Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

واکنش‌ها محاکمۀ صحرایی یک زن در ولایت هرات

ریاست امور زنان هرات می‌گوید که جنگجویان طالبان یک زن را به اتهام داشتن رابطه دوستی با یک پسر در ولسوالی اوبه این ولایت در یک دادگاه صحرایی درمیان صدها مرد با شلاق لت‌وکوب کرده‌است.

یک تصویر از این رویداد که گفته می‌شود از هفته گذشته است در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود که خشم مردم به ویژه زنان را برانگیخته است.

در این تصویر دیده می‌شود که این زن درمیان صدها مرد از سوی شماری از مردان به نوبت توسط شلاق لت‌وکوب می‌شود.

انیسه سروری، رییس امور زنان هرات گفت: «بربنیاد معلوماتی که برای ما رسیده‌است حادثه در منطقه گرشک ولسوالی اوبه ولایت هرات اتفاق افتاده است.»

مونسه حسن‌زاده، معاون والی هرات نیز افزود: «در جریان مذاکرات صلح آیا جایز است که چنین مواردی را مردم از طالبان ببینند؟ طالبان چه قسم می‌خواهند صلح کنند و با مردم آشتی کنند؟»

هم‌زمان با اعلام خروج نیروهای خارجی از افغانستان و سرنوشت ناروشن روند صلح، این رویداد زنان را در هرات نگران ساخته‌است.

آنان هشدار می‌دهند که اگر خروج سربازان خارجی از افغانستان مسؤولانه نباشد، دستاوردهای دو دهه پسین زنان افغان از بین خواهند رفت و آنان یک بار دیگر با محدودیت‌های جدی روبه‌رو خواهند شد.

زهرا کرامت، فعال عرصه حقوق زنان بیان داشت: «در شرایطی قرار داریم که حملات هدفمند علیه زنان صورت می‌گیرد که اکثر این حملات را طالبان به‌عهده می‌گیرند. در اکثر ولسوالی‌های دور افتاده هرات و افغانستان برخورد خشونت‌آمیز طالبان علیه زنان وجود دارد. با چنین رویکردی نگرانی‌ها بسیار زیاد است و شاید پس به گذشته بر خواهیم گشت.»

حلیمه سلیمی، مسؤول شبکۀ زنان افغان در هرات نیز تصریح کرد: «اگر نیروهای امریکایی از افغانستان خارج شوند و این خروج غیرمسؤولانه باشد و باعث شود که زنان با یک صلح ناپایدار روبه‌رو شوند و حقوق و دستاوردهای زنان افغان قربانی شوند، زنان با وضعیت بسیار سختی در آینده روبه‌رو خواهند شد که واقعأ زنان نگران این وضعیت استند.»

عالمان دین می‌گویند که عملی ساختن حدود شریعت از صلاحیت دادگاه با صلاحیت است و هیچ‌کسی حق ندارد به نام اسلام دادگاه صحرایی برگزار کند.

عبدالخالق حقانی، رییس حج و اوقاف هرات اظهار داشت: «اگر کسی جرمی انجام می‌دهد پس از تحقیقات کامل و تثبیت دلایل و مدارک اثباتی انجام جرم و هیچ مانعی فرا راه انجام مجازات وجود نداشته باشد بازهم باید یک محکمه با صلاحیت این حکم را اجرا بکند نه در صحرا و هر کس به خود محکمه مستقل داشته باشد و مردم را مجازات کنند.»

گروه طالبان می‌گوید که این تصویر را بررسی می‌کند. ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی طالبان در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز می‌گوید که افراد این گروه در ماه‌های پسین در هرات چنین دادگاهی برگزار نکرده‌اند. به‌گفتۀ مجاهد، احتمال دارد افرادی بیرون از صفوف طالبان دست به این کار زده باشند.

