Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

گُسترش موج تازۀ کرونا درهند؛ افغانان پیام‌های همدری فرستاده‌اند

هم‌زمان با گُسترش موج تازۀ ویروس کرونا در هند، شهروندان افغانستان نیز پیام‌های برای همدردی به شهروندان هند فرستاده‌اند. 

یک شمار زیادی از کاربران رسانه‌های اجتماعی هند را دوست و هم‌پیمان نزدیک افغانستان می‌دانند و آرزو دارند تا این کشور از بحران کنونی کرونا هرچه زودتر، بیرون شود. 

با آن که این کشور با دشواری‌های زیادی هم‌زمان با موج تازۀ کرونا رو به‌رو است، اخیرأ حدود ۵۰۰ هزار دوز واکسین کرونا به افغانستان کمک کرد. 

احسان‌الله، باشندۀ کابل می‌گوید: «هند در دو دهه اخیر نسبتا دوست خوب به افغانستان بوده است و سیاست های مغرضانه مثل پاکستان نداشته و دوست دوستی با افغانستان داده و ثابت کرده است. حالا که در حالت بحرانی قرار دارد، حکومت افغانستان هرچه در دست دارد باید با هندوستان همکاری کند.»

محمدعلی، باشندۀ کابل نیز می‌گوید: «با توجه به پیشنه تاریخی کشور دوست هند که با افغانستان در بخش های سیاسی و اقتصادی همکار بوده است. در چنین شرایطی که کنونی هند را متاثر ساخته است، حکومت ما می تواند از لحاظ معنوی با آنان همکاری و همدردی بکند.»

کشورهای جهان با ابراز همدردی با هند، از فرستادن کمک‌های شان به شمول آکسیجن که کمبود آن به مرگ برخی از بیماران انجامیده‌است، خبر داده‌اند. 

در همین حال، شماری از سیاست‌گران کشور نیز همدردی شان را با حکومت و مردم هند ابراز کرده‌اند. 

رییس‌جمهور غنی هم در تویترش با خانواده‌های کسانی که قربانی موج ویروس کرونا در هند شده‌است، غمر شریکی کرده‌است. 

او در این پیام می‌گوید: "ما به نماینده‌گی از مردم و حکومت افغانستان به خانواده‌هایی که عزیزان‌شان را از دست داده‌اند، تسلیت می‌گوییم و برای کسانی که از این ویروس رنج می‌برند، آرزوی بهبودی می‌کنیم." 

لطیف محمود، معاون سخنگوی رییس‌جمهور نیز می‌گوید: «دولت افغانستان مراتب همدردی خود را با دولت و ملت هندوستان که خانواده های شان را در اثر بیماری فراگیر کرونا از دست داده است ابراز می نماید.»

امرالله صالح معاون، نخست رییس جمهور هم گفته‌است: "افکار و دعاهای ما با هند ، یک دوست و متحد واقعی افغانستان است، زیرا این کشور از دوران دشواری برای مبارزه با کووید نزده مرگبار عبور می‌کند. با آرزوی تاب آوری بیشتر و پیروزی سریع مردم هندی در برابر بیماری همه‌گیر. زنده باد هند." 

رییس شورای عالی مصالحه ملی هم ابراز امیدواری کرده‌است که دستگاۀ صحی هند بحران کرونا را شکست دهد. 

او می‌افزاید: "ما مطمئن هستیم که هند با تلاش جمعی از کادر پزشکی، مردم و حکومت خود با موفقیت از این بحران خارج خواهد شد." 

فکوری بهشتی، عضو کمیسیون روابط جهانی مجلس نماینده‌گان نیز می‌گوید: «افغانستان کمک های بشری خود را از هر جهتی باید انجام بدهد. چنان چه در هرجای دنیا اگر مشکلات بشری به میان میاید، کمک های بشری جز لازمی است و می توانیم از طریق سره میاشت کمک های خود را برسانیم.»

هند یکی از بزرگترین کشورهای کمک کننده در ۲۰ سال گذشته به افغانستان بوده‌است. 

بر بنیاد آخرین گزارش‌ها، در ۲۴ ساعت اخیر بیش از ۳۵۰ هزار تن در این کشور به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند و ۲ هزار و ۸۰۶ تن دیگر، جان باخته‌اند. 

دهلی و شماری از شهر هند قرنطین شدند.

