Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سراج: حمله‌های طالبان پس از توافق با امریکا ۲۴درصد افزایش یافته‌

رییس عمومی امنیت ملی می‌گوید که حمله‌های گروۀ طالبان پس از امضای توافق این گروه با امریکا ۲۴درصد افزایش یافته‌اند.

احمد ضیا سراج که امروز یک‌شنبه در کمیسیون امنیت داخلی و امور دفاعی مجلس نماینده‌گان سخن می‌زد گفت که طالبان از ماه حمل پارسال تاکنون ۲۶هزار و ۶۰۰ حمله راه‌اندازی کرده‌اند.

احمد ضیا سراج افزود که طالبان در راهبردها و افکار شان هیچ‌تغییری نیاورده‌اند و به‌گفتۀ او نشست ترکیه نتایج دلخواهی در پی نخواهد داشت: «از یک سال – از حمل ۱۳۹۹ تاکنون – طالبان بیش از ۲۰هزار و ۶۰۰ حمله را در سرتاسر افغانستان انجام داده‌اند.»

او افزود: «برداشت ما از اطلاعات ما این است که طالب هیچ تغییری نکرده‌است. نشست ترکیه، مثل نشست مسکو شاید یک نشستی باشد که یک تعداد جمع شوند و پس بروند.»

در کنار رییس امنیت ملی، حیات‌الله حیات، سرپرست وزارت امور داخله و یکی از مسؤولان وزارت دفاع ملی نیز امروز به کمیسیون‌های امور داخلی و امنیت ملی و امور دفاعی مجلس نماینده‌گان فراخوانده شده بودند.

در همین حال، شماری از اعضای مجلس، افزایش قتل‌های هدفمند و رویدادهای ضد امنیت را نگران کننده می‌دانند.

خان آقا رضایی، رییس کمیسیون امنیت داخلی مجلس نماینده‌گان گفت: «طالب یک ادعا می‌کند و حکومت یک ادعا؛ ما نمی‌فهمیم کدام یکی واقعیت دارد.»

مهدی راسخ، عضو کمیسیون امنیت داخلی مجلس نماینده‌گان نیز افزود: «مسؤولان امنیتی! آیا خبردارید که طالبان از مردم در کابل عُشر می‌گیرند؟»

آقای سراج در این نشست گفت که در یک‌سال گذشته بیش از ۴۵۰۰طالب و داعش گرفتار شده‌اند که ۲۲۱تن شان در قتل‌های هدفمند و ماین‌گذاری‌ها دست داشته‌اند و نیز ۱۵۰۰تن دیگر در جرایم سازمان یافته دست داشتند.

رییس امنیت ملی، در بخش دیگر از سخنانش از گرفتاری بیش از ۱۴۰تن در پیوند به ربوده شدن عبدالرووف، کودک بلخی، نیز سخن زد.

او گفت که این کودک از سوی یک گروه بسیار خطرناک انجام ربوده‌ شده‌است که با گروه‌های طالبان و داعش کار می‌کنند.

عبدالروف نُه ساله، در حدود شش ماه پیش از مزارشریف ربوده شد؛ از آن زمان تاکنون نیروهای امنیتی نتوانسته‌اند اورا نجات بدهند.

سراج: حمله‌های طالبان پس از توافق با امریکا ۲۴درصد افزایش یافته‌

رییس امنیت ملی، در بخش دیگر از سخنانش از گرفتاری بیش از ۱۴۰تن در پیوند به ربوده شدن عبدالرووف، کودک بلخی، نیز سخن زد.

تصویر بندانگشتی

رییس عمومی امنیت ملی می‌گوید که حمله‌های گروۀ طالبان پس از امضای توافق این گروه با امریکا ۲۴درصد افزایش یافته‌اند.

احمد ضیا سراج که امروز یک‌شنبه در کمیسیون امنیت داخلی و امور دفاعی مجلس نماینده‌گان سخن می‌زد گفت که طالبان از ماه حمل پارسال تاکنون ۲۶هزار و ۶۰۰ حمله راه‌اندازی کرده‌اند.

احمد ضیا سراج افزود که طالبان در راهبردها و افکار شان هیچ‌تغییری نیاورده‌اند و به‌گفتۀ او نشست ترکیه نتایج دلخواهی در پی نخواهد داشت: «از یک سال – از حمل ۱۳۹۹ تاکنون – طالبان بیش از ۲۰هزار و ۶۰۰ حمله را در سرتاسر افغانستان انجام داده‌اند.»

او افزود: «برداشت ما از اطلاعات ما این است که طالب هیچ تغییری نکرده‌است. نشست ترکیه، مثل نشست مسکو شاید یک نشستی باشد که یک تعداد جمع شوند و پس بروند.»

در کنار رییس امنیت ملی، حیات‌الله حیات، سرپرست وزارت امور داخله و یکی از مسؤولان وزارت دفاع ملی نیز امروز به کمیسیون‌های امور داخلی و امنیت ملی و امور دفاعی مجلس نماینده‌گان فراخوانده شده بودند.

در همین حال، شماری از اعضای مجلس، افزایش قتل‌های هدفمند و رویدادهای ضد امنیت را نگران کننده می‌دانند.

خان آقا رضایی، رییس کمیسیون امنیت داخلی مجلس نماینده‌گان گفت: «طالب یک ادعا می‌کند و حکومت یک ادعا؛ ما نمی‌فهمیم کدام یکی واقعیت دارد.»

مهدی راسخ، عضو کمیسیون امنیت داخلی مجلس نماینده‌گان نیز افزود: «مسؤولان امنیتی! آیا خبردارید که طالبان از مردم در کابل عُشر می‌گیرند؟»

آقای سراج در این نشست گفت که در یک‌سال گذشته بیش از ۴۵۰۰طالب و داعش گرفتار شده‌اند که ۲۲۱تن شان در قتل‌های هدفمند و ماین‌گذاری‌ها دست داشته‌اند و نیز ۱۵۰۰تن دیگر در جرایم سازمان یافته دست داشتند.

رییس امنیت ملی، در بخش دیگر از سخنانش از گرفتاری بیش از ۱۴۰تن در پیوند به ربوده شدن عبدالرووف، کودک بلخی، نیز سخن زد.

او گفت که این کودک از سوی یک گروه بسیار خطرناک انجام ربوده‌ شده‌است که با گروه‌های طالبان و داعش کار می‌کنند.

عبدالروف نُه ساله، در حدود شش ماه پیش از مزارشریف ربوده شد؛ از آن زمان تاکنون نیروهای امنیتی نتوانسته‌اند اورا نجات بدهند.

هم‌رسانی کنید