Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت دفاع ملی: نیروهای امنیتی در بغلان در حال پیشروی اند

مقام‌های امنیتی در بغلان از دفع حمله‌های طالبان بر ولسوالی بغلان مرکزی و منطقه دهنه غوری خبر می‌دهند و ادعا دارند که در این نبردها به طالبان تلفاتی سنگینی نیز وارد شده است.

وزارت دفاع ملی در یک خبرنامه می‌گوید که شماری زیادی از نیروهای تازه نفس کماندو شب گذشته به ولایت بغلان، در شهر پلخمری مستقر شدند و عملیات پاکسازی را در این ولایت آغاز کرده اند.

این وزارت می‌گوید که نیروهای امنیتی در ولایت بغلان در حال پیشروی اند.

طالبان تاکنون در باره این ادعا چیزی نگفته اند.

صفی الله محمدی، فرمانده نیروهای کماندو درشمال کشور، گفت: «دشمن در ۴۸ ساعت گذشته بیشتر از ۱۰۰ نفر تلفات داده، با جنگ رویارویی با پولیس ملی، امنیت ملی و اردوی ملی و با آمدن نیروهای کوماندو که دیشب رسیدند، تلفات دشمن بیشتر شده و این عملیات ادامه دارد.»

او افزود: «من برای مردم افغانستان خصوصا برای مردم بغلان اطمینان می دهم که نیروهای امنیتی همراه شان هستند و در هر حالت از آنان دفاع می کنند.»

با شدت گرفتن جنگ در بغلان، شاهراه اصلی بغلان-بلخ و بغلان-کندز و تخار نیز به علت حضور طالبان در چندین مسیر به روی رفت و آمد بسته است و موترهای غیرنظامیان از راه‌های فرعی زیر اداره طالبان عبور می‌کنند.

در همین حال، شماری از باشنده گان بغلان می‌گویند که طالبان شب گذشته بر ولسوالی دهنه غوری حمله کردند و بازار این ولسوالی آتش گرفته است؛ اما به گفتۀ آنان، نیروهای دولتی نگذاشته اند تا این ولسوالی سقوط کند.

در کنار این، به گفتۀ مقام‌ها، پس از درگیری‌ها درولسوالی بغلان مرکزی و حومه‌های شهر پلخمری ادامه دارند و نیروهای کمکی از جمله کماندوها به پلخمری رسیده اند تا حمله‌های طالبان را مهار کنند.

این در حالی است که شماری از نماینده گان بغلان در مجلس روز پنجشنبه گفتند که شماری از نیروهای امنیتی در پنج پایگاه ارتش در شهر کهنه ولسوالی بغلان مرکزی با تمام تجهیزات شان به طالبان تسلیم شده اند.

این اعضای مجلس نماینده گان و منابع محلی گفتند که نزدیک به ۵۰ تن از نیروهای مستقر در این پایگاه‌ها، تا شهر جدید بغلان عقب نشینی کرده اند و طالبان به بازار شهر کهنه بغلان رسیده اند.

وزارت دفاع ملی تسلیم شدن نیروهای ارتش را رد کرد اما طالبان ادعا کرده اند که نزدیک به ۲۰۰ سرباز با تجهیزات و جنگ افزارهای شان به این گروه تسلیم شده اند.
 

وزارت دفاع ملی: نیروهای امنیتی در بغلان در حال پیشروی اند

یک فرمانده نیروهای کماندو در ولایت بغلان می‌گوید که نیروهای ویژه به این ولایت رسیده اند و عملیات‌های آنان ادامه دارند.

تصویر بندانگشتی

مقام‌های امنیتی در بغلان از دفع حمله‌های طالبان بر ولسوالی بغلان مرکزی و منطقه دهنه غوری خبر می‌دهند و ادعا دارند که در این نبردها به طالبان تلفاتی سنگینی نیز وارد شده است.

وزارت دفاع ملی در یک خبرنامه می‌گوید که شماری زیادی از نیروهای تازه نفس کماندو شب گذشته به ولایت بغلان، در شهر پلخمری مستقر شدند و عملیات پاکسازی را در این ولایت آغاز کرده اند.

این وزارت می‌گوید که نیروهای امنیتی در ولایت بغلان در حال پیشروی اند.

طالبان تاکنون در باره این ادعا چیزی نگفته اند.

صفی الله محمدی، فرمانده نیروهای کماندو درشمال کشور، گفت: «دشمن در ۴۸ ساعت گذشته بیشتر از ۱۰۰ نفر تلفات داده، با جنگ رویارویی با پولیس ملی، امنیت ملی و اردوی ملی و با آمدن نیروهای کوماندو که دیشب رسیدند، تلفات دشمن بیشتر شده و این عملیات ادامه دارد.»

او افزود: «من برای مردم افغانستان خصوصا برای مردم بغلان اطمینان می دهم که نیروهای امنیتی همراه شان هستند و در هر حالت از آنان دفاع می کنند.»

با شدت گرفتن جنگ در بغلان، شاهراه اصلی بغلان-بلخ و بغلان-کندز و تخار نیز به علت حضور طالبان در چندین مسیر به روی رفت و آمد بسته است و موترهای غیرنظامیان از راه‌های فرعی زیر اداره طالبان عبور می‌کنند.

در همین حال، شماری از باشنده گان بغلان می‌گویند که طالبان شب گذشته بر ولسوالی دهنه غوری حمله کردند و بازار این ولسوالی آتش گرفته است؛ اما به گفتۀ آنان، نیروهای دولتی نگذاشته اند تا این ولسوالی سقوط کند.

در کنار این، به گفتۀ مقام‌ها، پس از درگیری‌ها درولسوالی بغلان مرکزی و حومه‌های شهر پلخمری ادامه دارند و نیروهای کمکی از جمله کماندوها به پلخمری رسیده اند تا حمله‌های طالبان را مهار کنند.

این در حالی است که شماری از نماینده گان بغلان در مجلس روز پنجشنبه گفتند که شماری از نیروهای امنیتی در پنج پایگاه ارتش در شهر کهنه ولسوالی بغلان مرکزی با تمام تجهیزات شان به طالبان تسلیم شده اند.

این اعضای مجلس نماینده گان و منابع محلی گفتند که نزدیک به ۵۰ تن از نیروهای مستقر در این پایگاه‌ها، تا شهر جدید بغلان عقب نشینی کرده اند و طالبان به بازار شهر کهنه بغلان رسیده اند.

وزارت دفاع ملی تسلیم شدن نیروهای ارتش را رد کرد اما طالبان ادعا کرده اند که نزدیک به ۲۰۰ سرباز با تجهیزات و جنگ افزارهای شان به این گروه تسلیم شده اند.
 

هم‌رسانی کنید