Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

جان باختن ۹ تن در رویدادهای ضد امنیت در یک شبانه‌ روز در کشور

در حمله‌های طالبان و رویدادهای ضد امنیت در یک شبانه‌روز گذشته در بخش‌هایی از کشور، هشت نظامی و یک غیرنظامی جان باختند و ۱۸ تن دیگر به شمول پنج غیرنظامی، زخم برداشته‌اند. 

بر بنیاد آمارهای ۲۴ ساعت اخیر، تنها در ولایت‌های بغلان، غزنی، کندز، بلخ، پروان، غور و ننگرهار هشت نظامی و یک غیرنظامی جان باختند و ۱۸ تن دیگر به شمول پنج غیرنظامی، زخم برداشته‌اند. 

احمدجاوید بشارت، سخنگوی پولیس بغلان امروز می‌گوید که درحملۀ طالبان شب گذشته بر فابریکه قند درولسوالی بغلان مرکزی این ولایت، دو پولیس جان باختند و شش تن دیگر، زخم برداشته‌اند.  

او افزود که درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان تا بامداد امروز ادامه داشت و به طالبان نیز، تلفات وارد شده‌است، اما آمار دقیق در دست نیست. 

خالقداد اکبری، شورای ولایتی غزنی نیز می‌گوید که در درگیری‌های تازه در حومۀ شهر غزنی، دو تن جان باختند و پنج تن دیگر زخم برداشته‌اند. 

او افزود: «قریه جات آرزو هر شب شاهد جنگ، درگیری و خون ریزی است. امیدوار استیم که به خاطر ماه رمضان این جنگ ها متوقف شود.»

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان و مقام‌ها افزایش روز افزون خشونت‌ها را در بخش‌های کشور نگران کننده می‌دانند و می‌گویند که حالت دفاعی نهادهای امنیتی سبب شده‌است تا دامنۀ جنگ حتا به مرکزهای برخی از ولایت‌ها برسد. 

در همین حال، کمیسیون مستقل حقوق بشر در یک خبرنامه می‎گوید که تنها از ۲۱ تا ۲۶ ماه حمل، ۳۹ غیرنظامی در جنگ و خشونت‌ها جان باخته‌اند و ۴۰ تن دیگر، زخم برداشته‌اند. 

ذبیح‌الله فرهنگ، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت: «طرفین جنگ نباید بیشتر از این سبب قتل و کشتار مردم افغانستان شود. جنگ عامل سلب تمامی حقوق شهروندان است.»

شفیقه سخا یولچی، عضو مجلس نماینده‌گان گفت: «نیروهای دولتی حملات خود را تسریع ببخشند تا باشد طالبان را به زودترین وقت شکست بدهند.» 

اما روح‌الله احمدزی، سخنگوی وزارت دفاع ملی، افزایش حمله‌های طالبان در بخش‌های از کشور را برخاسته از آغاز عملیات بهاری این گروه می‌داند، درحالی که طالبان دراین باره چیزی نگفته‌اند. 

او افزود: «تداوم خشونت های امروز طالبان علیه مردم افغانستان به مراتب بدتر و قربانی تر نسبت به جنگی است که سالهای قبل از طرف این گروه اعلان می گردید.» 

رویدادهای ضد امنیت و حمله‌های طالبان: 

ولایت               نوعیت رویداد               جان باخته‌گان:                  زخمیان: 

بغلان                حمله طالبان                 دو پولیس                        شش پولیس 

کندز                 حمله طالبان                 یک ارتش                        ندارد 

بلخ                   ترور هدفمند                افسر نیروهای هوایی            ندارد 

پروان               حمله طالبان                  ندارد                              دو پولیس 

ننگرهار            انفجار ماین                   ندارد                              دو زخمی 

ننگرهار            ترور هدفمند                  یک کارمند امنیت ملی          ندارد 

ننگرهار            انفجار ماین                   ندارد                               سه ارتش 

غور                کمین طالبان                   دو خیزش مردمی                  ندارد

جان باختن ۹ تن در رویدادهای ضد امنیت در یک شبانه‌ روز در کشور

کمیسیون مستقل حقوق بشر می‎‌گوید که در شش روز اخیر، ۳۹ غیرنظامی در جنگ و خشونت‌ها جان باخته‌اند.

