Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

جان باختن پنج تن در تیراندازی افراد مسلح ناشناس در ننگرهار

ضیا‌الحق امرخیل، والی ننگرهار می‌گوید که شب گذشته در تیراندازی مردان مسلح ناشناس در این ولایت، پنج تن جان باختند و سه تن دیگر، زخم برداشته‌اند.

او افزود که این تیراندازی حوالی ساعت دوازده دقیقۀ شب گذشته در منطقۀ سدۀ ولسوالی لعل‌پور این ولایت در یک مهمان خانه‌ صورت گرفت.

او می‌افزاید که این مهمان خانۀ مربوط تفسیر، یکی از اعضای پیشین گروه طالبان بود و در این رویداد این فرد با برادرش و سه تن دیگر جان باختند و سه تن دیگر، زخم برداشته‌اند.

او در این باره جزئیات بیشتر ارایه نکرده‌است.

تاکنون هیچ گروهی به شمول طالبان مسؤولیت این حمله را به عهده نگرفته‌است.

جان باختن پنج تن در تیراندازی افراد مسلح ناشناس در ننگرهار

این رویداد شب گذشته در ولسوالی لعل‌پور ولایت ننگرهار بر مهمان خانه‌ یک عضو پیشین طالبان، رخ داده‌است.

Thumbnail

ضیا‌الحق امرخیل، والی ننگرهار می‌گوید که شب گذشته در تیراندازی مردان مسلح ناشناس در این ولایت، پنج تن جان باختند و سه تن دیگر، زخم برداشته‌اند.

او افزود که این تیراندازی حوالی ساعت دوازده دقیقۀ شب گذشته در منطقۀ سدۀ ولسوالی لعل‌پور این ولایت در یک مهمان خانه‌ صورت گرفت.

او می‌افزاید که این مهمان خانۀ مربوط تفسیر، یکی از اعضای پیشین گروه طالبان بود و در این رویداد این فرد با برادرش و سه تن دیگر جان باختند و سه تن دیگر، زخم برداشته‌اند.

او در این باره جزئیات بیشتر ارایه نکرده‌است.

تاکنون هیچ گروهی به شمول طالبان مسؤولیت این حمله را به عهده نگرفته‌است.

هم‌رسانی کنید