تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

راه‌اندازی کارزاری برای پایان جنگ از سوی حرکت مردمی صلح

حرکت مردمی صلح، با راه‌اندازی کارزاری در ۲۵ ولایت، خواستار پایان جنگ کنونی در کشور است.

اعضای این حرکت می‌گویند که با اعلام بیرون شدن کامل نیروهای خارجی از افغانستان، ادامۀ جنگ در کشور تنها از مردم قربانی می‌گیرد.

این صلح‌خواهان نام این کارزار شان را«خارجی‌ها می‌برآیند، دیگر جنگ برای چه؟» گذاشته‌اند.

اقبال خیبر، رییس حرکت مردمی صلح گفت: «دیگر نمی‌توان به این جهاد گفت! پس وقتی نمی‌توان (به این جنگ) جهاد گفت، پس چرا افغانان را با آن بکشیم؟»

شیران، عضو حرکت مردمی صلح نیز بیان داشت: «از طالبان می‌خواهیم که تا دیروز دغدغه آنان این بود که خارجی‌ها در داخل افغانستان اند و به بهانه‌های مختلف (می‌گفتند) که ما جهاد می‌کنیم، ما جنگ می‌کنیم که خارجی‌ها آمده‌اند. امروز که آنان می‌خواهند افغانستان را ترک بکنند، باز به خاطر چی این‌ها هر روز جنگ دارند؟»

در حالی‌که چگونه‌گی اوضاع افغانستان در ماه‌های آینده، همواره مایه نگرانی بوده، اعضای حرکت مردمی صلح از سازمان ملل می‌خواهند که در این راستا، افغانستان را یاری کند.

سردار محمد داوود عظیمی، عضو حرکت مردمی صلح اظهار داشت: «تقاضای ما از ملل متحد همین است که مناطق سرحدی ما را این‌ها حراست کنند باز تا که ما خود را جور کرده بتوانیم. تا که مداخله خارجی‌ها قطع نشود، مردمان فروخته‌شده زیاد استند و به همین بدبختی دامن زده می‌شود.»

حرکت مردمی صلح، سه‌سال پیش و پس از آن آغاز شکل گرفت که در یک حملۀ انتحاری در یک ورزشگاه در شهر لشکرگاه، شانزده تن جان باختند و ده‌ها تن دیگر زخم برداشتند.
اعضای این حرکت با سفر به بخش‌های گونه‌گون کشور، همواره خواستار پایان جنگ در کشور شده‌اند.

راه‌اندازی کارزاری برای پایان جنگ از سوی حرکت مردمی صلح

اعضای حرکت مردمی صلح از سازمان ملل نیز می‌خواهند که زمینه قطع مداخلات بیرونی را در افغانستان، فراهم کند.

تصویر بندانگشتی

حرکت مردمی صلح، با راه‌اندازی کارزاری در ۲۵ ولایت، خواستار پایان جنگ کنونی در کشور است.

اعضای این حرکت می‌گویند که با اعلام بیرون شدن کامل نیروهای خارجی از افغانستان، ادامۀ جنگ در کشور تنها از مردم قربانی می‌گیرد.

این صلح‌خواهان نام این کارزار شان را«خارجی‌ها می‌برآیند، دیگر جنگ برای چه؟» گذاشته‌اند.

اقبال خیبر، رییس حرکت مردمی صلح گفت: «دیگر نمی‌توان به این جهاد گفت! پس وقتی نمی‌توان (به این جنگ) جهاد گفت، پس چرا افغانان را با آن بکشیم؟»

شیران، عضو حرکت مردمی صلح نیز بیان داشت: «از طالبان می‌خواهیم که تا دیروز دغدغه آنان این بود که خارجی‌ها در داخل افغانستان اند و به بهانه‌های مختلف (می‌گفتند) که ما جهاد می‌کنیم، ما جنگ می‌کنیم که خارجی‌ها آمده‌اند. امروز که آنان می‌خواهند افغانستان را ترک بکنند، باز به خاطر چی این‌ها هر روز جنگ دارند؟»

در حالی‌که چگونه‌گی اوضاع افغانستان در ماه‌های آینده، همواره مایه نگرانی بوده، اعضای حرکت مردمی صلح از سازمان ملل می‌خواهند که در این راستا، افغانستان را یاری کند.

سردار محمد داوود عظیمی، عضو حرکت مردمی صلح اظهار داشت: «تقاضای ما از ملل متحد همین است که مناطق سرحدی ما را این‌ها حراست کنند باز تا که ما خود را جور کرده بتوانیم. تا که مداخله خارجی‌ها قطع نشود، مردمان فروخته‌شده زیاد استند و به همین بدبختی دامن زده می‌شود.»

حرکت مردمی صلح، سه‌سال پیش و پس از آن آغاز شکل گرفت که در یک حملۀ انتحاری در یک ورزشگاه در شهر لشکرگاه، شانزده تن جان باختند و ده‌ها تن دیگر زخم برداشتند.
اعضای این حرکت با سفر به بخش‌های گونه‌گون کشور، همواره خواستار پایان جنگ در کشور شده‌اند.

هم‌رسانی کنید