Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ادامه انتقاد جنبش ملی از معرفی والی تازه برای ولایت فاریاب

سخنگوی مارشال عبدالرشید دوستم یک باردیگر معرفی والی تازه فاریاب را ، نشانه یی از پابند نبودن رییس جمهور به تفاهم نامه ایجاد حکومت کنونی می داند.

وی می گوید که بر بنیاد این تفاهم نامه، تعیین والیان باید با دیدگاه سران دو تیم تشکیل دهنده حکومت صورت گیرند.

در ادامه اعتراض‌ها به معرفی والی تازه به فاریاب، سخنگوی مارشال عبدالرشید دوستم، آنچه را که پابند نبودن رییس‌جمهور غنی به تعهدات تفاهم‌نامه ایجاد حکومت کنونی می‌گوید، باعث بروز این جنجال‌ها می‌داند.

احسان نیرو، سخنگوی مارشال عبدالرشید دوستم، گفت: «تشکیل حکومت کنونی بر مبنای تفاهم سیاسی میان هردو تیم صورت گرفته که در بخشی از این تفاهم‌نامه، تعیین والیان مشترکاً با دیدگاه سران هردو تیم باید صورت بگیرد.»      

به روز دوشنبه نیز هواداران حزب جنبش ملی، در یک گردهمآیی در خانه مارشال عبدالرشید دوستم در شهر مزارشریف، به معرفی والی تازه به فاریاب اعتراض کردند. اعتراض‌کننده‌گان، سپردن مدیریت فاریاب را به کسی که به باور آنان، با جغرافیای این ولایت آشنایی ندارد، پذیرفتنی نمی‌دانند.

نظام‌الدین قیصاری، فرمانده پیشین ولسوالی قیصار فاریاب، گفت: «اگر حکومت این کارهایش را بکند، طالب می‌گیرد! طالب شهر را هم می‌گیرد. طالب قوی است، طالب گپش یک گپ است! حکومت ما و شما هم باید سیاسیون، رهبر را جمع کند، باید مشوره کند، این طالب را باید سرکوب کند.»   

پیش از این، شماری از احزاب سیاسی و اعضای مجلس نماینده‌گان، در این پیوند، حکومت را به نداشتن اراده سیاسی برای ایجاد اجماع سیاسی متهم کرده‌اند؛ اما ریاست جمهوری تأکید می‌ورزد که: «تمامی تعیینات و تقرری‌ها در روشنایی احکام قانون، لزوم‌دید و اصل شایسته‌سالاری در ساختار حکومت صورت می‌گیرد.»

شمیم خان کتوازی - رییس اداره مستقل ارگان‌های محلی، گفت: «موکراسی است و هرکس حق اعتراض و تظاهرات رادارد و با آنان، در چارچوب قانون بحث می‌کنیم و این مشکلات را حل می‌کنیم.»

پیشتر، باشنده‌گان فاریاب نیز در یک نشست اعتراضی گفته بودند که به والی تازه معرفی‌شده به این ولایت، اجازه کار را نخواهند داد.

آنان می‌گویند که حکومت باید از تحصیل کرده‌گان فاریاب، کسی را والی تازه این ولایت بگمارد.

ادامه انتقاد جنبش ملی از معرفی والی تازه برای ولایت فاریاب

ریاست جمهوری تأکید می ورزد که تعیینات در ساختار حکومت، بر اساس قانون و اصل شایسته سالای انجام می شوند. 

تصویر بندانگشتی

سخنگوی مارشال عبدالرشید دوستم یک باردیگر معرفی والی تازه فاریاب را ، نشانه یی از پابند نبودن رییس جمهور به تفاهم نامه ایجاد حکومت کنونی می داند.

وی می گوید که بر بنیاد این تفاهم نامه، تعیین والیان باید با دیدگاه سران دو تیم تشکیل دهنده حکومت صورت گیرند.

در ادامه اعتراض‌ها به معرفی والی تازه به فاریاب، سخنگوی مارشال عبدالرشید دوستم، آنچه را که پابند نبودن رییس‌جمهور غنی به تعهدات تفاهم‌نامه ایجاد حکومت کنونی می‌گوید، باعث بروز این جنجال‌ها می‌داند.

احسان نیرو، سخنگوی مارشال عبدالرشید دوستم، گفت: «تشکیل حکومت کنونی بر مبنای تفاهم سیاسی میان هردو تیم صورت گرفته که در بخشی از این تفاهم‌نامه، تعیین والیان مشترکاً با دیدگاه سران هردو تیم باید صورت بگیرد.»      

به روز دوشنبه نیز هواداران حزب جنبش ملی، در یک گردهمآیی در خانه مارشال عبدالرشید دوستم در شهر مزارشریف، به معرفی والی تازه به فاریاب اعتراض کردند. اعتراض‌کننده‌گان، سپردن مدیریت فاریاب را به کسی که به باور آنان، با جغرافیای این ولایت آشنایی ندارد، پذیرفتنی نمی‌دانند.

نظام‌الدین قیصاری، فرمانده پیشین ولسوالی قیصار فاریاب، گفت: «اگر حکومت این کارهایش را بکند، طالب می‌گیرد! طالب شهر را هم می‌گیرد. طالب قوی است، طالب گپش یک گپ است! حکومت ما و شما هم باید سیاسیون، رهبر را جمع کند، باید مشوره کند، این طالب را باید سرکوب کند.»   

پیش از این، شماری از احزاب سیاسی و اعضای مجلس نماینده‌گان، در این پیوند، حکومت را به نداشتن اراده سیاسی برای ایجاد اجماع سیاسی متهم کرده‌اند؛ اما ریاست جمهوری تأکید می‌ورزد که: «تمامی تعیینات و تقرری‌ها در روشنایی احکام قانون، لزوم‌دید و اصل شایسته‌سالاری در ساختار حکومت صورت می‌گیرد.»

شمیم خان کتوازی - رییس اداره مستقل ارگان‌های محلی، گفت: «موکراسی است و هرکس حق اعتراض و تظاهرات رادارد و با آنان، در چارچوب قانون بحث می‌کنیم و این مشکلات را حل می‌کنیم.»

پیشتر، باشنده‌گان فاریاب نیز در یک نشست اعتراضی گفته بودند که به والی تازه معرفی‌شده به این ولایت، اجازه کار را نخواهند داد.

آنان می‌گویند که حکومت باید از تحصیل کرده‌گان فاریاب، کسی را والی تازه این ولایت بگمارد.

هم‌رسانی کنید