Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کارزار آنلاین هواداران ملاعمرهم‌زمان با اعلام خروج نیروهای امریکا

در اوج بحث‌ها دربارۀ خروج نیروهای امریکایی از افغانستان؛ طالبان و هواداران ملا محمدعمر، نخستین رهبر این گروه، کارزاری را در تویتر به راه انداخته‌اند و برای نخستین‌بار، افزون بر نشر عکس‌هایی از ملاعمر، یک سخنرانی او را پخش کرده و درباره‌‌اش، مقاله‌ها و خاطراتی را نوشته‌اند. 

طالبان می‌‌گویند که این کارزار، هم‌زمان با هشتمین سال‌روز مرگ رهبرشان و از بهر چاپ کتاب تازه‌یی دربارۀ زنده‌گی او، به راه افتاده‌است. 

از ملا عمر تنها یک عکس معروف او در دو دهۀ اخیر، پخش شده‌است که در آن چشم راستش، سالم نیست. 

اما امسال با رسیدن چهارم ماه ثور که هشتمین سال‌روز مرگ ملاعمر بود، به یک‌باره‌گی، در تویتر، هشتگی با نام او ایجاد گشت و عکس‌های دیگری از این رهبر طالبان همه‌گانی شدند.  
نوشتن مقاله‌ها، خاطرات و پخش نوار شنیداریی از یک سخن‌رانی ملاعمر که به سال ۱۳۷۵ هجری خورشیدی بر می‌گردد، نیز مشمول این کارزار طالبان بوده‌اند. 

صدای ملا محمد عمر: «پنج پنج میل اسلحه پیدا کردیم؛ همین ابتدا و شروعی بود که جریان یافت.»   

در میان عکس‌هایی‌که این روزها از ملاعمر در شبکه‌های اجتماعی پخش شده‌اند، یک عکس که جوانی او را نشان می‌دهد، بیشتر دست به دست می‌شود. عکسی‌که تاکنون با کیفیت‌ترین و واضح‌ترین تصویر از چهرۀ نخستین رهبر طالبان بوده‌است. 

در این عکس که از اوان حضور ملاعمر در جهاد در برابر ارتش سرخ گفته شده، دیده می‌شود که هردو چشم او نیز سالم استند.

در یکی از نوشته‌های تازه‌پخش‌شده دربارۀ ملاعمر در وب‌سایت رسمی طالبان آمده که او در دورۀ جهاد، از موشک‌انداز "آر پی جی" هم‌چون جنگ‌افزار مورد علاقه‌اش کار می‌گرفت و گفته شده که همین علاقه‌مندی و مهارت در استفاده از این موشک، سرانجام به از دست دادن یک چشم او انجامید.

... و اما، چرا امسال طالبان و هواداران ملاعمر، خواسته‌اند چنین کارزاری را به‌راه باندازند. 
خود طالبان می‌گویند که این کارزار، از بهر چاپ کتاب تازه‌یی در باره نخستین رهبرشان زیر نام "ثالث عمر" راه افتاده‌است؛ کتابی که دربارۀ آن، در وب‌سایت رسمی طالبان نیز چیزهایی نوشته شده‌است.

فوزیه کوفی، عضو هیئت گفت‌وگو کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان گفت: «مقاله‌یی را که در وب‌سایت‌شان نشر کردند در مورد حکومت اسلامی یا نظام اسلامی‌شان و ارزش‌هایی را که به مناسبت وفات رهبرشان به اصطلاح برجسته ساخته‌اند، همه می‌خواهند نشان بدهند که ما یک نهاد متفاوت استیم.»   

یارباز حمیدی، عضو مجلس نماینده‌گان از ولایت پکتیا نیز گفت: «امیدواری ما از سال ۲۰۰۱ همین بود که به منظور برآورده‌های امارت‌شان و تحریک طالبان‌شان، از فعالیت‌های مدنی خود استفاده می‌کردند.»

ملا محمدعمر در سال ۱۳۳۹ هجری شمسی، در ولسوالی خاکریز ولایت کندهار به دنیا آمد. 
او در چهارم ماه ثور ۱۳۹۲ درگذشت؛ اما خبر مرگش دوسال بعد از آن، همه‌گانی گردید.

رویدادی که باعث شد در آن زمان، مذاکرات مستقیم نماینده‌گان دولت افغانستان را با گروه طالبان، در شهری مری پاکستان، برهم بزند.

