلفات در پی نداشته‌است.

وزارت دفاع امریکا این حمله را تهدیدی برای بحث‌های شکنندۀ صلح در افغانستان گفته‌است.

به گزارش "ایرفورس مگزین"، جان کربی، سخنگوی پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا در این باره می‌گوید: "من نمی‌توانم تجزیه و تحلیل جامعی از آنچه که ما معتقدیم آنها برای دستیابی به آن و یا پیامی برای ارسال آن (طالبان) تلاش می‌کنند، ارائه دهم."

او افزود: "ما این حمله را محکوم می‌کنیم و معتقدیم که این تصمیم برای ایجاد تحریک خشونت بیشتر است."

او می‌افزاید: "ما همیشه حق شخصی دفاع برای سربازان خود داریم، اما تمرکز ما در حال حاضر پشتیبانی از روند دیپلماتیک در اینجا (افغانستان) است تا سعی کنیم این جنگ را با صلح پایدار، به پایان برسانیم."

طالبان مسؤولیت این حمله را به عهده گرفته‌است.

در همین حال، نیروهای امریکایی در افغانستان در یک خبرنامه می‌گوید که فعالیت این میدان هوایی به نیروهای افغان انتقال یافته‌است، اما "در آن‌جا (میدان هوایی کندهار) هنوز هم نیروهای ناتو و امریکایی، حضور دارند."

نیروهای امریکایی می‌افزاید: "این موشک‌ها در خارج از میدان فرود آمده‌اند و زیان و تلفاتی در پی نداشته‌است."

بر بنیاد گزارش ایرفورس مگزین، هنوز هم هواپیماهای نظامی امریکا در میدان هوایی کندهار، فعالیت دارند.

بر بنیاد توافق امریکا و طالبان در ماه فبروری سال گذشته میلادی، تمامی نیروهای خارجی باید تا اول ماه می سال روان میلادی، افغانستان را ترک کنند.

اما روز دوشنبه، جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید گفت که جو بایدن، رییس‌جمهور امریکا نیاز به وقت بیشتر دارد تا تصمیم درست دربارۀ افغانستان تصمیم بگیرد.

او افزود: "رعایت مهلت اول ماه می برای خروج مامل به علت دلایل لوژستیکی، دشوار خواهد بود."

هم‌رسانی کنید