Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی از ادامه رویدادهای ضد امنیت در بلخ

مردان تفنگ‌دار در مزارشریف یک مرد ۲۶ ساله را کشتند و همسرش را لت‌وکوب کردند. خانواده مقتول از حکومت می‌خواهد که قاتلان را شناسایی و به کیفر برساند.  

این خانواده با انتقاد از نیروهای امنیتی می‌گوید که نیروهای امنیتی در تامین امنیت مردم بی‌پروایی می‌کند. 

به روز پنج‌شنبه (۲ ثور) نادر باشنده روستای دشت شور مربوط ولسوالی نهرشاهی بلخ با همسرش برای گرفتن تعویذ نزد ملا می‌رفتند که در راه با دو مرد تفنگدار روبرو شدند.  

مردان تفنگ‌دار در نخست زن نادر را آزار لفظی می‌دهند و پس از آن با نادر که گاوچران بوده درگیر می‌شوند و او را با شلیک گلوله می‎‌کشند.  

حمیده، نام مستعار زن نادر است، او می‌گوید: «دو نفر بودند هر دو کلاشنکوف داشتند هر دو نادر را می‌زدند و اینطرف و آنطرف کش می‌کردند چیغ زدم ناصر اینسو بیا، سر من فیر کردند و با سیلی مرا زدند، وقتی که مرا با سیلی زدند ناصر هم به جان آنها چسپید.» 

خانواده مقتول از پولیس انتقاد می‌کند که پس از دوساعت به محل آمدند. 

گواهان رویداد از مردان تفنگ‌دار به نام‌های صادق و نجیب یاد می‌کنند و می‌گویند که آنان آرامش باشنده‌گان این روستا را بر‌هم زده‌اند.  

زمری، باشنده محل گفت: «به مجردی که بر ناصر فیر کردند باز یک موترسایکل آمد و ناصر را دید که خلاص شده رفت آن دو نفر را گرفت و گریختند.» 

غلام‌سخی، باشنده‌ی دیگر محل می‌گوید: «از ناموس خود می‌خواهد که دفاع کند این مردمان (افراد مسلح) بر او فیر می‌کند، چند مرمی زیر پایش می‌زنند و وقتی که می‌بینند نادر با آنها چنگ‌وچسپ می‌کنند باز مستقیم با مرمی به سرش می‌زنند.» 

فیروز پسر کاکای مقتول می‌گوید که قاتلان مجرمان متکرر استند و از سوی زورمندان محلی پشتیبانی می‌شوند. هر چند از این زورمندان نام نمی‌گیرد: «زورمندان برای هر دو در اینجا خانه دادند تا آنروز یک بایسکل نداشتند حالا صاحب جاه و مکان شدند، حالا زمین توزیع می‌کنند، مردم شب در این منطقه گشت‌وگذار نمی‌توانند.»  

برخی از باشنده‌گان خشم‌گین روستا بر ساختمانی که می‌گویند محل بود‌وباش متهمان است سنگ پرتاب می‌کنند و شیشه‌های آنرا می‌شکنند.  

در یک‌رویداد همانند به روز پنج‌شنبه مردان تفنگ‌دار یک کارمند اداره شناسنامه‌های برقی ثبت احوال نفوس را در مزارشریف کشتند.  

پولیس بلخ می‌گوید که این رویدادها زیر بررسی استند و به زودی عاملان این رویدادها را بازداشت و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند کرد.

نگرانی از ادامه رویدادهای ضد امنیت در بلخ

یک خانواده بلخ با انتقاد از نیروهای امنیتی می‌گوید که نیروهای امنیتی در تامین امنیت مردم بی‌پروایی می‌کند.

تصویر بندانگشتی

مردان تفنگ‌دار در مزارشریف یک مرد ۲۶ ساله را کشتند و همسرش را لت‌وکوب کردند. خانواده مقتول از حکومت می‌خواهد که قاتلان را شناسایی و به کیفر برساند.  

این خانواده با انتقاد از نیروهای امنیتی می‌گوید که نیروهای امنیتی در تامین امنیت مردم بی‌پروایی می‌کند. 

به روز پنج‌شنبه (۲ ثور) نادر باشنده روستای دشت شور مربوط ولسوالی نهرشاهی بلخ با همسرش برای گرفتن تعویذ نزد ملا می‌رفتند که در راه با دو مرد تفنگدار روبرو شدند.  

مردان تفنگ‌دار در نخست زن نادر را آزار لفظی می‌دهند و پس از آن با نادر که گاوچران بوده درگیر می‌شوند و او را با شلیک گلوله می‎‌کشند.  

حمیده، نام مستعار زن نادر است، او می‌گوید: «دو نفر بودند هر دو کلاشنکوف داشتند هر دو نادر را می‌زدند و اینطرف و آنطرف کش می‌کردند چیغ زدم ناصر اینسو بیا، سر من فیر کردند و با سیلی مرا زدند، وقتی که مرا با سیلی زدند ناصر هم به جان آنها چسپید.» 

خانواده مقتول از پولیس انتقاد می‌کند که پس از دوساعت به محل آمدند. 

گواهان رویداد از مردان تفنگ‌دار به نام‌های صادق و نجیب یاد می‌کنند و می‌گویند که آنان آرامش باشنده‌گان این روستا را بر‌هم زده‌اند.  

زمری، باشنده محل گفت: «به مجردی که بر ناصر فیر کردند باز یک موترسایکل آمد و ناصر را دید که خلاص شده رفت آن دو نفر را گرفت و گریختند.» 

غلام‌سخی، باشنده‌ی دیگر محل می‌گوید: «از ناموس خود می‌خواهد که دفاع کند این مردمان (افراد مسلح) بر او فیر می‌کند، چند مرمی زیر پایش می‌زنند و وقتی که می‌بینند نادر با آنها چنگ‌وچسپ می‌کنند باز مستقیم با مرمی به سرش می‌زنند.» 

فیروز پسر کاکای مقتول می‌گوید که قاتلان مجرمان متکرر استند و از سوی زورمندان محلی پشتیبانی می‌شوند. هر چند از این زورمندان نام نمی‌گیرد: «زورمندان برای هر دو در اینجا خانه دادند تا آنروز یک بایسکل نداشتند حالا صاحب جاه و مکان شدند، حالا زمین توزیع می‌کنند، مردم شب در این منطقه گشت‌وگذار نمی‌توانند.»  

برخی از باشنده‌گان خشم‌گین روستا بر ساختمانی که می‌گویند محل بود‌وباش متهمان است سنگ پرتاب می‌کنند و شیشه‌های آنرا می‌شکنند.  

در یک‌رویداد همانند به روز پنج‌شنبه مردان تفنگ‌دار یک کارمند اداره شناسنامه‌های برقی ثبت احوال نفوس را در مزارشریف کشتند.  

پولیس بلخ می‌گوید که این رویدادها زیر بررسی استند و به زودی عاملان این رویدادها را بازداشت و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند کرد.

هم‌رسانی کنید