Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

باشنده‌گان تخار: آماده‌ مقاومت دوم استیم

شماری از باشنده‌گان ولایت تخار با گرفتن سلاح‌ها از آغاز مقاومت در برابر طالبان در کنار نیرو های امنیتی در این ولایت سخن می‌زنند.

این مردان مسلح را داکتر گلستان رییس پیشین امنیت ملی در منطقه خسده ولسوالی فرخار تخار رهبری می‌کند.

در همین حال، دفتر سیاسی احمد مسعود، پسر احمد شاه مسعود قهرمان ملی می‌گوید که مردم در ولایت‌های تخار، بدخشان، بغلان، کندز و سمنگان به رهبری احمد مسعود برای مقاومت دوم در برابر مخالفان مسلح آماده شده‌اند.

این مردان مسلح می‌گویند که از برنامه‌های احمد مسعود پشتیبانی می‌کنند و در برابر کسانی که بر آنان حمله می‌کنند، در کنار نیروهای امنیتی می ایستند.

شماری از این مردان مسلح می‌گویند هنگامی که به روز دو شنبه در پایگاه نیروهای احمد شاه مسعود در ولایت تخار برای آماده‌گی‌ها به آغاز چگونه‌گی مقاومت دوم گرد آمده بودند، طالبان بر این پایگاه حمله کردند و این نشست را برهم زدند.

داکتر گلستان، رییس پیشین امنیت ملی در ولایت تخار در این باره بیان داشت:«به آن کسی که با دو تا دهشکه فیر می کند نشان میدهیم که این جا مرکز مقاومت است، به این ها که از این جا فیر دارند نشان میدهیم که این منطقه صاحب دارد و این گونه جوانان دارد.»

عصمت قربانی، عضو شورای ولایتی تخار گفت:«نیرو های مردمی بسیج شدندفرماندهان جهادی بسیج شدند از نشانی ولسوالی فرخار در کنار نیرو های امنیتی به ساحه رفته اند.»

دفتر سیاسی احمد مسعود تایید می کند این نیرو های خیزش مردمی به رهبری احمد مسعود برای دفاع از مناطق  شان آماده شده‌اند.

رحمت الله بیژن پور، عضو جمعیت اسلامی شاخه عطا محمد نور گفت:«بنیاد احمد شاه مسعود و دفتر سیاسی احمد مسعود در تلاش است تا جنبش  سیاسی کلان آماده‌گی داشته باشد برای این که مبادا طالبان روند مذاکره را تحریم کنند و مذاکره را نپذیرند.»

در همین حال رییس امنیت ملی می‌گوید که با نیروهای که مسلحی که در همکاری با نیرو های امنیتی ایجاد شده‌اند در حال گفتگو استند.

احمد ضیا سراج، رییس امنیت ملی گفت:«حرکت‌هایی را داریم به نام خیزش‌های مردمی که مردمانی استند در چوکات حکومت و دولت به اساس نیازمندی‌های که ما داریم با ما همکاری می کنند.»

درهمین حال معاون نخست رییس‌جمهور نیز می‌گوید که مردم درسراسرکشور آماده دفاع  ازدستاوردها ‌ اند.

امرالله صالح، معاون نخست، رییس‌جمهور گفت:«روحیه ملی نسبت به دوره که معلوم نبود امریکایی میروند یا میباشند بسیار بلند رفته، هیچ ولایتی نیست که به ما مراجعه نکند و نگویند خود مان از انچه که دستاورد خطاب می شود دفاع می کنیم.»

پیش ازاین، هواداران اسماعیل خان در هرات، هواداران حزب اسلامی گلبدین حکمتیار درولایت‌های بدخشان و بغلان ونیز شماری ازنیروهای خیزشی دردایکندی ومیدان وردک با راه پیمایی‌های مسلحانه قدرت نمایی کرده‌اند.

