Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

واکنش کمیسیون مستقل انتخابات به احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام

مسؤولان کمیسیون مستقل انتخابات می‌گویند که تاکنون اجماع ملی و بین‌المللی دربارۀ برگزاری انتخابات زودهنگام به‌عنوان بخشی از یک توافق صلح با طالبان به‌میان نیامده‌است و هیچ بحثی نیز با آنان دراین باره نشده‌است.

اورنگ زیب، رییس کمیسیون مستقل انتخابات که امروز در یک نشست در کابل سخن می‌زد، در واکنش به احتمال برگزاری انتخابات زود‌هنگام در کشور گفت که کمیسیون مستقل انتخابات بربنیاد قانون مسؤول برگزاری همه انتخابات‌ است.

رییس کمیسیون مستقل انتخابات به این باور است که تنها با تعدیل قانون اساسی ممکن است که نهاد دیگری به‌‎جای کمیسیون مستقل انتخابات، انتخابات زودهنگام را مدیریت کند: «من فکر نکنم که در قانون اساسی و یا قانون انتخابات این‌طور موضوعی پیش‌بینی شده باشد که یک نهاد دیگر بیاید و جایگزین کمیسیون انتخابات شود. در آن‌صورت، باید نخست قانون اساسی تعدیل شود.»

بحث برگزاری انتخابات زودهنگام اخیرأ از سوی رییس‌جمهور غنی مطرح شد. او گفت که مخالف حکومت موقت و انتقالی است و باید برای انتقال قدرت، انتخابات برگزار شود.

مسؤولان دیگر کمیسیون مستقل انتخابات در نشست امروز گفتند که پالیسی اصلاحات انتخاباتی را طرح‌ریزی کرده‌اند و طرح تعدیل قانون انتخابات را به وزارت عدلیه فرستاده‌اند.

در همین حال، رییس کمیسیون مستقل انتخابات گفت که این نهاد آماده‌است تا انتخابات به‌تعویق افتادۀ مجلس نماینده‌گان ولایت غزنی را برگزار کند. به‌گفتۀ او این انتخابات به‌گونۀ آزمایشی با شناس‌نامه‌های برقی برگزار خواهد شد: «در انتخابات غزنی ما به‌گونۀ آزمایشی از شناس‌نامه‌های الکترونیکی استفاده می‌کنیم.»

انتخابات مجلس نماینده‌گان ولایت غزنی بدلیل اعتراض‌ها و مشکلات فنی، در سال ۱۳۹۷برگزار نشد. از آن زمان تاکنون نماینده‌گانی که در انتخابات ۲۰۱۰برنده شده بودند، به کارشان ادامه داده‌اند.

واکنش کمیسیون مستقل انتخابات به احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام

مسؤولان دیگر کمیسیون مستقل انتخابات در نشست امروز گفتند که پالیسی اصلاحات انتخاباتی را طرح‌ریزی کرده‌اند و طرح تعدیل قانون انتخابات را به وزارت عدلیه فرستاده‌اند.

تصویر بندانگشتی

مسؤولان کمیسیون مستقل انتخابات می‌گویند که تاکنون اجماع ملی و بین‌المللی دربارۀ برگزاری انتخابات زودهنگام به‌عنوان بخشی از یک توافق صلح با طالبان به‌میان نیامده‌است و هیچ بحثی نیز با آنان دراین باره نشده‌است.

اورنگ زیب، رییس کمیسیون مستقل انتخابات که امروز در یک نشست در کابل سخن می‌زد، در واکنش به احتمال برگزاری انتخابات زود‌هنگام در کشور گفت که کمیسیون مستقل انتخابات بربنیاد قانون مسؤول برگزاری همه انتخابات‌ است.

رییس کمیسیون مستقل انتخابات به این باور است که تنها با تعدیل قانون اساسی ممکن است که نهاد دیگری به‌‎جای کمیسیون مستقل انتخابات، انتخابات زودهنگام را مدیریت کند: «من فکر نکنم که در قانون اساسی و یا قانون انتخابات این‌طور موضوعی پیش‌بینی شده باشد که یک نهاد دیگر بیاید و جایگزین کمیسیون انتخابات شود. در آن‌صورت، باید نخست قانون اساسی تعدیل شود.»

بحث برگزاری انتخابات زودهنگام اخیرأ از سوی رییس‌جمهور غنی مطرح شد. او گفت که مخالف حکومت موقت و انتقالی است و باید برای انتقال قدرت، انتخابات برگزار شود.

مسؤولان دیگر کمیسیون مستقل انتخابات در نشست امروز گفتند که پالیسی اصلاحات انتخاباتی را طرح‌ریزی کرده‌اند و طرح تعدیل قانون انتخابات را به وزارت عدلیه فرستاده‌اند.

در همین حال، رییس کمیسیون مستقل انتخابات گفت که این نهاد آماده‌است تا انتخابات به‌تعویق افتادۀ مجلس نماینده‌گان ولایت غزنی را برگزار کند. به‌گفتۀ او این انتخابات به‌گونۀ آزمایشی با شناس‌نامه‌های برقی برگزار خواهد شد: «در انتخابات غزنی ما به‌گونۀ آزمایشی از شناس‌نامه‌های الکترونیکی استفاده می‌کنیم.»

انتخابات مجلس نماینده‌گان ولایت غزنی بدلیل اعتراض‌ها و مشکلات فنی، در سال ۱۳۹۷برگزار نشد. از آن زمان تاکنون نماینده‌گانی که در انتخابات ۲۰۱۰برنده شده بودند، به کارشان ادامه داده‌اند.

هم‌رسانی کنید