تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

حمله بر دانش‌آموزان؛ رییس‌جمهور سه‌شنبه را عزای عمومی اعلام کرد

رییس‌جمهور غنی در یک پیام ثبت شدۀ ویدیویی که شام امروز نشر شد، حملۀ هراس‌افگنانۀ روز گذشته بر دانش‌آموزان مکتب سیدالشهدا در غرب کابل را کار گروه طالبان دانست و روز سه‌شنبه را عزای عمومی اعلام کرد.

رییس‌جمهور غنی گفت که گروه‌های هراس‌افگن با تغییر نام تلاش دارند جوانان ما را از آموزش محروم سازند.

او گفت که عزای عمومی به احترام قربانیان حملۀ هراس‌افگنانۀ چند روز پیش بر دانش‌جویان در لوگر و حملۀ هراس‌افگنانۀ روز گذشته بر دانش‌‌آموزان در برچی در تمامی ادارات دولتی در مرکز و ولایات و همین‌طور در نماینده‌گی‌های دولت افغانستان در خارج برپا خواهد شد.

از هم‌چنین گفت که به معاون نخست‌اش دستور داده‌است به‌گونۀ فوری برای مداوای زخمیان رویداد دیروز، کمک نقدی کند و به معاون دومش هم دستور داده‌است تا در مدت دوهفته طرح امنیتی را برای تأمین بهتر کابل ارایه کند. 

در حملۀ روز گذشته در کابل، ۶۳ دانش تن جان باختند و بیش از ۱۵۰تن دیگر زخمی شده‌اند. 

 

حمله بر دانش‌آموزان؛ رییس‌جمهور سه‌شنبه را عزای عمومی اعلام کرد

در حملۀ روز گذشته در کابل، ۶۳ دانش تن جان باختند و بیش از ۱۵۰تن دیگر زخمی شده‌اند. 

تصویر بندانگشتی

رییس‌جمهور غنی در یک پیام ثبت شدۀ ویدیویی که شام امروز نشر شد، حملۀ هراس‌افگنانۀ روز گذشته بر دانش‌آموزان مکتب سیدالشهدا در غرب کابل را کار گروه طالبان دانست و روز سه‌شنبه را عزای عمومی اعلام کرد.

رییس‌جمهور غنی گفت که گروه‌های هراس‌افگن با تغییر نام تلاش دارند جوانان ما را از آموزش محروم سازند.

او گفت که عزای عمومی به احترام قربانیان حملۀ هراس‌افگنانۀ چند روز پیش بر دانش‌جویان در لوگر و حملۀ هراس‌افگنانۀ روز گذشته بر دانش‌‌آموزان در برچی در تمامی ادارات دولتی در مرکز و ولایات و همین‌طور در نماینده‌گی‌های دولت افغانستان در خارج برپا خواهد شد.

از هم‌چنین گفت که به معاون نخست‌اش دستور داده‌است به‌گونۀ فوری برای مداوای زخمیان رویداد دیروز، کمک نقدی کند و به معاون دومش هم دستور داده‌است تا در مدت دوهفته طرح امنیتی را برای تأمین بهتر کابل ارایه کند. 

در حملۀ روز گذشته در کابل، ۶۳ دانش تن جان باختند و بیش از ۱۵۰تن دیگر زخمی شده‌اند. 

 

هم‌رسانی کنید