تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رحمانی: خروج نیروهای خارجی درشرایط کنونی به جنگ داخلی منجر می‌شود

رییس و شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان اوضاع کنونی را برای خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان مناسب نمی‌دانند و هشدار می‌دهند که هرگاه چنین شود، افغانستان با جنگ داخلی روبه‌رو خواهد شد.

این نماینده‌گان می‌گویند که اهداف اصلی جنگ واشنگتن در افغانستان مبارزه با هراس‌افگنی، قاچاق موادمخدر و ایجاد حکومت‌داری خوب بود، اهدافی که به‌گفتۀ آنان تاکنون عملی نشده‌اند.

میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان گفت: «ترک این نیروهای از آرزوی ملت افغانستان است، اما تاکنون این شرایط فراهم نشده‌‎است. احتمال برگشتن به جنگ‌های داخلی وجود دارد و افغانستان دوباره به جایگاه تروریزم بین‌المللی مبدل خواهد شد.»

ضیاالدین آریایی نژاد، نمایندۀ مردم سمنگان در مجلس نیز افزود: «امریکا در مقابل ملتش جواب‌گو است و دیدند که با این مردم کار کرده نمی‌شود تصمیم گرفتند که از افغانستان خارج شوند.»

شماری از نماینده‌گان، امریکا را به تعهد شکنی با مردم افغانستان و امتیاز دهی به طالبان متهم می‌سازند و می‌گویند اکنون که واشنگتن تصمیم به خروج گرفته است، طالب باید دست از جنگ بکشد.

ناهید فرید، رییس کمیسیون حقوق‌بشر و زنان مجلس نماینده‌گان اظهار داشت: «هر آنچه که داریم به‌عنوان دستاورد به طبق اخلاص می‌گذاریم به‌طرف مقابل ( طالبان) تقدیم می‌کنیم که این کار یک جفا بزرگی است که در حق مردم ما می‌شود.»

شماری از نماینده‌گان هشدار می‌دهند که اگر نیروهای خارجی بی تصمیم شورای امنیت سازمان ملل از افغانستان بیرون شوند، حضور بیست سالۀ آنان در افغانستان اشغال خوانده می‌شود.

اما میرویس ناب، معین سیاسی وزارت امور خارجه در حالی که از کمک‌های بیست سال امریکا برای افغانستان ستایش می‌کند، می‌گوید که خروج نظامیان امریکایی از افغانستان خطری را به کشور ایجاد نخواهد کرد: «تمام سیستمی که بنیاد نهاده شده به‌خاطر این است که از افغانستان واحد، افغانستان متحد، افغانستانی که در آن تمام مردم خود را ببینند، از آن نماینده‌گی کند که یک بخش آن نیروهای امنیتی ما است ما کدام خطر بسیار جدی را نمی‌بینیم.»

بربنیاد گزارش‌ رسانه‌های خارجی، قرار است ادارۀ جو بایدن تا ماه سپتمبر تمامی نیروهای امریکا را از افغانستان بیرون کند.

رحمانی: خروج نیروهای خارجی درشرایط کنونی به جنگ داخلی منجر می‌شود

شماری از نماینده‌گان، امریکا را به تعهد شکنی با مردم افغانستان و امتیاز دهی به طالبان متهم می‌سازند و می‌گویند اکنون که واشنگتن تصمیم به خروج گرفته است، طالب باید دست از جنگ بکشد.

تصویر بندانگشتی

رییس و شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان اوضاع کنونی را برای خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان مناسب نمی‌دانند و هشدار می‌دهند که هرگاه چنین شود، افغانستان با جنگ داخلی روبه‌رو خواهد شد.

این نماینده‌گان می‌گویند که اهداف اصلی جنگ واشنگتن در افغانستان مبارزه با هراس‌افگنی، قاچاق موادمخدر و ایجاد حکومت‌داری خوب بود، اهدافی که به‌گفتۀ آنان تاکنون عملی نشده‌اند.

میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان گفت: «ترک این نیروهای از آرزوی ملت افغانستان است، اما تاکنون این شرایط فراهم نشده‌‎است. احتمال برگشتن به جنگ‌های داخلی وجود دارد و افغانستان دوباره به جایگاه تروریزم بین‌المللی مبدل خواهد شد.»

ضیاالدین آریایی نژاد، نمایندۀ مردم سمنگان در مجلس نیز افزود: «امریکا در مقابل ملتش جواب‌گو است و دیدند که با این مردم کار کرده نمی‌شود تصمیم گرفتند که از افغانستان خارج شوند.»

شماری از نماینده‌گان، امریکا را به تعهد شکنی با مردم افغانستان و امتیاز دهی به طالبان متهم می‌سازند و می‌گویند اکنون که واشنگتن تصمیم به خروج گرفته است، طالب باید دست از جنگ بکشد.

ناهید فرید، رییس کمیسیون حقوق‌بشر و زنان مجلس نماینده‌گان اظهار داشت: «هر آنچه که داریم به‌عنوان دستاورد به طبق اخلاص می‌گذاریم به‌طرف مقابل ( طالبان) تقدیم می‌کنیم که این کار یک جفا بزرگی است که در حق مردم ما می‌شود.»

شماری از نماینده‌گان هشدار می‌دهند که اگر نیروهای خارجی بی تصمیم شورای امنیت سازمان ملل از افغانستان بیرون شوند، حضور بیست سالۀ آنان در افغانستان اشغال خوانده می‌شود.

اما میرویس ناب، معین سیاسی وزارت امور خارجه در حالی که از کمک‌های بیست سال امریکا برای افغانستان ستایش می‌کند، می‌گوید که خروج نظامیان امریکایی از افغانستان خطری را به کشور ایجاد نخواهد کرد: «تمام سیستمی که بنیاد نهاده شده به‌خاطر این است که از افغانستان واحد، افغانستان متحد، افغانستانی که در آن تمام مردم خود را ببینند، از آن نماینده‌گی کند که یک بخش آن نیروهای امنیتی ما است ما کدام خطر بسیار جدی را نمی‌بینیم.»

بربنیاد گزارش‌ رسانه‌های خارجی، قرار است ادارۀ جو بایدن تا ماه سپتمبر تمامی نیروهای امریکا را از افغانستان بیرون کند.

هم‌رسانی کنید