باشنده‌گان تخار: آماده‌ مقاومت دوم استیم

احمد ضیا سراج، رییس امنیت ملی گفت:«حرکت‌هایی را داریم به نام خیزش‌های مردمی که مردمانی استند در چوکات حکومت و دولت به اساس نیازمندی‌های که ما داریم با ما همکاری می کنند.»

Thumbnail

شماری از باشنده‌گان ولایت تخار با گرفتن سلاح‌ها از آغاز مقاومت در برابر طالبان در کنار نیرو های امنیتی در این ولایت سخن می‌زنند.

این مردان مسلح را داکتر گلستان رییس پیشین امنیت ملی در منطقه خسده ولسوالی فرخار تخار رهبری می‌کند.

در همین حال، دفتر سیاسی احمد مسعود، پسر احمد شاه مسعود قهرمان ملی می‌گوید که مردم در ولایت‌های تخار، بدخشان، بغلان، کندز و سمنگان به رهبری احمد مسعود برای مقاومت دوم در برابر مخالفان مسلح آماده شده‌اند.

این مردان مسلح می‌گویند که از برنامه‌های احمد مسعود پشتیبانی می‌کنند و در برابر کسانی که بر آنان حمله می‌کنند، در کنار نیروهای امنیتی می ایستند.

شماری از این مردان مسلح می‌گویند هنگامی که به روز دو شنبه در پایگاه نیروهای احمد شاه مسعود در ولایت تخار برای آماده‌گی‌ها به آغاز چگونه‌گی مقاومت دوم گرد آمده بودند، طالبان بر این پایگاه حمله کردند و این نشست را برهم زدند.

داکتر گلستان، رییس پیشین امنیت ملی در ولایت تخار در این باره بیان داشت:«به آن کسی که با دو تا دهشکه فیر می کند نشان میدهیم که این جا مرکز مقاومت است، به این ها که از این جا فیر دارند نشان میدهیم که این منطقه صاحب دارد و این گونه جوانان دارد.»

عصمت قربانی، عضو شورای ولایتی تخار گفت:«نیرو های مردمی بسیج شدندفرماندهان جهادی بسیج شدند از نشانی ولسوالی فرخار در کنار نیرو های امنیتی به ساحه رفته اند.»

دفتر سیاسی احمد مسعود تایید می کند این نیرو های خیزش مردمی به رهبری احمد مسعود برای دفاع از مناطق  شان آماده شده‌اند.

رحمت الله بیژن پور، عضو جمعیت اسلامی شاخه عطا محمد نور گفت:«بنیاد احمد شاه مسعود و دفتر سیاسی احمد مسعود در تلاش است تا جنبش  سیاسی کلان آماده‌گی داشته باشد برای این که مبادا طالبان روند مذاکره را تحریم کنند و مذاکره را نپذیرند.»

در همین حال رییس امنیت ملی می‌گوید که با نیروهای که مسلحی که در همکاری با نیرو های امنیتی ایجاد شده‌اند در حال گفتگو استند.

احمد ضیا سراج، رییس امنیت ملی گفت:«حرکت‌هایی را داریم به نام خیزش‌های مردمی که مردمانی استند در چوکات حکومت و دولت به اساس نیازمندی‌های که ما داریم با ما همکاری می کنند.»

درهمین حال معاون نخست رییس‌جمهور نیز می‌گوید که مردم درسراسرکشور آماده دفاع  ازدستاوردها ‌ اند.

امرالله صالح، معاون نخست، رییس‌جمهور گفت:«روحیه ملی نسبت به دوره که معلوم نبود امریکایی میروند یا میباشند بسیار بلند رفته، هیچ ولایتی نیست که به ما مراجعه نکند و نگویند خود مان از انچه که دستاورد خطاب می شود دفاع می کنیم.»

پیش ازاین، هواداران اسماعیل خان در هرات، هواداران حزب اسلامی گلبدین حکمتیار درولایت‌های بدخشان و بغلان ونیز شماری ازنیروهای خیزشی دردایکندی ومیدان وردک با راه پیمایی‌های مسلحانه قدرت نمایی کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره