Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

واکنش طالبان به گفته‌های جو بایدن: امریکا توافق دوحه را نقض کرده‌

گروه طالبان در واکنش به گفته‌های جو بایدن، رییس‌جمهور امریکا، دربارۀ مشخص‌شدن زمان خروج نیروهای امریکایی از افغانستان می‌گوید که امریکا با تأخیر چند ماهه در روند خروج نیروهایش از افغانستان، توافق‌نامه صلح دوحه را نقض کرده‌است. 

بربنیاد توافق‌نامه صلح دوحه، نیروهای امریکایی باید تا ماه می افغانستان را ترک کنند؛ اما زمان‌بندیی که از سوی جو بایدن اعلام شد، روند خروج نیروهای امریکایی از ماه می آغاز خواهد شد و تا ماه سپتامبر به پایان خواهد رسید.

بربنیاد گفته‌های جو بایدن، نیروهای امریکایی با پنج ماه تأخیر نسبت به زمان‌بندی قبلی، افغانستان را ترک خواهند کرد.

گروه طالبان هشدار داده‌است که نقض توافق‌نامه صلح دوحه به جنگ‌جویان این گروه راه را باز می‌کند تا هر اقدام لازم را روی دست گیرند و پیامد آن‌ بدوش امریکایی‌ها خواهد بود.

طالبان پس از امضای توافق صلح با امریکا حمله‌های شان بر نیروهای امریکایی را متوقف کرده بودند.

هم‌اکنون در حدود ۲۵۰۰ سرباز امریکایی در افغانستان مستقر هستند. 

همزمان با این، قرار است یک نشست مهم در بارۀ صلح افغانستان در ۲۴ ماه جاری میلادی در استانبول برگزار شود.

طالبان گفته‌اند تا زمانی‌که تمامی نیروهای خارجی از افغانستان بیرون نشوند، در هیچ نشستی دربارۀ صلح افغانستان شرکت نمی‌کنند.

واکنش طالبان به گفته‌های جو بایدن: امریکا توافق دوحه را نقض کرده‌

گروه طالبان هشدار داده‌است که نقض توافق‌نامه صلح دوحه به جنگ‌جویان این گروه راه را باز می‌کند تا هر اقدام مقابله‌یی را روی دست گیرند و پیامد آن‌ بدوش امریکایی‌ها خواهد بود.

تصویر بندانگشتی

گروه طالبان در واکنش به گفته‌های جو بایدن، رییس‌جمهور امریکا، دربارۀ مشخص‌شدن زمان خروج نیروهای امریکایی از افغانستان می‌گوید که امریکا با تأخیر چند ماهه در روند خروج نیروهایش از افغانستان، توافق‌نامه صلح دوحه را نقض کرده‌است. 

بربنیاد توافق‌نامه صلح دوحه، نیروهای امریکایی باید تا ماه می افغانستان را ترک کنند؛ اما زمان‌بندیی که از سوی جو بایدن اعلام شد، روند خروج نیروهای امریکایی از ماه می آغاز خواهد شد و تا ماه سپتامبر به پایان خواهد رسید.

بربنیاد گفته‌های جو بایدن، نیروهای امریکایی با پنج ماه تأخیر نسبت به زمان‌بندی قبلی، افغانستان را ترک خواهند کرد.

گروه طالبان هشدار داده‌است که نقض توافق‌نامه صلح دوحه به جنگ‌جویان این گروه راه را باز می‌کند تا هر اقدام لازم را روی دست گیرند و پیامد آن‌ بدوش امریکایی‌ها خواهد بود.

طالبان پس از امضای توافق صلح با امریکا حمله‌های شان بر نیروهای امریکایی را متوقف کرده بودند.

هم‌اکنون در حدود ۲۵۰۰ سرباز امریکایی در افغانستان مستقر هستند. 

همزمان با این، قرار است یک نشست مهم در بارۀ صلح افغانستان در ۲۴ ماه جاری میلادی در استانبول برگزار شود.

طالبان گفته‌اند تا زمانی‌که تمامی نیروهای خارجی از افغانستان بیرون نشوند، در هیچ نشستی دربارۀ صلح افغانستان شرکت نمی‌کنند.

هم‌رسانی کنید