Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کاهش خرید و فروش خانه و موتر در کابل

پس از اعلام خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان و سرنوشت ناروشن یک توافق سیاسی با طالبان شماری از فروشنده‌گان خانه و موتر در کابل می‌گویند که کاروبار آنان سخت صدمه دیده‌است.

آنان می‌گویند که مردم در تلاش اند مقدار پولی را که دارند با خود نگهدارند و به خرید ملکیت و موتر علاقه شان را ازدست داده‌اند.

قیوم، موتر فروش در قصبه، گفت: «جوانان ما و شما در گذشته با شوق می‌آمدند موتر می‌خریدند، دلبسته بودند که به این وطن باشند؛ اما حالا همان جوانان می‌آیند و موتر را به نیم قیمت می‌فروشند و می‌خواهند کشور را ترک کنند.»

شماری از مالکان رهنمایی‌های معاملات نیز می‌گویند که با جدی شدن بحث‌ها دربارۀ  بیرون شدن کامل نیروهای خارجی از افغانستان، مردم با هزینه‌های کم خانه‌ها و حتی موترهای شان را می‌فروشند.

عارف احمدی، مالک رهنمایی معاملات بیان داشت: «بازار نیست، خرید و فروش نیست. تمام مردم می‌آیند خانه‌های خود را ثبت می‌‎کنند و در حالتی استند که تصمیم گرفته نمی‌توانند.»

با این همه بی باوری به آینده کشور، شهروندان هنوز هم انتظار دارند که سیاستگران کشور و گروه طالبان برای دست یافتن افغانستان به ثبات با هم کنار بیایند و راه صلح را پیش بگیرند.

حمید حبیبی، باشندۀ کابل اظهار داشت: «این‌‎ها سر مرده پادشاهی دارند در این ملت کسی را ما زنده نمی بینیم.»

غلام فاروق، باشندۀ دیگر کابل نیز گفت: «ما از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که یک سیاست روشن را بر جامعه ما تقدیم کنند از سیاسون خود می‌خواهیم از حکومت می‌خواهیم که بر مردم اطمینان بدهند.»

اما ایالات متحده می‌گوید که به پشتیبانی مالی از افغانستان همچنان متعهد است. وزیر خارجۀ امریکا شب گذشته اعلام کرد که سه صد میلیون دالر دیگر را به افغانستان کمک می‌کند.

کاهش خرید و فروش خانه و موتر در کابل

شماری از مالکان رهنمایی‌های معاملات نیز می‌گویند که با جدی شدن بحث‌ها دربارۀ  بیرون شدن کامل نیروهای خارجی از افغانستان، مردم با هزینه‌های کم خانه‌ها و حتی موترهای شان را می‌فروشند.

تصویر بندانگشتی

پس از اعلام خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان و سرنوشت ناروشن یک توافق سیاسی با طالبان شماری از فروشنده‌گان خانه و موتر در کابل می‌گویند که کاروبار آنان سخت صدمه دیده‌است.

آنان می‌گویند که مردم در تلاش اند مقدار پولی را که دارند با خود نگهدارند و به خرید ملکیت و موتر علاقه شان را ازدست داده‌اند.

قیوم، موتر فروش در قصبه، گفت: «جوانان ما و شما در گذشته با شوق می‌آمدند موتر می‌خریدند، دلبسته بودند که به این وطن باشند؛ اما حالا همان جوانان می‌آیند و موتر را به نیم قیمت می‌فروشند و می‌خواهند کشور را ترک کنند.»

شماری از مالکان رهنمایی‌های معاملات نیز می‌گویند که با جدی شدن بحث‌ها دربارۀ  بیرون شدن کامل نیروهای خارجی از افغانستان، مردم با هزینه‌های کم خانه‌ها و حتی موترهای شان را می‌فروشند.

عارف احمدی، مالک رهنمایی معاملات بیان داشت: «بازار نیست، خرید و فروش نیست. تمام مردم می‌آیند خانه‌های خود را ثبت می‌‎کنند و در حالتی استند که تصمیم گرفته نمی‌توانند.»

با این همه بی باوری به آینده کشور، شهروندان هنوز هم انتظار دارند که سیاستگران کشور و گروه طالبان برای دست یافتن افغانستان به ثبات با هم کنار بیایند و راه صلح را پیش بگیرند.

حمید حبیبی، باشندۀ کابل اظهار داشت: «این‌‎ها سر مرده پادشاهی دارند در این ملت کسی را ما زنده نمی بینیم.»

غلام فاروق، باشندۀ دیگر کابل نیز گفت: «ما از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که یک سیاست روشن را بر جامعه ما تقدیم کنند از سیاسون خود می‌خواهیم از حکومت می‌خواهیم که بر مردم اطمینان بدهند.»

اما ایالات متحده می‌گوید که به پشتیبانی مالی از افغانستان همچنان متعهد است. وزیر خارجۀ امریکا شب گذشته اعلام کرد که سه صد میلیون دالر دیگر را به افغانستان کمک می‌کند.

هم‌رسانی کنید