واکنش‌ها محاکمۀ صحرایی یک زن در ولایت هرات

هم‌زمان با اعلام خروج نیروهای خارجی از افغانستان و سرنوشت ناروشن روند صلح، این رویداد زنان را در هرات نگران ساخته‌است.

تصویر بندانگشتی

ریاست امور زنان هرات می‌گوید که جنگجویان طالبان یک زن را به اتهام داشتن رابطه دوستی با یک پسر در ولسوالی اوبه این ولایت در یک دادگاه صحرایی درمیان صدها مرد با شلاق لت‌وکوب کرده‌است.

یک تصویر از این رویداد که گفته می‌شود از هفته گذشته است در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود که خشم مردم به ویژه زنان را برانگیخته است.

در این تصویر دیده می‌شود که این زن درمیان صدها مرد از سوی شماری از مردان به نوبت توسط شلاق لت‌وکوب می‌شود.

انیسه سروری، رییس امور زنان هرات گفت: «بربنیاد معلوماتی که برای ما رسیده‌است حادثه در منطقه گرشک ولسوالی اوبه ولایت هرات اتفاق افتاده است.»

مونسه حسن‌زاده، معاون والی هرات نیز افزود: «در جریان مذاکرات صلح آیا جایز است که چنین مواردی را مردم از طالبان ببینند؟ طالبان چه قسم می‌خواهند صلح کنند و با مردم آشتی کنند؟»

هم‌زمان با اعلام خروج نیروهای خارجی از افغانستان و سرنوشت ناروشن روند صلح، این رویداد زنان را در هرات نگران ساخته‌است.

آنان هشدار می‌دهند که اگر خروج سربازان خارجی از افغانستان مسؤولانه نباشد، دستاوردهای دو دهه پسین زنان افغان از بین خواهند رفت و آنان یک بار دیگر با محدودیت‌های جدی روبه‌رو خواهند شد.

زهرا کرامت، فعال عرصه حقوق زنان بیان داشت: «در شرایطی قرار داریم که حملات هدفمند علیه زنان صورت می‌گیرد که اکثر این حملات را طالبان به‌عهده می‌گیرند. در اکثر ولسوالی‌های دور افتاده هرات و افغانستان برخورد خشونت‌آمیز طالبان علیه زنان وجود دارد. با چنین رویکردی نگرانی‌ها بسیار زیاد است و شاید پس به گذشته بر خواهیم گشت.»

حلیمه سلیمی، مسؤول شبکۀ زنان افغان در هرات نیز تصریح کرد: «اگر نیروهای امریکایی از افغانستان خارج شوند و این خروج غیرمسؤولانه باشد و باعث شود که زنان با یک صلح ناپایدار روبه‌رو شوند و حقوق و دستاوردهای زنان افغان قربانی شوند، زنان با وضعیت بسیار سختی در آینده روبه‌رو خواهند شد که واقعأ زنان نگران این وضعیت استند.»

عالمان دین می‌گویند که عملی ساختن حدود شریعت از صلاحیت دادگاه با صلاحیت است و هیچ‌کسی حق ندارد به نام اسلام دادگاه صحرایی برگزار کند.

عبدالخالق حقانی، رییس حج و اوقاف هرات اظهار داشت: «اگر کسی جرمی انجام می‌دهد پس از تحقیقات کامل و تثبیت دلایل و مدارک اثباتی انجام جرم و هیچ مانعی فرا راه انجام مجازات وجود نداشته باشد بازهم باید یک محکمه با صلاحیت این حکم را اجرا بکند نه در صحرا و هر کس به خود محکمه مستقل داشته باشد و مردم را مجازات کنند.»

گروه طالبان می‌گوید که این تصویر را بررسی می‌کند. ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی طالبان در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز می‌گوید که افراد این گروه در ماه‌های پسین در هرات چنین دادگاهی برگزار نکرده‌اند. به‌گفتۀ مجاهد، احتمال دارد افرادی بیرون از صفوف طالبان دست به این کار زده باشند.

هم‌رسانی کنید