تصویر بندانگشتی

در حمله‌های طالبان و رویدادهای ضد امنیت در یک شبانه‌روز گذشته در بخش‌هایی از کشور، هشت نظامی و یک غیرنظامی جان باختند و ۱۸ تن دیگر به شمول پنج غیرنظامی، زخم برداشته‌اند. 

بر بنیاد آمارهای ۲۴ ساعت اخیر، تنها در ولایت‌های بغلان، غزنی، کندز، بلخ، پروان، غور و ننگرهار هشت نظامی و یک غیرنظامی جان باختند و ۱۸ تن دیگر به شمول پنج غیرنظامی، زخم برداشته‌اند. 

احمدجاوید بشارت، سخنگوی پولیس بغلان امروز می‌گوید که درحملۀ طالبان شب گذشته بر فابریکه قند درولسوالی بغلان مرکزی این ولایت، دو پولیس جان باختند و شش تن دیگر، زخم برداشته‌اند.  

او افزود که درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان تا بامداد امروز ادامه داشت و به طالبان نیز، تلفات وارد شده‌است، اما آمار دقیق در دست نیست. 

خالقداد اکبری، شورای ولایتی غزنی نیز می‌گوید که در درگیری‌های تازه در حومۀ شهر غزنی، دو تن جان باختند و پنج تن دیگر زخم برداشته‌اند. 

او افزود: «قریه جات آرزو هر شب شاهد جنگ، درگیری و خون ریزی است. امیدوار استیم که به خاطر ماه رمضان این جنگ ها متوقف شود.»

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان و مقام‌ها افزایش روز افزون خشونت‌ها را در بخش‌های کشور نگران کننده می‌دانند و می‌گویند که حالت دفاعی نهادهای امنیتی سبب شده‌است تا دامنۀ جنگ حتا به مرکزهای برخی از ولایت‌ها برسد. 

در همین حال، کمیسیون مستقل حقوق بشر در یک خبرنامه می‎گوید که تنها از ۲۱ تا ۲۶ ماه حمل، ۳۹ غیرنظامی در جنگ و خشونت‌ها جان باخته‌اند و ۴۰ تن دیگر، زخم برداشته‌اند. 

ذبیح‌الله فرهنگ، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت: «طرفین جنگ نباید بیشتر از این سبب قتل و کشتار مردم افغانستان شود. جنگ عامل سلب تمامی حقوق شهروندان است.»

شفیقه سخا یولچی، عضو مجلس نماینده‌گان گفت: «نیروهای دولتی حملات خود را تسریع ببخشند تا باشد طالبان را به زودترین وقت شکست بدهند.» 

اما روح‌الله احمدزی، سخنگوی وزارت دفاع ملی، افزایش حمله‌های طالبان در بخش‌های از کشور را برخاسته از آغاز عملیات بهاری این گروه می‌داند، درحالی که طالبان دراین باره چیزی نگفته‌اند. 

او افزود: «تداوم خشونت های امروز طالبان علیه مردم افغانستان به مراتب بدتر و قربانی تر نسبت به جنگی است که سالهای قبل از طرف این گروه اعلان می گردید.» 

رویدادهای ضد امنیت و حمله‌های طالبان: 

ولایت               نوعیت رویداد               جان باخته‌گان:                  زخمیان: 

بغلان                حمله طالبان                 دو پولیس                        شش پولیس 

کندز                 حمله طالبان                 یک ارتش                        ندارد 

بلخ                   ترور هدفمند                افسر نیروهای هوایی            ندارد 

پروان               حمله طالبان                  ندارد                              دو پولیس 

ننگرهار            انفجار ماین                   ندارد                              دو زخمی 

ننگرهار            ترور هدفمند                  یک کارمند امنیت ملی          ندارد 

ننگرهار            انفجار ماین                   ندارد                               سه ارتش 

غور                کمین طالبان                   دو خیزش مردمی                  ندارد

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره