تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ادامۀ عملیات در بلخ؛ ۱۲ روستا از وجود طالبان پاک‌سازی شدند

مقام‌های محلی ولایت بلخ می‌گویند که از یک هفته بدینسو عملیات پاک‌سازی از وجود طالبان در ولسوالی‌های بلخ، چهاربولک و شولگره ادامه دارد.

پولیس بلخ می‌گوید که در این عملیات دوازده روستا در این ولسوالی‌ها از وجود طالبان پاک‌سازی شده‌اند.

عادل شاه عادل، سخن‌گوی پولیس بلخ می‌‌گوید که در این عملیات به طالبان تلفات سنگین وارد شده‌است. به‌گفته او یک نیروی دولتی نیز در این عملیات جان باخته و یک تن دیگر زخم برداشته‌است: «بیش از ۱۸ تن از مخالفین در این عملیات کشته و زخمی شده‌اند و ۴۲ تن از افرادی که در صفوف طالبان بودند، بازداشت شدند.»

از سویی‌هم در این روزها در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی نامه‌یی دست به دست می‌شود که طالبان عنوانی مدیریت استخبارات این گروه در مزارشریف گفته‌است که اگر مرکزهای فحشا، قماربازی و کارخانه‌های شراب‌سازی در مزارشریف به فعالیت‌های شان ادامه دهد، آماج قرار خواهند گرفت، اما سخن‌گوی طالبان این هشدارنامه را جعلی می‌داند.

محمدفرهاد عظیمی، والی بلخ بیان داشت: «گزارش‌هایی که ما داریم، بلی! این مراکز در بعضی جاهای ولایت بلخ وجود دارد. درهفته‌های گذشته ما دست‌گیری‌های زیادی داشتیم.»

باشنده‌گان بلخ می‌گویند که راه‌هایی برخی از ولسوالی‌های این ولایت از جمله، بلخ، چمتال، دولت‌آباد و چهاربولک با مرکز این ولایت با تهدیدهای امنیتی روبه‌رو‌ اند.

سیدغوث‌الدین، باشندۀ بلخ گفت: «از دشت شور به پایین رفته نمی‌شود. سه‌سال می‌شود که من به ولسوالی ام در دولت آباد رفته نمی‌توانم.»

ثمرالدین، باشندۀ دیگر بلخ نیز افزود: «مردم تشویش دارند که مبادا جنگ زیاد شود. مردم صلح و آرامی می‌خواهند.»

در این روزها هشت ولسوالی ولایت بلخ با تهدیدهای بلند امنیتی روبه‌رو اند. به‌گفتۀ والی بلخ شماری از کارمندان دولتی از جمله کارمندان دادگاه‌ها و سارنوالی‌های ولسوالی‌های زاری، دولت‌آباد، چهاربولک، چمتال و کشنده کارهای‌ شان را از مزارشریف پیش می‌برند.

ادامۀ عملیات در بلخ؛ ۱۲ روستا از وجود طالبان پاک‌سازی شدند

باشنده‌گان بلخ می‌گویند که راه‌هایی برخی از ولسوالی‌های این ولایت از جمله، بلخ، چمتال، دولت‌آباد و چهاربولک با مرکز این ولایت با تهدیدهای امنیتی روبه‌رو‌ اند.

تصویر بندانگشتی

مقام‌های محلی ولایت بلخ می‌گویند که از یک هفته بدینسو عملیات پاک‌سازی از وجود طالبان در ولسوالی‌های بلخ، چهاربولک و شولگره ادامه دارد.

پولیس بلخ می‌گوید که در این عملیات دوازده روستا در این ولسوالی‌ها از وجود طالبان پاک‌سازی شده‌اند.

عادل شاه عادل، سخن‌گوی پولیس بلخ می‌‌گوید که در این عملیات به طالبان تلفات سنگین وارد شده‌است. به‌گفته او یک نیروی دولتی نیز در این عملیات جان باخته و یک تن دیگر زخم برداشته‌است: «بیش از ۱۸ تن از مخالفین در این عملیات کشته و زخمی شده‌اند و ۴۲ تن از افرادی که در صفوف طالبان بودند، بازداشت شدند.»

از سویی‌هم در این روزها در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی نامه‌یی دست به دست می‌شود که طالبان عنوانی مدیریت استخبارات این گروه در مزارشریف گفته‌است که اگر مرکزهای فحشا، قماربازی و کارخانه‌های شراب‌سازی در مزارشریف به فعالیت‌های شان ادامه دهد، آماج قرار خواهند گرفت، اما سخن‌گوی طالبان این هشدارنامه را جعلی می‌داند.

محمدفرهاد عظیمی، والی بلخ بیان داشت: «گزارش‌هایی که ما داریم، بلی! این مراکز در بعضی جاهای ولایت بلخ وجود دارد. درهفته‌های گذشته ما دست‌گیری‌های زیادی داشتیم.»

باشنده‌گان بلخ می‌گویند که راه‌هایی برخی از ولسوالی‌های این ولایت از جمله، بلخ، چمتال، دولت‌آباد و چهاربولک با مرکز این ولایت با تهدیدهای امنیتی روبه‌رو‌ اند.

سیدغوث‌الدین، باشندۀ بلخ گفت: «از دشت شور به پایین رفته نمی‌شود. سه‌سال می‌شود که من به ولسوالی ام در دولت آباد رفته نمی‌توانم.»

ثمرالدین، باشندۀ دیگر بلخ نیز افزود: «مردم تشویش دارند که مبادا جنگ زیاد شود. مردم صلح و آرامی می‌خواهند.»

در این روزها هشت ولسوالی ولایت بلخ با تهدیدهای بلند امنیتی روبه‌رو اند. به‌گفتۀ والی بلخ شماری از کارمندان دولتی از جمله کارمندان دادگاه‌ها و سارنوالی‌های ولسوالی‌های زاری، دولت‌آباد، چهاربولک، چمتال و کشنده کارهای‌ شان را از مزارشریف پیش می‌برند.

هم‌رسانی کنید