تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مجلس نماینده‌گان: طالبان خشونت‌ها را افزایش داده‌اند

رییس و شمار دیگری از اعضای مجلس نماینده‌گان امروز (دوشنبه، ۱۳ ثور) در نشست عمومی این مجلس، طالبان را به افزایش خشونت‌ها متهم می‌سازند و می‌گویند، روزی نیست که شمار بزرگی از نظامیان و غیر نظامی جان‌های شان را در جنگ در کشور، از دست ندهند. 

قرار بود در نشست امروز، مسؤولان امنیتی و دفاعی کشور برای پاسخگویی دربارۀ افزایش خشونت‌ها به مجلس نماینده‌گان بیایند، اما سفر این مسؤولان به ولایت غزنی سبب شد تا حضور آنان به چهار شنبه، به تأخیر بی‌افتد. 

عارف رحمانی، عضو مجلس نماینده‌گان از ولایت غزنی، گفت: «اگر تجهیزات نظامی به غزنی نرسد واگر از مردم کمک خواسته نشود این ولایت سقوط می کند.»

نسیمه نیاری، عضو دیگر مجلس از ولایت هلمند، گفت: «جنگ به قلعه بیست رسیده در تمام دروازه های لشکرگاه رسیده است.»

قمر بانو، عضو دیگر مجلس از ولایت نورستان نیز گفت: «تمام مرز های ولایت نورستان به روی مخالفین باز می باشد مخالفین مستقیمن رفت و آمد می کنند.»

هم‌زمان با این، کمیسیون روابط جهانی مجلس نماینده‌گان در اعلامیۀ خروج نیروهای‌های خارجی را از کشور، غیر مسؤولانه می‌داند و یگانه راۀ پیکار با تهدید طالبان و دیگر گروه‌های هراس‌افگن را، بسیج ملی می‌داند. 

قیوم سجادی، کمیسیون روابط جهانی مجلس نماینده‌گا، گفت: «خروج غیر مسوولانه و بدون ایجاد میکانیزم امنیتی بدیل تاوان جبران ناپذیر را متوجه امنیت بین المللی خواهد ساخت.»

اقبال صافی، عضو مجلس از ولایت کاپیسا، گفت: «وقتی خارجی ها از افغانستان می برایند هر روز تبلیغ به نفع طالبان می کنند.»

اما یگانه راۀ حل برای پیکار با تهدیدهای روز افزون امنیتی بسیج ملی در میان مردم، سیاست‌گران کشور و نیز کشورهای منطقه دانسته می‌شود. 

میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان، گفت: «تنها فرزندان سربلند و مدافعین قهرمان افغانستان نیروهای امنیتی و دفاعی کشور اند که با مقاومت و دلیری از حاکمیت ملی در برابر هر توطئه دفاع می‌کنند.»

عبدالستار حسینی، عضو مجلس نماینده‌گان از ولایت فراه، گفت: «بیایم متفق شویم جهاد ملی بر علیه طالب اعلام کنیم.»

کمال‌ناصر اصولی، عضو مجلس نماینده‌گان از ولایت خوست گفت: «اجماع بین الافغانی یکی از آن راه های است که ما میتوانیم به جنگ کنونی برنده شویم.»

در این میان، آنچه که اعضای مجلس مهم می‌دانند پشتیبانی از نظامیان کشور است و ارج گزاری به قربانی‌های این نیروها است. 

روز شنبه، روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان به‌گونۀ رسمی آغاز شد و قرار این روند تا ماه سپتمبر سال روان میلادی، تکمیل شود.

مجلس نماینده‌گان: طالبان خشونت‌ها را افزایش داده‌اند

مجلس نماینده‌گان یگانه راه حل برای پیکار با تهدیدهای روز افزون امنیتی را بسیج ملی در میان مردم می‌داند.

Thumbnail

رییس و شمار دیگری از اعضای مجلس نماینده‌گان امروز (دوشنبه، ۱۳ ثور) در نشست عمومی این مجلس، طالبان را به افزایش خشونت‌ها متهم می‌سازند و می‌گویند، روزی نیست که شمار بزرگی از نظامیان و غیر نظامی جان‌های شان را در جنگ در کشور، از دست ندهند. 

قرار بود در نشست امروز، مسؤولان امنیتی و دفاعی کشور برای پاسخگویی دربارۀ افزایش خشونت‌ها به مجلس نماینده‌گان بیایند، اما سفر این مسؤولان به ولایت غزنی سبب شد تا حضور آنان به چهار شنبه، به تأخیر بی‌افتد. 

عارف رحمانی، عضو مجلس نماینده‌گان از ولایت غزنی، گفت: «اگر تجهیزات نظامی به غزنی نرسد واگر از مردم کمک خواسته نشود این ولایت سقوط می کند.»

نسیمه نیاری، عضو دیگر مجلس از ولایت هلمند، گفت: «جنگ به قلعه بیست رسیده در تمام دروازه های لشکرگاه رسیده است.»

قمر بانو، عضو دیگر مجلس از ولایت نورستان نیز گفت: «تمام مرز های ولایت نورستان به روی مخالفین باز می باشد مخالفین مستقیمن رفت و آمد می کنند.»

هم‌زمان با این، کمیسیون روابط جهانی مجلس نماینده‌گان در اعلامیۀ خروج نیروهای‌های خارجی را از کشور، غیر مسؤولانه می‌داند و یگانه راۀ پیکار با تهدید طالبان و دیگر گروه‌های هراس‌افگن را، بسیج ملی می‌داند. 

قیوم سجادی، کمیسیون روابط جهانی مجلس نماینده‌گا، گفت: «خروج غیر مسوولانه و بدون ایجاد میکانیزم امنیتی بدیل تاوان جبران ناپذیر را متوجه امنیت بین المللی خواهد ساخت.»

اقبال صافی، عضو مجلس از ولایت کاپیسا، گفت: «وقتی خارجی ها از افغانستان می برایند هر روز تبلیغ به نفع طالبان می کنند.»

اما یگانه راۀ حل برای پیکار با تهدیدهای روز افزون امنیتی بسیج ملی در میان مردم، سیاست‌گران کشور و نیز کشورهای منطقه دانسته می‌شود. 

میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان، گفت: «تنها فرزندان سربلند و مدافعین قهرمان افغانستان نیروهای امنیتی و دفاعی کشور اند که با مقاومت و دلیری از حاکمیت ملی در برابر هر توطئه دفاع می‌کنند.»

عبدالستار حسینی، عضو مجلس نماینده‌گان از ولایت فراه، گفت: «بیایم متفق شویم جهاد ملی بر علیه طالب اعلام کنیم.»

کمال‌ناصر اصولی، عضو مجلس نماینده‌گان از ولایت خوست گفت: «اجماع بین الافغانی یکی از آن راه های است که ما میتوانیم به جنگ کنونی برنده شویم.»

در این میان، آنچه که اعضای مجلس مهم می‌دانند پشتیبانی از نظامیان کشور است و ارج گزاری به قربانی‌های این نیروها است. 

روز شنبه، روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان به‌گونۀ رسمی آغاز شد و قرار این روند تا ماه سپتمبر سال روان میلادی، تکمیل شود.

هم‌رسانی کنید