تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

راه‌اندازی ده‌ها پروژۀ مدیریت آب‌ها و جاده‌سازی در کشور

به ارزش نزدیک به یک و نیم میلیارد افغانی، ده‌ها پروژه مدیریت آب‌ها و جاده سازی در بیست و سه ولایت کشور راه اندازی شدند.

مجیب‌الرحمان کریمی، سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات، امروز چهارشنبه پیمان‌های این پروژه‌ها را که مجموعأ ۹۴ پروژه می‌شود، با شوراهای توسعه‌یی روستاها امضا کرد.

این پروژه‌ها در چارچوب نخستین بسته از پروژه‌های امسال وزارت احیا و انکشاف دهات استند.

آقای کریمی گفت که یکصد و چهار میلیون افغانی از هزینه مجموعی این پروژه‌ها را روستانشینانی که از این پروژه‌ها بهره‌مند می‌شوند، می‌پردازند.

شوراهای توسعه‌یی که در روستاها ایجاد شده‌‎اند افزون بر سهم‌گیری در تمویل این پروژه‌ها، کارهای عملی شماری از این پروژه‌ها را نیز به پیش می‌برند.

مجیب‌الرحمان کریمی گفت: «با عملی شدن این پروژه ۲۰۵هزار تن از شهروندان کشور بهره‌مند خواهند شد و مشکلاتی که در این بخش‌ها دارند حل خواهند شد.»

وزارت احیا و انکشاف دهات با داشتن ۲۳میلیارد افغانی بودجه توسعه‌یی امسال بیش از سیزده هزار و پنجصد پروژه دارد که حدود نیمی از آن‌ها پروژه‌های انتقالی سال گذشته استند.

بخشی از این پروژه‌ها که در چارچوب برنامه انسجام ساحه‌یی عملی می‌شوند بیشتر به جاده سازی، آب آشامیدنی و آبیاری اختصاص داده شده‌اند.

عبدالفتاح، رییس شورای توسعه‌یی ولسوالی فرزه بیان داشت: «پروژه ما ساخت یک پل است. کودکان در رفت و آمد به مکتب که مجبور استند از دریا بگذرد بسیار مشکل دارند که با ساخت این پل این مشکل حل خواهد شد.»

افزون بر برنامه انسجام ساحه‌یی، برنامه میثاق شهروندی از دیگر برنامه‌های بزرگ است که در بودجه این وزارت جا داده شده‌است.

برنامه دسترخوان ملی که از سوی مجلس نماینده‌گان رد شده است و در سند بودجه جا داده نشده است نیز از سوی این وزارت عملی می‌شود و به گفته سرپرست این وزارت تاکنون به بیش از ۵۶۰هزار خانواده بسته‌های کمکی توزیع شده‌اند.

راه‌اندازی ده‌ها پروژۀ مدیریت آب‌ها و جاده‌سازی در کشور

وزارت احیا و انکشاف دهات با داشتن ۲۳میلیارد افغانی بودجه توسعه‌یی امسال بیش از سیزده هزار و پنجصد پروژه دارد که حدود نیمی از آن‌ها پروژه‌های انتقالی سال گذشته استند.

تصویر بندانگشتی

به ارزش نزدیک به یک و نیم میلیارد افغانی، ده‌ها پروژه مدیریت آب‌ها و جاده سازی در بیست و سه ولایت کشور راه اندازی شدند.

مجیب‌الرحمان کریمی، سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات، امروز چهارشنبه پیمان‌های این پروژه‌ها را که مجموعأ ۹۴ پروژه می‌شود، با شوراهای توسعه‌یی روستاها امضا کرد.

این پروژه‌ها در چارچوب نخستین بسته از پروژه‌های امسال وزارت احیا و انکشاف دهات استند.

آقای کریمی گفت که یکصد و چهار میلیون افغانی از هزینه مجموعی این پروژه‌ها را روستانشینانی که از این پروژه‌ها بهره‌مند می‌شوند، می‌پردازند.

شوراهای توسعه‌یی که در روستاها ایجاد شده‌‎اند افزون بر سهم‌گیری در تمویل این پروژه‌ها، کارهای عملی شماری از این پروژه‌ها را نیز به پیش می‌برند.

مجیب‌الرحمان کریمی گفت: «با عملی شدن این پروژه ۲۰۵هزار تن از شهروندان کشور بهره‌مند خواهند شد و مشکلاتی که در این بخش‌ها دارند حل خواهند شد.»

وزارت احیا و انکشاف دهات با داشتن ۲۳میلیارد افغانی بودجه توسعه‌یی امسال بیش از سیزده هزار و پنجصد پروژه دارد که حدود نیمی از آن‌ها پروژه‌های انتقالی سال گذشته استند.

بخشی از این پروژه‌ها که در چارچوب برنامه انسجام ساحه‌یی عملی می‌شوند بیشتر به جاده سازی، آب آشامیدنی و آبیاری اختصاص داده شده‌اند.

عبدالفتاح، رییس شورای توسعه‌یی ولسوالی فرزه بیان داشت: «پروژه ما ساخت یک پل است. کودکان در رفت و آمد به مکتب که مجبور استند از دریا بگذرد بسیار مشکل دارند که با ساخت این پل این مشکل حل خواهد شد.»

افزون بر برنامه انسجام ساحه‌یی، برنامه میثاق شهروندی از دیگر برنامه‌های بزرگ است که در بودجه این وزارت جا داده شده‌است.

برنامه دسترخوان ملی که از سوی مجلس نماینده‌گان رد شده است و در سند بودجه جا داده نشده است نیز از سوی این وزارت عملی می‌شود و به گفته سرپرست این وزارت تاکنون به بیش از ۵۶۰هزار خانواده بسته‌های کمکی توزیع شده‌اند.

هم‌رسانی کنید