کارزار آنلاین هواداران ملاعمرهم‌زمان با اعلام خروج نیروهای امریکا

طالبان می‌‌گویند که این کارزار، هم‌زمان با هشتمین سال‌روز مرگ رهبرشان و از بهر چاپ کتاب تازه‌یی دربارۀ زنده‌گی او، به راه افتاده‌است.

Thumbnail

در اوج بحث‌ها دربارۀ خروج نیروهای امریکایی از افغانستان؛ طالبان و هواداران ملا محمدعمر، نخستین رهبر این گروه، کارزاری را در تویتر به راه انداخته‌اند و برای نخستین‌بار، افزون بر نشر عکس‌هایی از ملاعمر، یک سخنرانی او را پخش کرده و درباره‌‌اش، مقاله‌ها و خاطراتی را نوشته‌اند. 

طالبان می‌‌گویند که این کارزار، هم‌زمان با هشتمین سال‌روز مرگ رهبرشان و از بهر چاپ کتاب تازه‌یی دربارۀ زنده‌گی او، به راه افتاده‌است. 

از ملا عمر تنها یک عکس معروف او در دو دهۀ اخیر، پخش شده‌است که در آن چشم راستش، سالم نیست. 

اما امسال با رسیدن چهارم ماه ثور که هشتمین سال‌روز مرگ ملاعمر بود، به یک‌باره‌گی، در تویتر، هشتگی با نام او ایجاد گشت و عکس‌های دیگری از این رهبر طالبان همه‌گانی شدند.  
نوشتن مقاله‌ها، خاطرات و پخش نوار شنیداریی از یک سخن‌رانی ملاعمر که به سال ۱۳۷۵ هجری خورشیدی بر می‌گردد، نیز مشمول این کارزار طالبان بوده‌اند. 

صدای ملا محمد عمر: «پنج پنج میل اسلحه پیدا کردیم؛ همین ابتدا و شروعی بود که جریان یافت.»   

در میان عکس‌هایی‌که این روزها از ملاعمر در شبکه‌های اجتماعی پخش شده‌اند، یک عکس که جوانی او را نشان می‌دهد، بیشتر دست به دست می‌شود. عکسی‌که تاکنون با کیفیت‌ترین و واضح‌ترین تصویر از چهرۀ نخستین رهبر طالبان بوده‌است. 

در این عکس که از اوان حضور ملاعمر در جهاد در برابر ارتش سرخ گفته شده، دیده می‌شود که هردو چشم او نیز سالم استند.

در یکی از نوشته‌های تازه‌پخش‌شده دربارۀ ملاعمر در وب‌سایت رسمی طالبان آمده که او در دورۀ جهاد، از موشک‌انداز "آر پی جی" هم‌چون جنگ‌افزار مورد علاقه‌اش کار می‌گرفت و گفته شده که همین علاقه‌مندی و مهارت در استفاده از این موشک، سرانجام به از دست دادن یک چشم او انجامید.

... و اما، چرا امسال طالبان و هواداران ملاعمر، خواسته‌اند چنین کارزاری را به‌راه باندازند. 
خود طالبان می‌گویند که این کارزار، از بهر چاپ کتاب تازه‌یی در باره نخستین رهبرشان زیر نام "ثالث عمر" راه افتاده‌است؛ کتابی که دربارۀ آن، در وب‌سایت رسمی طالبان نیز چیزهایی نوشته شده‌است.

فوزیه کوفی، عضو هیئت گفت‌وگو کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان گفت: «مقاله‌یی را که در وب‌سایت‌شان نشر کردند در مورد حکومت اسلامی یا نظام اسلامی‌شان و ارزش‌هایی را که به مناسبت وفات رهبرشان به اصطلاح برجسته ساخته‌اند، همه می‌خواهند نشان بدهند که ما یک نهاد متفاوت استیم.»   

یارباز حمیدی، عضو مجلس نماینده‌گان از ولایت پکتیا نیز گفت: «امیدواری ما از سال ۲۰۰۱ همین بود که به منظور برآورده‌های امارت‌شان و تحریک طالبان‌شان، از فعالیت‌های مدنی خود استفاده می‌کردند.»

ملا محمدعمر در سال ۱۳۳۹ هجری شمسی، در ولسوالی خاکریز ولایت کندهار به دنیا آمد. 
او در چهارم ماه ثور ۱۳۹۲ درگذشت؛ اما خبر مرگش دوسال بعد از آن، همه‌گانی گردید.

رویدادی که باعث شد در آن زمان، مذاکرات مستقیم نماینده‌گان دولت افغانستان را با گروه طالبان، در شهری مری پاکستان، برهم بزند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره