Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

جان باختن ۶تن به شمول یک استاد دانشگاه دررویدادهای جداگانه درکابل

پولیس کابل می‌گوید که شش تن به شمول چهار نیروی پولیس و دو غیر نظامی در سه رویداد جداگانه از سوی افراد ناشناس در کابل جان باختند.

فردوس فرامرز، سخنگوی پولیس کابل می گوید که چهار تن از نیروهای امنیتی بامداد امروز از سوی افراد ناشناس در منطقه پنجه چنار ولسوالی پغمان از سوی افراد ناشناس جان باختند.

در همین حال، در دو رویداد دیگر یک کارمند دولتی در منطقه قلعه شیرخان ریشخور و یک استاد دانشگاه در حوزه چهارم شهر کابل جان باختند.

این سه رویداد بامداد امروز شنبه و شام جمعه در حوزه چهارم امنیتی شهر کابل، ولسوالی پغمان و منطقه ریشخور کابل، رخ دادند.

پولیس کابل می گوید که این رویداد ها را تحت بررسی قرار دارند.

تا کنون گروهی مسوولیت انجام این حمله ها را به عهده نگرفته است.

جان باختن ۶تن به شمول یک استاد دانشگاه دررویدادهای جداگانه درکابل

این سه رویداد بامداد امروز شنبه و شام جمعه در حوزه چهارم امنیتی شهر کابل، ولسوالی پغمان و منطقه ریشخور کابل، رخ دادند.

Thumbnail

پولیس کابل می‌گوید که شش تن به شمول چهار نیروی پولیس و دو غیر نظامی در سه رویداد جداگانه از سوی افراد ناشناس در کابل جان باختند.

فردوس فرامرز، سخنگوی پولیس کابل می گوید که چهار تن از نیروهای امنیتی بامداد امروز از سوی افراد ناشناس در منطقه پنجه چنار ولسوالی پغمان از سوی افراد ناشناس جان باختند.

در همین حال، در دو رویداد دیگر یک کارمند دولتی در منطقه قلعه شیرخان ریشخور و یک استاد دانشگاه در حوزه چهارم شهر کابل جان باختند.

این سه رویداد بامداد امروز شنبه و شام جمعه در حوزه چهارم امنیتی شهر کابل، ولسوالی پغمان و منطقه ریشخور کابل، رخ دادند.

پولیس کابل می گوید که این رویداد ها را تحت بررسی قرار دارند.

تا کنون گروهی مسوولیت انجام این حمله ها را به عهده نگرفته است.

هم‌رسانی کنید