تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دانش‌آموزان نجات‌‎یافته از حمله دیروز: از آموزش دست نمی‌کشیم

دانش‌آموزانی‌که از حملۀ هراس‌افگنانۀ روز گذشته بر مکتب سیدالشهدا در منطقۀ دشت برچی کابل نجات یافته‌اند می‌گویند این‌گونه حمله‌ها ارادۀ آنان را برای آموزش ازبین برده نمی‌تواند و آنان به آموزش‌های شان ادامه می‌دهند.

آنان می‌گویند برای‌اینکه بسیاری‌ از هم‌صنفی‌های شان را در این حمله ازدست داده‌اند، متأثر اند اما اجازه نخواهند داد که هراس‌افگنان به‌هدف شان برسند و دختران را از آموزش محروم سازند.

مدینه نیک‌زاد، یکی از دانش‌آموزانی که از این حمله نجات یافته‌است، گفت: «از هرجایی‌که افتادیم دوباره برمی‌خیزیم و دوباره می‌خوانیم. هیچ عمل شان مانع ادامه تعلیم ما نخواهد شد.»

فروزان، دانش‌آموز نجات‌یافتۀ دیگر نیز افزود: «از رویداد دیروز بسیار جگرخون شدم و می‌خواهم راهم را در مسیر آموزش ادامه بدهم. هیچ وقت تسلیم شدنی نیستیم و تسلیم نمی‌شویم.»

پس از چاشت روز گذشته سه انفجار پی‌هم در پیش دروازه مکتب سیدالشهدا رخ داد. در این رویداد ۶۳ تن که بیشتر شان دانش‌آموزان دختر بودند جان باختند و ۱۵۰ تن دیگر زخمی شده‌اند.

مبینا، دانش‌آموز یکی از مکتب‌های خصوصی در دشت برچی است که امروز با مادرش که آموزگار است برای غم‌شریکی با خوانواده‌های قربانیان حملۀ روز گذشته، به محل رویداد رفته بود.

او نیز تأکید کرد که این‌گونه حمله‌ها نمی‌تواند جلو پیشرفت دختران را بگیرد: «باعزم جزم‌تر وارد میدان می‌‎شویم. سلاح ما قلم ما خواهد بود. ما با سلاح قلم به جنگ آن‌ها می‌رویم. خوب فهمیدم که چقدر از ما می‌ترسند که از پشت به ما خنجر می‌زنند.»

خانواده‌های قربانیان این حمله می‌گویند که حمله بر کودکان و نوجوانان معصوم درهیچ آیینی توجیه‌پذیر نیست.

غلام رسول که دخترش در این حمله جان باخته‌است، بیان داشت: «در سن ۱۳ و ۱۴سال کودک روزه دار است، به مکتب آمده‌است و شهیدش کردند. در کدام قانون، آیین و دین این عمل وحشیانه آمده‌است؟»
 
در سال‌های اخیر وبا بدتر شدن اوضاع امنیتی مرکزهای آموزشی و تحصیلی نیز از تهدید گروه‌های هراس‌افگن درامان نبوده‌اند.

دانش‌آموزان نجات‌‎یافته از حمله دیروز: از آموزش دست نمی‌کشیم

پس از چاشت روز گذشته سه انفجار پی‌هم در پیش دروازه مکتب سیدالشهدا رخ داد. در این رویداد ۶۳ تن که بیشتر شان دانش‌آموزان دختر بودند جان باختند و ۱۵۰ تن دیگر زخمی شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

دانش‌آموزانی‌که از حملۀ هراس‌افگنانۀ روز گذشته بر مکتب سیدالشهدا در منطقۀ دشت برچی کابل نجات یافته‌اند می‌گویند این‌گونه حمله‌ها ارادۀ آنان را برای آموزش ازبین برده نمی‌تواند و آنان به آموزش‌های شان ادامه می‌دهند.

آنان می‌گویند برای‌اینکه بسیاری‌ از هم‌صنفی‌های شان را در این حمله ازدست داده‌اند، متأثر اند اما اجازه نخواهند داد که هراس‌افگنان به‌هدف شان برسند و دختران را از آموزش محروم سازند.

مدینه نیک‌زاد، یکی از دانش‌آموزانی که از این حمله نجات یافته‌است، گفت: «از هرجایی‌که افتادیم دوباره برمی‌خیزیم و دوباره می‌خوانیم. هیچ عمل شان مانع ادامه تعلیم ما نخواهد شد.»

فروزان، دانش‌آموز نجات‌یافتۀ دیگر نیز افزود: «از رویداد دیروز بسیار جگرخون شدم و می‌خواهم راهم را در مسیر آموزش ادامه بدهم. هیچ وقت تسلیم شدنی نیستیم و تسلیم نمی‌شویم.»

پس از چاشت روز گذشته سه انفجار پی‌هم در پیش دروازه مکتب سیدالشهدا رخ داد. در این رویداد ۶۳ تن که بیشتر شان دانش‌آموزان دختر بودند جان باختند و ۱۵۰ تن دیگر زخمی شده‌اند.

مبینا، دانش‌آموز یکی از مکتب‌های خصوصی در دشت برچی است که امروز با مادرش که آموزگار است برای غم‌شریکی با خوانواده‌های قربانیان حملۀ روز گذشته، به محل رویداد رفته بود.

او نیز تأکید کرد که این‌گونه حمله‌ها نمی‌تواند جلو پیشرفت دختران را بگیرد: «باعزم جزم‌تر وارد میدان می‌‎شویم. سلاح ما قلم ما خواهد بود. ما با سلاح قلم به جنگ آن‌ها می‌رویم. خوب فهمیدم که چقدر از ما می‌ترسند که از پشت به ما خنجر می‌زنند.»

خانواده‌های قربانیان این حمله می‌گویند که حمله بر کودکان و نوجوانان معصوم درهیچ آیینی توجیه‌پذیر نیست.

غلام رسول که دخترش در این حمله جان باخته‌است، بیان داشت: «در سن ۱۳ و ۱۴سال کودک روزه دار است، به مکتب آمده‌است و شهیدش کردند. در کدام قانون، آیین و دین این عمل وحشیانه آمده‌است؟»
 
در سال‌های اخیر وبا بدتر شدن اوضاع امنیتی مرکزهای آموزشی و تحصیلی نیز از تهدید گروه‌های هراس‌افگن درامان نبوده‌اند.

هم‌رسانی کنید