Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اطمینان هیئت پاکستانی از شرکت طالبان در نشست استانبول

هیئتی ازمقام‌های نظامی و غیر نظامی پاکستان به رهبری نماینده ویژه نخست وزیر این کشور برای افغانستان برای دو روز با مقام‌ها و سیاست گران کشور درکابل دیدار کرد.

این هیئت اطمینان داده‌است که طالبان در نشست استانبول حضور معنادار خواهند داشت.

محمدعمر داوودزی، نمایندۀ ویژۀ رییس‌جمهور در امور پاکستان به طلوع‌نیوز می‌گوید که همتای پاکستانی‌اش در این سفر، همچنان اطمینان داده‌است که طالبان هم‌زمان با شرکت در نشست‌های صلح، به کاهش خشونت‌ها و آتش‌بس تن خواهند داد.

هیئت پاکستان وعده داده‌است که این گفته‌هایش را با آغاز نشست استانبول در عمل ثابت می‌سازد.

این سفر درست هنگامی انجام می‌شود که تمامی طرف ها در انتظار شرکت طالبان در نشست استانبول هستند و هیاتی از طالبان به رهبری شیخ عبدالحکیم حقانی از قطر برای مشوره با رهبری این گروه به پاکستان رفته است.

آقای داوودزی گفت: «پیام آوردند که ما جدی کار می کنیم با همه امکاناتی که داریم تا طالبان را قناعت بدهیم که به یک آتش بس تن بدهند و همچنان طالبان در آینده چانس های مذاکره را از دست ندهند و اشاره شان به نشست استانبول بود.»

اما هیئت پاکستان در این سفر اش از جزییات سفر هیات طالبان از دوحه به اسلام آباد به حکومت افغانستان چیزی نگفته است.

آقای داوودزی افزود: «این هیئت طالبان ظاهراً با مقام‌های پاکستانی دیدار نمی‌کنند و همانطور که خود شان گفته اند با رهبری شان دیدار می کنند و از همین خاطر در این مورد چیزی گفته نشد.»

درهمین حال وزیرخارجه پاکستان درگفت وگو با خبرگذاری اناتولی ترکیه ترکیه هشدارمی دهد که هرگاه یک توافق صلح درافغانستان به دست نیاید، این کشور درجنگ داخلی گرفتار خواهد شد.

شاه محمود قریشی، وزیرخارجه پاکستان، گفت: «ما همچنان درک می کنیم که مخربینی در داخل افغانستان وجود دارند. عناصری استند که ازاقتصاد جنگ سود می برند ومیلیاردها دالربه دست آورده اند.عناصری بیرونی نیز استند که می خواهند تا افغانستان بی ثبات باشد.»

تا اکنون جزییات رای زنی های شیخ عبدالحکیم حقانی همراه با رهبری طالبان در پاکستان روشن نیست، اما نفوذ پاکستان بر گروه طالبان برجسته دانسته می شود.

قاضی محمد امین وقاد، معاون پیشین شورای عالی صلح، گفت: «پاکستان بر طالبان اثر دارد و می تواند که این گروه را تشویق و ترغیب کند که به مذاکرات برگردند.»

اکنون همه چشم ها از این رو به طالبان و به پاکستان برای برگزاری معنا دار نشست استانبول دوخته شده اند که طالبان پس از اعلام خروج نیروهای امریکایی تا یازده سپتامبر این تصمیم واشنگتن را مخالف توافق نامه دوحه دانست و شرکت در هر گونه نشست های صلح را رد کردند.

اطمینان هیئت پاکستانی از شرکت طالبان در نشست استانبول

هیئت پاکستانی اطمینان داده‌است که طالبان هم‌زمان با شرکت در نشست‌های صلح، به کاهش خشونت‌ها و آتش‌بس تن خواهند داد.

تصویر بندانگشتی

هیئتی ازمقام‌های نظامی و غیر نظامی پاکستان به رهبری نماینده ویژه نخست وزیر این کشور برای افغانستان برای دو روز با مقام‌ها و سیاست گران کشور درکابل دیدار کرد.

این هیئت اطمینان داده‌است که طالبان در نشست استانبول حضور معنادار خواهند داشت.

محمدعمر داوودزی، نمایندۀ ویژۀ رییس‌جمهور در امور پاکستان به طلوع‌نیوز می‌گوید که همتای پاکستانی‌اش در این سفر، همچنان اطمینان داده‌است که طالبان هم‌زمان با شرکت در نشست‌های صلح، به کاهش خشونت‌ها و آتش‌بس تن خواهند داد.

هیئت پاکستان وعده داده‌است که این گفته‌هایش را با آغاز نشست استانبول در عمل ثابت می‌سازد.

این سفر درست هنگامی انجام می‌شود که تمامی طرف ها در انتظار شرکت طالبان در نشست استانبول هستند و هیاتی از طالبان به رهبری شیخ عبدالحکیم حقانی از قطر برای مشوره با رهبری این گروه به پاکستان رفته است.

آقای داوودزی گفت: «پیام آوردند که ما جدی کار می کنیم با همه امکاناتی که داریم تا طالبان را قناعت بدهیم که به یک آتش بس تن بدهند و همچنان طالبان در آینده چانس های مذاکره را از دست ندهند و اشاره شان به نشست استانبول بود.»

اما هیئت پاکستان در این سفر اش از جزییات سفر هیات طالبان از دوحه به اسلام آباد به حکومت افغانستان چیزی نگفته است.

آقای داوودزی افزود: «این هیئت طالبان ظاهراً با مقام‌های پاکستانی دیدار نمی‌کنند و همانطور که خود شان گفته اند با رهبری شان دیدار می کنند و از همین خاطر در این مورد چیزی گفته نشد.»

درهمین حال وزیرخارجه پاکستان درگفت وگو با خبرگذاری اناتولی ترکیه ترکیه هشدارمی دهد که هرگاه یک توافق صلح درافغانستان به دست نیاید، این کشور درجنگ داخلی گرفتار خواهد شد.

شاه محمود قریشی، وزیرخارجه پاکستان، گفت: «ما همچنان درک می کنیم که مخربینی در داخل افغانستان وجود دارند. عناصری استند که ازاقتصاد جنگ سود می برند ومیلیاردها دالربه دست آورده اند.عناصری بیرونی نیز استند که می خواهند تا افغانستان بی ثبات باشد.»

تا اکنون جزییات رای زنی های شیخ عبدالحکیم حقانی همراه با رهبری طالبان در پاکستان روشن نیست، اما نفوذ پاکستان بر گروه طالبان برجسته دانسته می شود.

قاضی محمد امین وقاد، معاون پیشین شورای عالی صلح، گفت: «پاکستان بر طالبان اثر دارد و می تواند که این گروه را تشویق و ترغیب کند که به مذاکرات برگردند.»

اکنون همه چشم ها از این رو به طالبان و به پاکستان برای برگزاری معنا دار نشست استانبول دوخته شده اند که طالبان پس از اعلام خروج نیروهای امریکایی تا یازده سپتامبر این تصمیم واشنگتن را مخالف توافق نامه دوحه دانست و شرکت در هر گونه نشست های صلح را رد کردند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره