تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

گزارش: در سال جاری یک سوم جمعیت افغانستان غذا نخواهند داشت

فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر پیش‌بینی کرده‌است که در سال روان میلادی فقر در افغانستان افزایش می‌یابد و به‌علت خشک‌سالی یک سوم از جمعیت افغانستان بدون غذا خواهند ماند.

بربنیاد گزارش این نهاد، بیش از سیزده میلیون از جمعیت افغانستان به‌غذای کافی دسترسی ندارند و برای ازمیان برداشتن این مشکلات مردم نیاز است تا جامعه جهانی بیش از هفت و نیم میلیون دالر به افغانستان کمک کند.

در همین حال، اطلاعات ادارۀ ملی احصاییه و معلومات نشان می‌دهد که حدود نیمی از جمعیت افغانستان زیر خط فقر زنده‌گی می‌کنند و ولایت‌های چون هرات، بادغیس، فراه، نیمروز، جوزجان و سرپل به‌علت کاهش بارنده‌گی‌ها در سال روان گواه خشک‌سالی‌ها خواهند بود.

رویینا شهابی، سخن‌گوی ادارۀ ملی احصاییه و معلومات گفت: «سطح فقر در سال ۱۳۹۹چهل و هفت اعشاریه یک درصد برآورد شده است و میزان تورم دو اعشاریه سه درصد.»

عارف رحمانی، نمایندۀ مرد غزنی در مجلس نیز بیان داشت: «آنچه‌که اتفاق می‌افتد این است که وضعیت بیکاران در کشور بسیار بغرنج‌تر و نگران کننده می‌شود.»

در کنار بخش‌‎های دور دست کشور در کابل نیز خانواده‌‎هایی استند که با فقر و تنگدستی دست و پنجه نرم  می کنند و غدای کافی برای خوردن ندارند.

در همین حال شماری از خانواده‌ها در کابل می‌گویند که فقر و ناداری آنان را به ستوه آورده‌است.

خانوادۀ شش نفری پروین یکی از این خانواده‌است که بدلیل ناداری در اتاق کوچکی در انبار یکی از ساختمان‌های رهایشی زنده‌گی می‌کند: «وقتی هم شده که ما یک روز، دو روز نان نداشتیم. اولادهایم بعضی کسان را که می‌بینند که گوشت می‌گیرند یا میوه می‌گیرند به من می‌گویند برای شان می‌گویم صبر به خدا کن.»

گزارش: در سال جاری یک سوم جمعیت افغانستان غذا نخواهند داشت

اطلاعات ادارۀ ملی احصاییه و معلومات نشان می‌دهد که حدود نیمی از جمعیت افغانستان زیر خط فقر زنده‌گی می‌کنند.

Thumbnail

فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر پیش‌بینی کرده‌است که در سال روان میلادی فقر در افغانستان افزایش می‌یابد و به‌علت خشک‌سالی یک سوم از جمعیت افغانستان بدون غذا خواهند ماند.

بربنیاد گزارش این نهاد، بیش از سیزده میلیون از جمعیت افغانستان به‌غذای کافی دسترسی ندارند و برای ازمیان برداشتن این مشکلات مردم نیاز است تا جامعه جهانی بیش از هفت و نیم میلیون دالر به افغانستان کمک کند.

در همین حال، اطلاعات ادارۀ ملی احصاییه و معلومات نشان می‌دهد که حدود نیمی از جمعیت افغانستان زیر خط فقر زنده‌گی می‌کنند و ولایت‌های چون هرات، بادغیس، فراه، نیمروز، جوزجان و سرپل به‌علت کاهش بارنده‌گی‌ها در سال روان گواه خشک‌سالی‌ها خواهند بود.

رویینا شهابی، سخن‌گوی ادارۀ ملی احصاییه و معلومات گفت: «سطح فقر در سال ۱۳۹۹چهل و هفت اعشاریه یک درصد برآورد شده است و میزان تورم دو اعشاریه سه درصد.»

عارف رحمانی، نمایندۀ مرد غزنی در مجلس نیز بیان داشت: «آنچه‌که اتفاق می‌افتد این است که وضعیت بیکاران در کشور بسیار بغرنج‌تر و نگران کننده می‌شود.»

در کنار بخش‌‎های دور دست کشور در کابل نیز خانواده‌‎هایی استند که با فقر و تنگدستی دست و پنجه نرم  می کنند و غدای کافی برای خوردن ندارند.

در همین حال شماری از خانواده‌ها در کابل می‌گویند که فقر و ناداری آنان را به ستوه آورده‌است.

خانوادۀ شش نفری پروین یکی از این خانواده‌است که بدلیل ناداری در اتاق کوچکی در انبار یکی از ساختمان‌های رهایشی زنده‌گی می‌کند: «وقتی هم شده که ما یک روز، دو روز نان نداشتیم. اولادهایم بعضی کسان را که می‌بینند که گوشت می‌گیرند یا میوه می‌گیرند به من می‌گویند برای شان می‌گویم صبر به خدا کن.»

هم‌رسانی کنید