Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

امریکا، روسیه، چین و پاکستان دربارۀ صلح کشور نشست برگزار می‌‌کنند

انتظار می‌رود تا ساعاتی دیگر نماینده‌گان امریکا، روسیه، چین و پاکستان در دوحه قطر یک نشست مشترک دربارۀ صلح افغانستان برگزار کنند.

ضمیرکابلوف، نمایندۀ ویژۀ روسیه برای افغانستان می‌گوید که هر چهار کشور برای پیشرفت گفت‌وگوهای صلح افغانستان می‌کوشند و طالبان باید بی‌درنگ خشونت‌ها را کاهش دهند.

ضمیر کابلوف گفت: «ما می‌کوشیم طالبان را متقاعد بسازیم که یکبار دیگر اوضاع را بازنگری کنند، با امریکایی‌ها سازش کنند و از سناریوی جنگی خودداری کنند. در مذاکرات دوحه با طالبان، روی حمله‌های فصلی این گروه نیز بحث خواهیم کرد و از آن‌ها تقاضا خواهیم کرد که خشونت‌ها را کاهش دهند و حمله‌های فصلی "تابستان" شان را متوقف کنند.»

این در حالی است که مذاکرات صلح میان جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در دوحه متوقف شده‌اند.

همزمان با متوقف بودن مذاکرات صلح میان حکومت و طالبان در قطر، زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان به دوحه رفته است.

هیئت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان می‌گویند که با آقای خلیل‌زاد دیدارهایی داشته‌اند.

اما فوزیه کوفی، عضو هیئت مذاکره کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان با طالبان می‌گوید که بی اجماع منطقه‌یی و نقش صادقانه پاکستان، رسیدن افغانستان به صلح ناممکن خواهد بود: «امید ما این است که با حمایت جامعه جهانی، به ویژه منطقه، دوست عزیزمان پاکستان از فشار و نفوذش بر طالبان برای کشانیدن آنان به میز مذاکرات معنادار کار بگیرد و آنان را وادار بسازد که بر آتش بس توافق کنند.»

امریکا، روسیه، چین و پاکستان در نشست ماه قبل «ترویکای توسعه یافته» اعلام کردند که از احیای امارات اسلامی در افغانستان پشتیبانی نمی‌کنند و از حکومت و شورای عالی مصالحه ملی خواستند که به‌گونۀ علنی با نماینده‌گان طالبان دربارۀ یک راه حل سیاسی از راه مذاکره به نتیجه برسند.

امریکا، روسیه، چین و پاکستان دربارۀ صلح کشور نشست برگزار می‌‌کنند

حکومت افغانستان انتظار دارد که نتایج این نشست افغانستان را در رسیدن به صلح کمک کند.

تصویر بندانگشتی

انتظار می‌رود تا ساعاتی دیگر نماینده‌گان امریکا، روسیه، چین و پاکستان در دوحه قطر یک نشست مشترک دربارۀ صلح افغانستان برگزار کنند.

ضمیرکابلوف، نمایندۀ ویژۀ روسیه برای افغانستان می‌گوید که هر چهار کشور برای پیشرفت گفت‌وگوهای صلح افغانستان می‌کوشند و طالبان باید بی‌درنگ خشونت‌ها را کاهش دهند.

ضمیر کابلوف گفت: «ما می‌کوشیم طالبان را متقاعد بسازیم که یکبار دیگر اوضاع را بازنگری کنند، با امریکایی‌ها سازش کنند و از سناریوی جنگی خودداری کنند. در مذاکرات دوحه با طالبان، روی حمله‌های فصلی این گروه نیز بحث خواهیم کرد و از آن‌ها تقاضا خواهیم کرد که خشونت‌ها را کاهش دهند و حمله‌های فصلی "تابستان" شان را متوقف کنند.»

این در حالی است که مذاکرات صلح میان جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در دوحه متوقف شده‌اند.

همزمان با متوقف بودن مذاکرات صلح میان حکومت و طالبان در قطر، زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان به دوحه رفته است.

هیئت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان می‌گویند که با آقای خلیل‌زاد دیدارهایی داشته‌اند.

اما فوزیه کوفی، عضو هیئت مذاکره کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان با طالبان می‌گوید که بی اجماع منطقه‌یی و نقش صادقانه پاکستان، رسیدن افغانستان به صلح ناممکن خواهد بود: «امید ما این است که با حمایت جامعه جهانی، به ویژه منطقه، دوست عزیزمان پاکستان از فشار و نفوذش بر طالبان برای کشانیدن آنان به میز مذاکرات معنادار کار بگیرد و آنان را وادار بسازد که بر آتش بس توافق کنند.»

امریکا، روسیه، چین و پاکستان در نشست ماه قبل «ترویکای توسعه یافته» اعلام کردند که از احیای امارات اسلامی در افغانستان پشتیبانی نمی‌کنند و از حکومت و شورای عالی مصالحه ملی خواستند که به‌گونۀ علنی با نماینده‌گان طالبان دربارۀ یک راه حل سیاسی از راه مذاکره به نتیجه برسند.

هم‌رسانی کنید