Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

عبدالله: آتش‌بس موقت نه بل دایمی راه حل افغانستان است

عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی امروز (دوشنبه،۲۰ ثور) در یک خبرنامه دربارۀ اعلام آتش‌بس طالبان در روزهای عید می‌گوید: "به باور ما راه حل بیرون رفت از بحران کنونی کشور تسریع مذاکرات، اعلان آتش‌بس دایمی و قطع همیشگی جنگ می‌باشد."

عبدالله افزود: "در گذشته جمهوری اسلامی افغانستان در روزهای عید و مناسبت‌های خاص، آتش‌بس یک‌جانبه اعلان کرده‌است. برقراری آتش‌بس موقت به این مناسبت‌ها، فرصت کوتاه آرامش را برای مردم فراهم می‌‌کند، اما راه حل اساسی و دایمی برای حل مشکل کشور نیست."

او بار دیگر تأکید کرد که بحران افغانستان، راه‌حل نظامی ندارد. 

او می‌افزاید: "تجربۀ چهاردههٔ اخیر نشان می‌دهد که نسخۀ خشونت و کشتار نه تنها راه‌حل نیست بل‌که به عمق بحران و منازعه افزوده است. به همین دلیل، هیچ گروهی دچار اشتباه محاسباتی نشود که با کشتار و خشونت بیشتر به نتیجه می‌رسد."

او در ادامه می‌گوید: "با اغتنام از فرصت یک‌بار دیگر تحریک‌ طالبان را به از سرگیری مذاکرات، آتش بس دایمی، قطع جنگ و خون‌ریزی و یافتن راه حل سیاسی جامع، عادلانه، با عزت و قابل قبول برای تمام طرف‌ها فرا می‌خوانیم."
این گفته‌های آقای عبدالله در حالی ابراز می‌شوند که منابع می‌گویند که طالبان برای سه روز عید، آتش‌بس اعلام کردند.

به‌گفتۀ منابع، طالبان به اعضای این گروه دستور داده اند که در سه روز عید از هر گونه عملیات تهاجمی در سراسر کشور، خودداری کنند.

عبدالله: آتش‌بس موقت نه بل دایمی راه حل افغانستان است

رییس شورای عالی مصالحۀ ملی یک‌بار دیگر تأکید کرد که بحران افغانستان، راه‌حل نظامی ندارد.

Thumbnail

عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی امروز (دوشنبه،۲۰ ثور) در یک خبرنامه دربارۀ اعلام آتش‌بس طالبان در روزهای عید می‌گوید: "به باور ما راه حل بیرون رفت از بحران کنونی کشور تسریع مذاکرات، اعلان آتش‌بس دایمی و قطع همیشگی جنگ می‌باشد."

عبدالله افزود: "در گذشته جمهوری اسلامی افغانستان در روزهای عید و مناسبت‌های خاص، آتش‌بس یک‌جانبه اعلان کرده‌است. برقراری آتش‌بس موقت به این مناسبت‌ها، فرصت کوتاه آرامش را برای مردم فراهم می‌‌کند، اما راه حل اساسی و دایمی برای حل مشکل کشور نیست."

او بار دیگر تأکید کرد که بحران افغانستان، راه‌حل نظامی ندارد. 

او می‌افزاید: "تجربۀ چهاردههٔ اخیر نشان می‌دهد که نسخۀ خشونت و کشتار نه تنها راه‌حل نیست بل‌که به عمق بحران و منازعه افزوده است. به همین دلیل، هیچ گروهی دچار اشتباه محاسباتی نشود که با کشتار و خشونت بیشتر به نتیجه می‌رسد."

او در ادامه می‌گوید: "با اغتنام از فرصت یک‌بار دیگر تحریک‌ طالبان را به از سرگیری مذاکرات، آتش بس دایمی، قطع جنگ و خون‌ریزی و یافتن راه حل سیاسی جامع، عادلانه، با عزت و قابل قبول برای تمام طرف‌ها فرا می‌خوانیم."
این گفته‌های آقای عبدالله در حالی ابراز می‌شوند که منابع می‌گویند که طالبان برای سه روز عید، آتش‌بس اعلام کردند.

به‌گفتۀ منابع، طالبان به اعضای این گروه دستور داده اند که در سه روز عید از هر گونه عملیات تهاجمی در سراسر کشور، خودداری کنند.

هم‌رسانی کنید