گُسترش موج تازۀ کرونا درهند؛ افغانان پیام‌های همدری فرستاده‌اند

شمار زیادی از کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان، هند را دوست و هم‌پیمان نزدیک افغانستان می‌دانند. 

تصویر بندانگشتی

هم‌زمان با گُسترش موج تازۀ ویروس کرونا در هند، شهروندان افغانستان نیز پیام‌های برای همدردی به شهروندان هند فرستاده‌اند. 

یک شمار زیادی از کاربران رسانه‌های اجتماعی هند را دوست و هم‌پیمان نزدیک افغانستان می‌دانند و آرزو دارند تا این کشور از بحران کنونی کرونا هرچه زودتر، بیرون شود. 

با آن که این کشور با دشواری‌های زیادی هم‌زمان با موج تازۀ کرونا رو به‌رو است، اخیرأ حدود ۵۰۰ هزار دوز واکسین کرونا به افغانستان کمک کرد. 

احسان‌الله، باشندۀ کابل می‌گوید: «هند در دو دهه اخیر نسبتا دوست خوب به افغانستان بوده است و سیاست های مغرضانه مثل پاکستان نداشته و دوست دوستی با افغانستان داده و ثابت کرده است. حالا که در حالت بحرانی قرار دارد، حکومت افغانستان هرچه در دست دارد باید با هندوستان همکاری کند.»

محمدعلی، باشندۀ کابل نیز می‌گوید: «با توجه به پیشنه تاریخی کشور دوست هند که با افغانستان در بخش های سیاسی و اقتصادی همکار بوده است. در چنین شرایطی که کنونی هند را متاثر ساخته است، حکومت ما می تواند از لحاظ معنوی با آنان همکاری و همدردی بکند.»

کشورهای جهان با ابراز همدردی با هند، از فرستادن کمک‌های شان به شمول آکسیجن که کمبود آن به مرگ برخی از بیماران انجامیده‌است، خبر داده‌اند. 

در همین حال، شماری از سیاست‌گران کشور نیز همدردی شان را با حکومت و مردم هند ابراز کرده‌اند. 

رییس‌جمهور غنی هم در تویترش با خانواده‌های کسانی که قربانی موج ویروس کرونا در هند شده‌است، غمر شریکی کرده‌است. 

او در این پیام می‌گوید: "ما به نماینده‌گی از مردم و حکومت افغانستان به خانواده‌هایی که عزیزان‌شان را از دست داده‌اند، تسلیت می‌گوییم و برای کسانی که از این ویروس رنج می‌برند، آرزوی بهبودی می‌کنیم." 

لطیف محمود، معاون سخنگوی رییس‌جمهور نیز می‌گوید: «دولت افغانستان مراتب همدردی خود را با دولت و ملت هندوستان که خانواده های شان را در اثر بیماری فراگیر کرونا از دست داده است ابراز می نماید.»

امرالله صالح معاون، نخست رییس جمهور هم گفته‌است: "افکار و دعاهای ما با هند ، یک دوست و متحد واقعی افغانستان است، زیرا این کشور از دوران دشواری برای مبارزه با کووید نزده مرگبار عبور می‌کند. با آرزوی تاب آوری بیشتر و پیروزی سریع مردم هندی در برابر بیماری همه‌گیر. زنده باد هند." 

رییس شورای عالی مصالحه ملی هم ابراز امیدواری کرده‌است که دستگاۀ صحی هند بحران کرونا را شکست دهد. 

او می‌افزاید: "ما مطمئن هستیم که هند با تلاش جمعی از کادر پزشکی، مردم و حکومت خود با موفقیت از این بحران خارج خواهد شد." 

فکوری بهشتی، عضو کمیسیون روابط جهانی مجلس نماینده‌گان نیز می‌گوید: «افغانستان کمک های بشری خود را از هر جهتی باید انجام بدهد. چنان چه در هرجای دنیا اگر مشکلات بشری به میان میاید، کمک های بشری جز لازمی است و می توانیم از طریق سره میاشت کمک های خود را برسانیم.»

هند یکی از بزرگترین کشورهای کمک کننده در ۲۰ سال گذشته به افغانستان بوده‌است. 

بر بنیاد آخرین گزارش‌ها، در ۲۴ ساعت اخیر بیش از ۳۵۰ هزار تن در این کشور به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند و ۲ هزار و ۸۰۶ تن دیگر، جان باخته‌اند. 

دهلی و شماری از شهر هند قرنطین شدند.

هم‌رسانی کنید