Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

استولتنبرگ: ناتو از اول ماه می خروج نیروها را آغاز می‌کند

ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو روز چهارشنبه (۲۵ حمل) می‌گوید که کشورهای هم‌پیمانان ناتو تصمیم گرفته‌اند که خروج نیروها را از افغانستان از اول ماه می سال روان میلادی، آغاز شود.

استولتنبرگ که در یک نشست خبری مشترک با انتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا و آستین لوید، وزیر دفاع این کشور سخن می زد، می گوید: "خروج به گونۀ منظم، هماهنگ و آگاهانه صورت خواهد گرفت."

او این تصمیم ناتو را آغاز یک فصل تازۀ این پیمان در روابط با افغانستان، عنوان کرد.

او افزود: "متحدان و شرکا همچنان در کنار مردم افغانستان خواهند ایستاد،" اما اکنون زمان آن است که افغان‌ها به دست یافتن صلح، تلاش کنند.

او می‌افزاید که نیروهای ناتو حدود ۲۰ است که در افغانستان، حضور دارند.

به گفتۀ او، هم اکنون حدود ده هزار نیروهای ناتو به رهبری امریکا در افغانستان، حضور دارند.

او هشدار داد که در هنگام خروج، "هرگونه حملۀ طالبان به سربازان ما در این دوره با واکنش شدید روبه‌رو خواهد شد."

از سوی دیگر، وزیر خارجه امریکا می‌گوید که نیروهای خارجی به رهبری ناتو در هماهنگی با خروج طرح شدهٔ نیروهای امریکایی تا ۱۱ سپتامبر سال روان میلادی، افغانستان را ترک خواهند کرد.

بلینکن افزود که نیروهای امریکایی و ناتو یکجا به افغانستان رفته‌اند و یکجا از این کشور، بیرون خواهند شد.

او می‌افزاید که در ماه‌های اخیر روی خروج هماهنگ شده، سنجیده‌شده و مصوون نیروها از افغانستان از نزدیک با متحدین ایالات متحده کار خواهند کرد.

وزیر دفاع امریکا نیز می‌گوید که با وجود تصمیم واشنگتن برای صفر ساختن نیروهایش درافغانستان، کمک‌های مالی به نیروهای افغان، ادامه خواهند داشت.

لیود آستین افزود که امریکا به دنبال ادامۀ فراهم سازی بودجۀ اصلی نیروهای افغان مانند، نیروی هوایی این کشور و ادامۀ پرداخت حقوق نیروهای امنیتی افغانستان است.

پیش از این، ناتو نیز گفته‌است که تا سال ۲۰۲۴ به تمویل نیروهای افغان، ادامه خواهد داد.

هزینۀ سالانه نیروهای امنیتی افغانستان درحدود پنج میلیارد دالر است که بخش عمدۀ آن را امریکا می‌پردازد.

استولتنبرگ: ناتو از اول ماه می خروج نیروها را آغاز می‌کند

دبیر کل ناتو می‌گوید: "ما قصد داریم در طی چند ماه، خروج نیروها را پایان برسانیم.

تصویر بندانگشتی

ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو روز چهارشنبه (۲۵ حمل) می‌گوید که کشورهای هم‌پیمانان ناتو تصمیم گرفته‌اند که خروج نیروها را از افغانستان از اول ماه می سال روان میلادی، آغاز شود.

استولتنبرگ که در یک نشست خبری مشترک با انتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا و آستین لوید، وزیر دفاع این کشور سخن می زد، می گوید: "خروج به گونۀ منظم، هماهنگ و آگاهانه صورت خواهد گرفت."

او این تصمیم ناتو را آغاز یک فصل تازۀ این پیمان در روابط با افغانستان، عنوان کرد.

او افزود: "متحدان و شرکا همچنان در کنار مردم افغانستان خواهند ایستاد،" اما اکنون زمان آن است که افغان‌ها به دست یافتن صلح، تلاش کنند.

او می‌افزاید که نیروهای ناتو حدود ۲۰ است که در افغانستان، حضور دارند.

به گفتۀ او، هم اکنون حدود ده هزار نیروهای ناتو به رهبری امریکا در افغانستان، حضور دارند.

او هشدار داد که در هنگام خروج، "هرگونه حملۀ طالبان به سربازان ما در این دوره با واکنش شدید روبه‌رو خواهد شد."

از سوی دیگر، وزیر خارجه امریکا می‌گوید که نیروهای خارجی به رهبری ناتو در هماهنگی با خروج طرح شدهٔ نیروهای امریکایی تا ۱۱ سپتامبر سال روان میلادی، افغانستان را ترک خواهند کرد.

بلینکن افزود که نیروهای امریکایی و ناتو یکجا به افغانستان رفته‌اند و یکجا از این کشور، بیرون خواهند شد.

او می‌افزاید که در ماه‌های اخیر روی خروج هماهنگ شده، سنجیده‌شده و مصوون نیروها از افغانستان از نزدیک با متحدین ایالات متحده کار خواهند کرد.

وزیر دفاع امریکا نیز می‌گوید که با وجود تصمیم واشنگتن برای صفر ساختن نیروهایش درافغانستان، کمک‌های مالی به نیروهای افغان، ادامه خواهند داشت.

لیود آستین افزود که امریکا به دنبال ادامۀ فراهم سازی بودجۀ اصلی نیروهای افغان مانند، نیروی هوایی این کشور و ادامۀ پرداخت حقوق نیروهای امنیتی افغانستان است.

پیش از این، ناتو نیز گفته‌است که تا سال ۲۰۲۴ به تمویل نیروهای افغان، ادامه خواهد داد.

هزینۀ سالانه نیروهای امنیتی افغانستان درحدود پنج میلیارد دالر است که بخش عمدۀ آن را امریکا می‌پردازد.

هم‌رسانی کنید