تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

لغوسفررییس پارلمان پاکستان ازبهر دریافت موادانفجاری درمیدان هوایی

مأموریت حمایت قاطع ناتو و مسؤولان میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی امروز (پنج‌شنبه، ۱۹ حمل) تأیید می‌کنند که به علت پیدا شدن مواد انفجاری بر جامانده در میدان هوایی از گذشته، از نشست هواپیمای رییس پارلمان پاکستان، جلوگیری شد.

قرار بود که اسد قیصر، رییس پارلمان پاکستان امروز برای یک دیدار سه روزه به کابل بیاید.

ریاض آرین، فرمانده میدان هوایی حامد کرزی می‌گوید که گزارش‌هایی از جابه‌جایی مواد انفجاری در زیر یک ساختمان در نزدیک میدان هوایی کابل به آنها رسیده بود و از همین‌رو از نشست هواپیمای حامل اسد قیصر جلوگیری شد.

آرین افزود که این مواد انفجاری به تازه‌گی نه بل از چندی پیش در این بخش جا به‌جا شده بود.

او می افزاید: "ما یک تیم امنیتی در هماهنگی با امریکایی‌ها داریم آنها ساعت ده و نیم به ما گفتند که در زیر یک ساختمان در نزدیکی خط رنوی مواد انفجاری جاسازی شده‌است وقتی ما دیدیم آنجا ما یک ساختمان یا یک تعمیر نو می‌سازیم در آنجا مواد انفجاری بود."

در همین حال، مأموریت حمایت قاطع تأیید می‌کنند که مواد انفجاری از گذشته در جریان ساخت و ساز در نزدیک خطر رنوی میدان هوایی، دریافت شده‌است.

منصوراحمد خان، سفیر پاکستان در کابل می‌گوید که پس از ملغا شدن این سفر و رسیدن دوباره آقای قیصر به اسلام‌آباد، او با رییس مجلس نماینده‌گان افغانستان گفتگوی تلفونی کرد.

او افزود: "اسد قیصر اطمینان داد که ما اوضاع را درک می‌کنیم و آماده‌استیم که هر قدر زود ممکن باشد، این سفر را انجام دهیم. ما در همکاری با میزبان افغان مان، این سفر را در زودترین زمان ممکن، دوباره تنظیم خواهیم کرد."

قرار بود اسد قیصر به دعوت رسمی همتای افغانش، میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان افغانستان ساعت ۱۰:۴۰ دقیقۀ امروز، به کابل برسد.

اما در نزدیک میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی به هواپیمای او اجازه نشست داده نشد.

با این همه، آقای رحمانی سفر اسد قیصر را به کابل برای روند صلح افغانستان مهم می‌داند.

او افزود: "پاکستان خودتان می‌فهید که یکی از کشورهای عمده و همسایۀ ما و شماست و در پروسۀ صلح افغانستان تأثیر مستقیم دارد، ما کوشش می‌کنیم که در پروسۀ صلح افغانستان از دولت پاکستان بخواهیم که نقش خوبی را بازی بکند."

نزدیک به چهار ماه پیش هیئتی از مجلس نماینده‌گان به رهبری میر آقای رحمانی به اسلام‌آباد رفته بود.

نجیب‌الله علی‌خیل، سفیر افغانستان در اسلام‌آباد می‌گوید: "ما می‌خواهیم برای تحکیم روابط دو کشور تلاش کنیم هیئت‌ها در مقایسه با گذشته، بیشتر رفت‌و آمد می‌کنند و روابط میان دو کشور با اهمیت است." 

میرحیدر افضلی، رییس کمیسیون امور دفاعی مجلس نماینده‌گان نیز می‌گوید: "مواردی را که آنها با ما وعده کرده بودند دربارۀ پروسۀ صلح بحث کاهش خشونت‌ها این موارد بود که مه فکر می‌کنم بعضی مواردش تا جایی عملی شد و بحث پروسۀ صلح تا یک مقداری پیشرفت، اما یک مقدار دیگر آن نیاز دارد که تأکید شود و دوباره تعقیب شود."

گُسترش روابط اقتصادی و بازرگانی، موشگ پراگنی‌های پاکستان بر خاک افغانستان و روند صلح از مهم ترین موضوعات گفتگوهای اسد قیصر به کابل گفته شده بودند.

