Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت معارف: بیش از ۵۰هزار آموزگار در مکتب‌ها کمبود استند

وزارت معارف می‌گوید که مکتب‌های کشور به بیش از پنجاه هزار آموزگار نیاز دارند. 

بربنیاد آمارهای این وزارت ۹ اعشاریه ۷ میلیون دانش‌آموز در سراسر کشور تنها از سوی ۲۲۰هزار آموزگار آموزش داده می‌شوند. 

به‌گفتۀ این وزارت، از این میان ۲۵ هزار آموزگار در مکتب‌های کابل سرگردم آموزش‌دهی به دانش‌جویان استند.

نجیبه آرین، سخن‌گوی وزارت معارف گفت: «یکی از اولولیت‌های ما جذب معلمان حق‌الزحمه است که تا بتوانیم با آغاز این پروسه مشکل کمبود معلمان را در سراسر کشور حل نمایم.»

با این همه، نبود ساختمان برای برخی از مکتب‌ها، کمبود کتاب و امکانات آموزشی و نیز پرداخت نشدن حقوق آموزگاران از چالش‌های دیگر برای دانش‌آموزان در کشور استند.

روبینا، آموزگار غیر رسمی در مکتب محمد فاروق در کابل، گفت: «فرق ما با معلمان رسمی چه است؟ یعنی آن‌ها هم درس داده‌اند ما هم درس دادیم. ما هم جدول جور کردیم آن‌ها هم جور کردند؛ اما به ما معاش داده نمی‌شود اما به معلمان رسمی داده می‌شود.»

رقیه، دانش‌آموز این مکتب نیز افزود: «ما از وزارت معارف می‌خواهیم که به ما معلم بیاورد که ما کمبود معلم داریم.»

این همه در حالی است که رییس‌جمهور غنی همه‌ساله در مراسم آغاز سال آموزشی، وعده می‌دهد که چالش‌ها فراراه آموزش و پرورش در کشور برداشته خواهند شد.

وزارت معارف: بیش از ۵۰هزار آموزگار در مکتب‌ها کمبود استند

بربنیاد آمارهای این وزارت ۹ اعشاریه ۷ میلیون دانش‌آموز در سراسر کشور تنها از سوی ۲۲۰هزار آموزگار آموزش داده می‌شوند. 

تصویر بندانگشتی

وزارت معارف می‌گوید که مکتب‌های کشور به بیش از پنجاه هزار آموزگار نیاز دارند. 

بربنیاد آمارهای این وزارت ۹ اعشاریه ۷ میلیون دانش‌آموز در سراسر کشور تنها از سوی ۲۲۰هزار آموزگار آموزش داده می‌شوند. 

به‌گفتۀ این وزارت، از این میان ۲۵ هزار آموزگار در مکتب‌های کابل سرگردم آموزش‌دهی به دانش‌جویان استند.

نجیبه آرین، سخن‌گوی وزارت معارف گفت: «یکی از اولولیت‌های ما جذب معلمان حق‌الزحمه است که تا بتوانیم با آغاز این پروسه مشکل کمبود معلمان را در سراسر کشور حل نمایم.»

با این همه، نبود ساختمان برای برخی از مکتب‌ها، کمبود کتاب و امکانات آموزشی و نیز پرداخت نشدن حقوق آموزگاران از چالش‌های دیگر برای دانش‌آموزان در کشور استند.

روبینا، آموزگار غیر رسمی در مکتب محمد فاروق در کابل، گفت: «فرق ما با معلمان رسمی چه است؟ یعنی آن‌ها هم درس داده‌اند ما هم درس دادیم. ما هم جدول جور کردیم آن‌ها هم جور کردند؛ اما به ما معاش داده نمی‌شود اما به معلمان رسمی داده می‌شود.»

رقیه، دانش‌آموز این مکتب نیز افزود: «ما از وزارت معارف می‌خواهیم که به ما معلم بیاورد که ما کمبود معلم داریم.»

این همه در حالی است که رییس‌جمهور غنی همه‌ساله در مراسم آغاز سال آموزشی، وعده می‌دهد که چالش‌ها فراراه آموزش و پرورش در کشور برداشته خواهند شد.

هم‌رسانی کنید