Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

زنان در مراسم گرامی‌داشت از دهه نزول قرآن: به‌عقب بر نمی‌گردیم

شماری از زنان که امروز پنج‌شنبه در برنامۀ یادبود از دهه نزول قرآن در کابل شرکت کرده بودند، با تأکید بر حفظ حقوق زنان در مذاکرات صلح، تصریح کردند که زنان نباید به‌عقب برگردند.

به بارو آنان باید به زنان حق آموزش و کار داده شود؛ زیرا زنانی‌که می‌آموزند می‌توانند همانند دوره‌های نخستین اسلام در مذاکرات صلح شرکت کنند تا بتواند از حقوق شان دفاع کنند.

حسینه صافی، سرپرست وزارت امور زنان بیان داشت: «از صلح صحبت می‌‎کنیم، از انکشاف صحبت می‌کنیم. آیا ما یک پیشتاز و رهبری به‌نام ام سلمه نداشتیم که در صلح حدیبیه چه نقش موثر و کارا داشت تا صلح برقرار شود؟»

وزیر ارشاد حج و اوقاف حضور زنان را در این مراسم مهم دانست و از زنان و دخترانی که به آموزش و فراگیری قرآن کریم مشغول استند ستایش کرد.

محمد قاسم حلیمی، وزیر ارشاد حج و اوقاف افزود: «به برکت قرآن از روز هم تجلیل می‌کنیم از زمان از مکان و هم از انسان که با این قرآن خدمت کرده‌است و محبت خود را نشان داده‌است هم تقدیر می‌کنیم.»

شرکت کننده‌گان این برنامه تأکید کردند که نگران آیندۀ زنان در دورۀ پسا صلح استند. به‌گفتۀ آنان باید صلحی بیاید که پایان دستاوردهای آنان نباشد.

سونیا رووفی، یکی از شرکت کننده‌گان این برنامه بیان داشت: «زنانی که در میز مذاکرده حضور دارند  به وجه احسن و به شکل عالی باید بتوانند از وجود ما زن‌ها دفاع بکنند از زن‌های غم‌دیده و رنج کشیده دفاع بکنند.»

زنان افغان می‌گویند که نقش آنان نباید در پروسه صلح نمادین باشد زیرا زنان قربانی‌های زیادی در چندین سال گذشته داده‌اند.

زنان در مراسم گرامی‌داشت از دهه نزول قرآن: به‌عقب بر نمی‌گردیم

شرکت کننده‌گان این برنامه تأکید کردند که نگران آیندۀ زنان در دورۀ پسا صلح استند. به‌گفتۀ آنان باید صلحی بیاید که پایان دستاوردهای آنان نباشد.

تصویر بندانگشتی

شماری از زنان که امروز پنج‌شنبه در برنامۀ یادبود از دهه نزول قرآن در کابل شرکت کرده بودند، با تأکید بر حفظ حقوق زنان در مذاکرات صلح، تصریح کردند که زنان نباید به‌عقب برگردند.

به بارو آنان باید به زنان حق آموزش و کار داده شود؛ زیرا زنانی‌که می‌آموزند می‌توانند همانند دوره‌های نخستین اسلام در مذاکرات صلح شرکت کنند تا بتواند از حقوق شان دفاع کنند.

حسینه صافی، سرپرست وزارت امور زنان بیان داشت: «از صلح صحبت می‌‎کنیم، از انکشاف صحبت می‌کنیم. آیا ما یک پیشتاز و رهبری به‌نام ام سلمه نداشتیم که در صلح حدیبیه چه نقش موثر و کارا داشت تا صلح برقرار شود؟»

وزیر ارشاد حج و اوقاف حضور زنان را در این مراسم مهم دانست و از زنان و دخترانی که به آموزش و فراگیری قرآن کریم مشغول استند ستایش کرد.

محمد قاسم حلیمی، وزیر ارشاد حج و اوقاف افزود: «به برکت قرآن از روز هم تجلیل می‌کنیم از زمان از مکان و هم از انسان که با این قرآن خدمت کرده‌است و محبت خود را نشان داده‌است هم تقدیر می‌کنیم.»

شرکت کننده‌گان این برنامه تأکید کردند که نگران آیندۀ زنان در دورۀ پسا صلح استند. به‌گفتۀ آنان باید صلحی بیاید که پایان دستاوردهای آنان نباشد.

سونیا رووفی، یکی از شرکت کننده‌گان این برنامه بیان داشت: «زنانی که در میز مذاکرده حضور دارند  به وجه احسن و به شکل عالی باید بتوانند از وجود ما زن‌ها دفاع بکنند از زن‌های غم‌دیده و رنج کشیده دفاع بکنند.»

زنان افغان می‌گویند که نقش آنان نباید در پروسه صلح نمادین باشد زیرا زنان قربانی‌های زیادی در چندین سال گذشته داده‌اند.

هم‌رسانی کنید