تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اطمینان‌دهی فرمانده قول‌اردوی عملیات‌ خاص از توانمندی ارتش

جنرال هیبت‌الله علی‌زی، فرمانده قول‌اردوی عملیات خاص اطمینان می‌دهد که با بیرون شدن کامل نیروهای خارجی از افغانستان، نیروهای امنیتی افغانستان توان ایستاده‌گی در برابر طالبان را دارند.

این جنرال ارتش‌ می‌گوید که نیروهای ویژه از توانمندترین نیروها در منطقه اند و نخواهند گذاشت تا طالبان در میدان‌های جنگ پیروز شوند.

او افزود: «حالا بیشتر از ۹۵ درصد عملیات‌ها را ما افغانان خودمان رهبری می‌کنیم و خارجی‌ها در آن هیچ نقشی ندارند. ما خودمان توانایی راه‌اندازی عملیات‌ها را داریم.»

فرمانده علی‌زی، آموزش‌های نظامی را در بریتانیا و امریکا فرا گرفته است. او در امنیت ملی نیز کار کرده‌است. آقای علی‌زی، پیش از این، رییس اوپراسیون وزارت دفاع ملی و فرمانده قول‌اردوی ۲۰۹ شاهین نیز بود.

این فرماندۀ ارتش بیان داشت: «ما پیش از این هم گفته بودیم و حالا هم می‌گوییم که طالب از برقع استفاده نکنند، از طفل‌ها و از خانه‌های غیرنظامیان استفاده نکنند. بیایند به‌میدان جنگ و جا را برای مان مشخص کنند تا ببینیم کی جنگ را می‌برد.»

آقای علی‌زی ۳۵ سال دارد. او می‌گوید که دوبار از سقوط ولایت فراه بدست طالبان جلوگیری کرده‌است و نیز در سرکوب طالبان در ارغنداب کندهار نقش رهبری نیروهای دولتی را داشته‌است.

اطمینان‌دهی فرمانده قول‌اردوی عملیات‌ خاص از توانمندی ارتش

آقای علی‌زی ۳۵ سال دارد. او می‌گوید که دوبار از سقوط ولایت فراه بدست طالبان جلوگیری کرده‌است.

تصویر بندانگشتی

جنرال هیبت‌الله علی‌زی، فرمانده قول‌اردوی عملیات خاص اطمینان می‌دهد که با بیرون شدن کامل نیروهای خارجی از افغانستان، نیروهای امنیتی افغانستان توان ایستاده‌گی در برابر طالبان را دارند.

این جنرال ارتش‌ می‌گوید که نیروهای ویژه از توانمندترین نیروها در منطقه اند و نخواهند گذاشت تا طالبان در میدان‌های جنگ پیروز شوند.

او افزود: «حالا بیشتر از ۹۵ درصد عملیات‌ها را ما افغانان خودمان رهبری می‌کنیم و خارجی‌ها در آن هیچ نقشی ندارند. ما خودمان توانایی راه‌اندازی عملیات‌ها را داریم.»

فرمانده علی‌زی، آموزش‌های نظامی را در بریتانیا و امریکا فرا گرفته است. او در امنیت ملی نیز کار کرده‌است. آقای علی‌زی، پیش از این، رییس اوپراسیون وزارت دفاع ملی و فرمانده قول‌اردوی ۲۰۹ شاهین نیز بود.

این فرماندۀ ارتش بیان داشت: «ما پیش از این هم گفته بودیم و حالا هم می‌گوییم که طالب از برقع استفاده نکنند، از طفل‌ها و از خانه‌های غیرنظامیان استفاده نکنند. بیایند به‌میدان جنگ و جا را برای مان مشخص کنند تا ببینیم کی جنگ را می‌برد.»

آقای علی‌زی ۳۵ سال دارد. او می‌گوید که دوبار از سقوط ولایت فراه بدست طالبان جلوگیری کرده‌است و نیز در سرکوب طالبان در ارغنداب کندهار نقش رهبری نیروهای دولتی را داشته‌است.

هم‌رسانی کنید