Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

غنی و جو بایدن درباره خروج نیروهای امریکایی گفت‌وگو کردند

‫رییس‌جمهور غنی و جو بایدن شام امروز چهارشنبه در یک گفت‌وگوی تلفونی درباره چگونگی خروج نیروهای امریکایی از افغانستان بحث کرده‌است.‬

‫آقای غنی در تویترش نگاشته‌است که همکاری امریکا و افغانستان وارد مرحله دیگری می‌شود. ‬

رییس‌جمهور غنی می‌گوید که در این گفت‌وگوی تلفونی با جو بایدن، درباره خروج نیروهای امریکایی تا ماه سپتامبر گفت‌وگو کر‌ده‌است.‬

‫آقای غنی در تویترش نگاشته‌است: «جمهوری اسلامی افغانستان به تصمیم امریکا احترام می‌گزارد و با همکاران امریکایی کار می‌کند تا روند انتقال به‌گونه درست عملی شود.»

غنی افزوده‌است: «از آن‌جایی‌که ما وارد مرحله‌ی دیگری می‌شویم، با همکاران ما - ناتو و امریکا - تلاش‌های مان را در راستای صلح ادامه می‌دهیم.»

رییس‌جمهور غنی هم‌چنین گفته‌است که نیروهای امنیتی افغان به‌گونه کامل توانایی دفاع از مردم و کشور را دارند.

قرار است ۲۵۰۰ نیروی امریکایی مستقر در افغانستان تا ماه سپتامبر - بیستمین سال‌روز حمله القاعده بر برج‌های تجارت جهان در امریکا - افغانستان را ترک کنند.

همزمان با این قرار است یک نشست مهم درباره صلح افغانستان در ۲۴ ماه جاری میلادی در ترکیه برگزار شود.

غنی و جو بایدن درباره خروج نیروهای امریکایی گفت‌وگو کردند

رییس‌جمهور غنی می‌گوید که در این گفت‌وگوی تلفونی با جو بایدن، درباره خروج نیروهای امریکایی تا ماه سپتامبر گفت‌وگو کر‌ده‌است.‬

Thumbnail

‫رییس‌جمهور غنی و جو بایدن شام امروز چهارشنبه در یک گفت‌وگوی تلفونی درباره چگونگی خروج نیروهای امریکایی از افغانستان بحث کرده‌است.‬

‫آقای غنی در تویترش نگاشته‌است که همکاری امریکا و افغانستان وارد مرحله دیگری می‌شود. ‬

رییس‌جمهور غنی می‌گوید که در این گفت‌وگوی تلفونی با جو بایدن، درباره خروج نیروهای امریکایی تا ماه سپتامبر گفت‌وگو کر‌ده‌است.‬

‫آقای غنی در تویترش نگاشته‌است: «جمهوری اسلامی افغانستان به تصمیم امریکا احترام می‌گزارد و با همکاران امریکایی کار می‌کند تا روند انتقال به‌گونه درست عملی شود.»

غنی افزوده‌است: «از آن‌جایی‌که ما وارد مرحله‌ی دیگری می‌شویم، با همکاران ما - ناتو و امریکا - تلاش‌های مان را در راستای صلح ادامه می‌دهیم.»

رییس‌جمهور غنی هم‌چنین گفته‌است که نیروهای امنیتی افغان به‌گونه کامل توانایی دفاع از مردم و کشور را دارند.

قرار است ۲۵۰۰ نیروی امریکایی مستقر در افغانستان تا ماه سپتامبر - بیستمین سال‌روز حمله القاعده بر برج‌های تجارت جهان در امریکا - افغانستان را ترک کنند.

همزمان با این قرار است یک نشست مهم درباره صلح افغانستان در ۲۴ ماه جاری میلادی در ترکیه برگزار شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره