Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وجیهه رستگار: والی هرات دوبار مانع کنسرت ما در هرات شد

وجیهه و فرید رستگار، آوازخوان کشور که برای یک سفرهنری به کشور برگشته‌اند، امروز (دوشنبه، ۲۳ حمل) می‌گویند که وحید قتالی، والی هرات دوبار مانع اجرای کنسرت آنان در آن ولایت شد.

این کنسرت قرار بود چهار روز پیش ابتدا در تخت سفر و سپس در محل برگزاری سمپوزیم امیرعلی شیرنوایی در هرات، برگزار شود.

این دوآوازخوان این برخورد والی هرات را باورناکردنی می‌داند.

وجیهه و فرید رستگار که امروز کنسرتی برای کودکان یک پروشگاه در کابل برگزار کردند.

این زوج که از هرات همچون مهد تمدن و فرهنگ یاد می‌کنند، چنین برخورد را باورنکردنی می‌گویند.

وجیهه رستگار در این باره گفت: «برای بار دوم همه چیز هماهنگ شد که اجرای حماسی در آغاز سمپوزیم امیرعلی شیرنوایی داشته باشیم اما از ولایت برای ما اطلاع دادند که به هیچ وجهه نمی توانید که در این برنامه اشتراک بکنید. ما نی مساله امنیتی شما را تامین کرده می توانیم و نی هیچ و هیچ.»

فرید رستگار نیز گفت: «امروز بسیار خوش استیم که در جمع شما استیم. عزیزان و کودکان را با چهره های شاد، بشاش و با استعداد می بینیم.»

اما هراتیان حضور و نفوذ شماری از افراد تندرو مذهبی را در ولایت هرات علت لغو کنسرت این زوج هنری یاد می‌کنند.

لغو کنسرت وجیهه و فرید رستگار با واکنش‌های تندی شهروندان کشور نیز رو به‌رو شده‌اند. 

مترا دیار، باشندۀ کابل در این گفت: «این نشان می دهد که ما چه اندازه از فرهنگ عقب گرد داشته ایم و چی اندازه افراط گرایی در جامعه ما اوج گرفته است.»

راحل سایا، باشندۀ دیگر کابل نیز گفت: «در روزگاری که ما نیاز به یک لبخند داریم اما مانع این لبخند ما می شوند.»

با این همه فرهنگیان کشور جلوگیری از این کنسرت را شرم آور و چراغ‌ سبز برخی از حلقه‌ها به گروه‌های افراطی و طالبان می‌گویند.

محمدرضا محمدی، شاعر گفت: «دولت محلی چطور می تواند با چنین رفتاری چراغ سبز نشان بدهد به گروهی حد اقل خشنی که هر روز زمزمه آمدن شان است.»

والی هرات علت مخالفت با برگذاری این کنسرت را نمی‌گوید. 

نزدیک به چهار سال پیش مخالفت برخی‌ها با برگذاری کنسرت آریانا سعید، آوازخوان دیگر کشور در ورزشگاۀ غازی کابل خبرساز شده بود.

وجیهه رستگار: والی هرات دوبار مانع کنسرت ما در هرات شد

این کنسرت قرار بود چهار روز پیش ابتدا در تخت سفر و سپس در محل برگزاری سمپوزیم امیرعلی شیرنوایی در هرات، برگزار شود.

تصویر بندانگشتی

وجیهه و فرید رستگار، آوازخوان کشور که برای یک سفرهنری به کشور برگشته‌اند، امروز (دوشنبه، ۲۳ حمل) می‌گویند که وحید قتالی، والی هرات دوبار مانع اجرای کنسرت آنان در آن ولایت شد.

این کنسرت قرار بود چهار روز پیش ابتدا در تخت سفر و سپس در محل برگزاری سمپوزیم امیرعلی شیرنوایی در هرات، برگزار شود.

این دوآوازخوان این برخورد والی هرات را باورناکردنی می‌داند.

وجیهه و فرید رستگار که امروز کنسرتی برای کودکان یک پروشگاه در کابل برگزار کردند.

این زوج که از هرات همچون مهد تمدن و فرهنگ یاد می‌کنند، چنین برخورد را باورنکردنی می‌گویند.

وجیهه رستگار در این باره گفت: «برای بار دوم همه چیز هماهنگ شد که اجرای حماسی در آغاز سمپوزیم امیرعلی شیرنوایی داشته باشیم اما از ولایت برای ما اطلاع دادند که به هیچ وجهه نمی توانید که در این برنامه اشتراک بکنید. ما نی مساله امنیتی شما را تامین کرده می توانیم و نی هیچ و هیچ.»

فرید رستگار نیز گفت: «امروز بسیار خوش استیم که در جمع شما استیم. عزیزان و کودکان را با چهره های شاد، بشاش و با استعداد می بینیم.»

اما هراتیان حضور و نفوذ شماری از افراد تندرو مذهبی را در ولایت هرات علت لغو کنسرت این زوج هنری یاد می‌کنند.

لغو کنسرت وجیهه و فرید رستگار با واکنش‌های تندی شهروندان کشور نیز رو به‌رو شده‌اند. 

مترا دیار، باشندۀ کابل در این گفت: «این نشان می دهد که ما چه اندازه از فرهنگ عقب گرد داشته ایم و چی اندازه افراط گرایی در جامعه ما اوج گرفته است.»

راحل سایا، باشندۀ دیگر کابل نیز گفت: «در روزگاری که ما نیاز به یک لبخند داریم اما مانع این لبخند ما می شوند.»

با این همه فرهنگیان کشور جلوگیری از این کنسرت را شرم آور و چراغ‌ سبز برخی از حلقه‌ها به گروه‌های افراطی و طالبان می‌گویند.

محمدرضا محمدی، شاعر گفت: «دولت محلی چطور می تواند با چنین رفتاری چراغ سبز نشان بدهد به گروهی حد اقل خشنی که هر روز زمزمه آمدن شان است.»

والی هرات علت مخالفت با برگذاری این کنسرت را نمی‌گوید. 

نزدیک به چهار سال پیش مخالفت برخی‌ها با برگذاری کنسرت آریانا سعید، آوازخوان دیگر کشور در ورزشگاۀ غازی کابل خبرساز شده بود.

هم‌رسانی کنید