Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

زخم برداشتن ۱۶ تن در نتیجۀ فرود آمدن یک موشک بر مقام ولایت کنر

در نتیجه فرود آمدن یک موشک امروز (دوشنبه، ۶ ثور) بر مقام ولایت کنر، ۱۶ تن به شمول حافظان قرآن زخم برداشته‌اند.

اقبال سعید، والی کنر می‌گوید که این موشک درحالی بر ساختمان ولایت برخورد کرد که دانش‌آموزان درحال سپری کردن یک آزمون رقابت حسن قرآت قرآن بودند.

هر چند مسؤولیت این حملۀ موشکی را کسی برعهده نگرفته‌است، اما مقام‌های محلی طالبان را مسؤول این حمله می‌دانند.

خان مشوانی، رییس شورای ولایتی کنر حمله بر محلی را که در آنجا قرآن کریم تلاوت می‌شد، غیرانسانی وغیراسلامی می‌داند و می‌گوید که عاملان این رویداد، به سود منافع دیگران می‌جنگند.

شماری از زخمیان این رویداد می‌گویند که حمله امروز نشان داد که جنگ کنونی در کشور، هیچ گونه جواز مذهبی ندارد.

از جمله ۱۶ زخمی این رویداد، وضعیت صحی چهار تن نگران کننده گفته شده‌است.

زخم برداشتن ۱۶ تن در نتیجۀ فرود آمدن یک موشک بر مقام ولایت کنر

والی کنر می‌گوید که این موشک درحالی بر ساختمان ولایت برخورد کرد که دانش‌آموزان درحال سپری کردن یک آزمون رقابت حسن قرآت قرآن بودند.

تصویر بندانگشتی

در نتیجه فرود آمدن یک موشک امروز (دوشنبه، ۶ ثور) بر مقام ولایت کنر، ۱۶ تن به شمول حافظان قرآن زخم برداشته‌اند.

اقبال سعید، والی کنر می‌گوید که این موشک درحالی بر ساختمان ولایت برخورد کرد که دانش‌آموزان درحال سپری کردن یک آزمون رقابت حسن قرآت قرآن بودند.

هر چند مسؤولیت این حملۀ موشکی را کسی برعهده نگرفته‌است، اما مقام‌های محلی طالبان را مسؤول این حمله می‌دانند.

خان مشوانی، رییس شورای ولایتی کنر حمله بر محلی را که در آنجا قرآن کریم تلاوت می‌شد، غیرانسانی وغیراسلامی می‌داند و می‌گوید که عاملان این رویداد، به سود منافع دیگران می‌جنگند.

شماری از زخمیان این رویداد می‌گویند که حمله امروز نشان داد که جنگ کنونی در کشور، هیچ گونه جواز مذهبی ندارد.

از جمله ۱۶ زخمی این رویداد، وضعیت صحی چهار تن نگران کننده گفته شده‌است.

هم‌رسانی کنید