لغوسفررییس پارلمان پاکستان ازبهر دریافت موادانفجاری درمیدان هوایی

Thumbnail

مأموریت حمایت قاطع ناتو و مسؤولان میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی امروز (پنج‌شنبه، ۱۹ حمل) تأیید می‌کنند که به علت پیدا شدن مواد انفجاری بر جامانده در میدان هوایی از گذشته، از نشست هواپیمای رییس پارلمان پاکستان، جلوگیری شد.

قرار بود که اسد قیصر، رییس پارلمان پاکستان امروز برای یک دیدار سه روزه به کابل بیاید.

ریاض آرین، فرمانده میدان هوایی حامد کرزی می‌گوید که گزارش‌هایی از جابه‌جایی مواد انفجاری در زیر یک ساختمان در نزدیک میدان هوایی کابل به آنها رسیده بود و از همین‌رو از نشست هواپیمای حامل اسد قیصر جلوگیری شد.

آرین افزود که این مواد انفجاری به تازه‌گی نه بل از چندی پیش در این بخش جا به‌جا شده بود.

او می افزاید: "ما یک تیم امنیتی در هماهنگی با امریکایی‌ها داریم آنها ساعت ده و نیم به ما گفتند که در زیر یک ساختمان در نزدیکی خط رنوی مواد انفجاری جاسازی شده‌است وقتی ما دیدیم آنجا ما یک ساختمان یا یک تعمیر نو می‌سازیم در آنجا مواد انفجاری بود."

در همین حال، مأموریت حمایت قاطع تأیید می‌کنند که مواد انفجاری از گذشته در جریان ساخت و ساز در نزدیک خطر رنوی میدان هوایی، دریافت شده‌است.

منصوراحمد خان، سفیر پاکستان در کابل می‌گوید که پس از ملغا شدن این سفر و رسیدن دوباره آقای قیصر به اسلام‌آباد، او با رییس مجلس نماینده‌گان افغانستان گفتگوی تلفونی کرد.

او افزود: "اسد قیصر اطمینان داد که ما اوضاع را درک می‌کنیم و آماده‌استیم که هر قدر زود ممکن باشد، این سفر را انجام دهیم. ما در همکاری با میزبان افغان مان، این سفر را در زودترین زمان ممکن، دوباره تنظیم خواهیم کرد."

قرار بود اسد قیصر به دعوت رسمی همتای افغانش، میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان افغانستان ساعت ۱۰:۴۰ دقیقۀ امروز، به کابل برسد.

اما در نزدیک میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی به هواپیمای او اجازه نشست داده نشد.

با این همه، آقای رحمانی سفر اسد قیصر را به کابل برای روند صلح افغانستان مهم می‌داند.

او افزود: "پاکستان خودتان می‌فهید که یکی از کشورهای عمده و همسایۀ ما و شماست و در پروسۀ صلح افغانستان تأثیر مستقیم دارد، ما کوشش می‌کنیم که در پروسۀ صلح افغانستان از دولت پاکستان بخواهیم که نقش خوبی را بازی بکند."

نزدیک به چهار ماه پیش هیئتی از مجلس نماینده‌گان به رهبری میر آقای رحمانی به اسلام‌آباد رفته بود.

نجیب‌الله علی‌خیل، سفیر افغانستان در اسلام‌آباد می‌گوید: "ما می‌خواهیم برای تحکیم روابط دو کشور تلاش کنیم هیئت‌ها در مقایسه با گذشته، بیشتر رفت‌و آمد می‌کنند و روابط میان دو کشور با اهمیت است." 

میرحیدر افضلی، رییس کمیسیون امور دفاعی مجلس نماینده‌گان نیز می‌گوید: "مواردی را که آنها با ما وعده کرده بودند دربارۀ پروسۀ صلح بحث کاهش خشونت‌ها این موارد بود که مه فکر می‌کنم بعضی مواردش تا جایی عملی شد و بحث پروسۀ صلح تا یک مقداری پیشرفت، اما یک مقدار دیگر آن نیاز دارد که تأکید شود و دوباره تعقیب شود."

گُسترش روابط اقتصادی و بازرگانی، موشگ پراگنی‌های پاکستان بر خاک افغانستان و روند صلح از مهم ترین موضوعات گفتگوهای اسد قیصر به کابل گفته شده بودند.

هم‌رسانی کنید