Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

حملۀ طالبان بر یک پاسگاه در پغمان کابل؛ یک پولیس جان باخت

در حمله طالبان بر یک پاسگاۀ نیروهای دولتی شام چهارشنبه (۱۸ حمل) در ولسوالی پغمان ولایت کابل، یک پولیس جان باخت و دو تن دیگر، زخم برداشته‌اند.

یک منبع امنیتی می‌گوید که این رویداد در منطقۀ کوبکی ولسوالی پغمان رخ داده‌است و در درگیری متقابل به نیروهای دولتی به طالبان نیز تلفات وارد شده‌است که رقم دقیق آن روشن نیست.

به‌گفتۀ منبع، عملیات بر ضد طالبان در این بخش ادامه دارد.

مقام‌های امنیتی تاکنون دربارۀ این حمله، چیزی نگفته‌اند.

طالبان مسؤولیت این حمله را به عهده گرفته‌است.

در جریان هفتۀ روان، این چهارمین رویداد ضد امنیتی در برابر نیروهای دولتی در این ولسوالی است.

حملۀ طالبان بر یک پاسگاه در پغمان کابل؛ یک پولیس جان باخت

یک منبع امنیتی می‌گوید که این رویداد در منطقۀ کوبکی ولسوالی پغمان رخ داده‌است.

Thumbnail

در حمله طالبان بر یک پاسگاۀ نیروهای دولتی شام چهارشنبه (۱۸ حمل) در ولسوالی پغمان ولایت کابل، یک پولیس جان باخت و دو تن دیگر، زخم برداشته‌اند.

یک منبع امنیتی می‌گوید که این رویداد در منطقۀ کوبکی ولسوالی پغمان رخ داده‌است و در درگیری متقابل به نیروهای دولتی به طالبان نیز تلفات وارد شده‌است که رقم دقیق آن روشن نیست.

به‌گفتۀ منبع، عملیات بر ضد طالبان در این بخش ادامه دارد.

مقام‌های امنیتی تاکنون دربارۀ این حمله، چیزی نگفته‌اند.

طالبان مسؤولیت این حمله را به عهده گرفته‌است.

در جریان هفتۀ روان، این چهارمین رویداد ضد امنیتی در برابر نیروهای دولتی در این ولسوالی است.

هم‌رسانی کنید