Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

'طالبان در اصول برای شرکت در نشست استانبول مشکلی ندارند'

شورای عالی مصالحه ملی می‌گوید که زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغاسنتان در واپسین سفرش به کابل گفته‌است که طالبان در اصول برای شرکت در نشست استانبول مشکلی ندارند.

اسدالله سعادتی، معاون شورای عالی مصالحۀ ملی به نقل از آقای خلیل‌زاد می‌افزاید که طالبان به این دیدگاه رسیده‌اند که پیروزی را از راه جنگ نمی‌خواهند.

آقای سعادتی در این باره اظهار داشت: «بحث شان این بوده‌است که ما در پرانسیب با نشست استانبول مشکل نداشتیم و نداریم و اگر در مقدمه قبل از نشست رسمی استانبول یک نشست مقدماتی صورت بگیرد بهتر خواهد بود تا نشست استانبول منتج به نتیجه شود.»

این در حالی است که نشست ترکیه دوبار به‌دلیل عدم حاضر شدن طالبان در آن به تعویق افتاده‌است. اکنون نیز تاریخ دقیق برگزاری این نشست مشخص نیست اما روز گذشته، یک عضو رهبری شورای عالی مصالحۀ ملی گفت که قرار است این نشست در هفتۀ آخر ماه جاری میلادی برگزار شود.

از سویی هم، همزمان با آغاز خروج نیروهای خارجی از افغانستان خشونت‌ها در کشور نیز افزایش یافته‌اند.

بسیاری‌ها به این باور اند که اگر طالبان خشونت‌ها را کاهش ندهند، به‌نتیجه رسیدن مذاکرات صلح دشوار خواهد بود.

ذبیح‌الله مجددی، رهبر جبهه ملی نجات افغانستان بیان داشت: «مردم بسیار رنج می‌برند، بسیار عذاب می‌بینند و در این جنگ‌‎ها از دو طرف تنها مردم بی‌گناه آسیب می‌بینند و قربانی می‌شوند.»

گل رحمان قاضی، رییس شورای صلح و نجات افغانستان نیز افزود: «صلح ما را هم دیگران می‌گیرند و تصمیم جنگ ما را هم دیگران می‌گیرند. بیایید که خود ما متوسل به عمل شویم.»

شماری از اعضای پیشین طالبان اما می‌گویند که اخیرأ حکومت افغانستان و طالبان از ادبیات جنگ کار می‌گیرند و این باعث تشدید نبردها شده‌است.

سید اکبر آغا، فرمانده پیشین طالبان گفت: «ما می‌بینیم که شب و روز حکومت می‌گوید که ما حاضر مقابله هستیم و شعار جنگ می‌دهند، بیایید که پیام صلح سر بدهیم.»

فضل‌الهادی وزین، عضو رهبری حزب اسلامی افغانستان نیز اظهار داشت: «ترتیبات رفتن نیروهای امریکایی قسمی گرفته شود که پس از خروج آنان افغانستان گواه جنگ داخلی نشود.»

خروج نیروهای خارجی از افغانستان در اول ماه می آغاز شد. قرار است تمامی نیروهای خارجی تا ماه سپتامبر افغانستان را ترک کنند.

'طالبان در اصول برای شرکت در نشست استانبول مشکلی ندارند'

همزمان با آغاز خروج نیروهای خارجی از افغانستان خشونت‌ها در کشور نیز افزایش یافته‌اند.

تصویر بندانگشتی

شورای عالی مصالحه ملی می‌گوید که زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغاسنتان در واپسین سفرش به کابل گفته‌است که طالبان در اصول برای شرکت در نشست استانبول مشکلی ندارند.

اسدالله سعادتی، معاون شورای عالی مصالحۀ ملی به نقل از آقای خلیل‌زاد می‌افزاید که طالبان به این دیدگاه رسیده‌اند که پیروزی را از راه جنگ نمی‌خواهند.

آقای سعادتی در این باره اظهار داشت: «بحث شان این بوده‌است که ما در پرانسیب با نشست استانبول مشکل نداشتیم و نداریم و اگر در مقدمه قبل از نشست رسمی استانبول یک نشست مقدماتی صورت بگیرد بهتر خواهد بود تا نشست استانبول منتج به نتیجه شود.»

این در حالی است که نشست ترکیه دوبار به‌دلیل عدم حاضر شدن طالبان در آن به تعویق افتاده‌است. اکنون نیز تاریخ دقیق برگزاری این نشست مشخص نیست اما روز گذشته، یک عضو رهبری شورای عالی مصالحۀ ملی گفت که قرار است این نشست در هفتۀ آخر ماه جاری میلادی برگزار شود.

از سویی هم، همزمان با آغاز خروج نیروهای خارجی از افغانستان خشونت‌ها در کشور نیز افزایش یافته‌اند.

بسیاری‌ها به این باور اند که اگر طالبان خشونت‌ها را کاهش ندهند، به‌نتیجه رسیدن مذاکرات صلح دشوار خواهد بود.

ذبیح‌الله مجددی، رهبر جبهه ملی نجات افغانستان بیان داشت: «مردم بسیار رنج می‌برند، بسیار عذاب می‌بینند و در این جنگ‌‎ها از دو طرف تنها مردم بی‌گناه آسیب می‌بینند و قربانی می‌شوند.»

گل رحمان قاضی، رییس شورای صلح و نجات افغانستان نیز افزود: «صلح ما را هم دیگران می‌گیرند و تصمیم جنگ ما را هم دیگران می‌گیرند. بیایید که خود ما متوسل به عمل شویم.»

شماری از اعضای پیشین طالبان اما می‌گویند که اخیرأ حکومت افغانستان و طالبان از ادبیات جنگ کار می‌گیرند و این باعث تشدید نبردها شده‌است.

سید اکبر آغا، فرمانده پیشین طالبان گفت: «ما می‌بینیم که شب و روز حکومت می‌گوید که ما حاضر مقابله هستیم و شعار جنگ می‌دهند، بیایید که پیام صلح سر بدهیم.»

فضل‌الهادی وزین، عضو رهبری حزب اسلامی افغانستان نیز اظهار داشت: «ترتیبات رفتن نیروهای امریکایی قسمی گرفته شود که پس از خروج آنان افغانستان گواه جنگ داخلی نشود.»

خروج نیروهای خارجی از افغانستان در اول ماه می آغاز شد. قرار است تمامی نیروهای خارجی تا ماه سپتامبر افغانستان را ترک کنند.

هم‌رسانی کنید