Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اعلام آتش‌بس در روزهای عید از سوی حکومت و طالبان

شورای عالی مصالحۀ ملی امروز (دوشنبه، ۲۰ ثور) از اعلام آتش‌بس سه روزۀ طالبان در روزهای عید، استقبال می‌کند.

رهبری طالبان به جنگجویان این گروه دستر می‌دهد که در جریان سه روز عید، نه به بخش‌های زیر ادارۀ حکومت بروند و نه هم به افراد وابسته به حکومت اجازه دهند تا در بخش‌های زیر حاکمیت طالبان، رفت و آمد کنند.

اما ریاست‌جمهوری از طالبان می‌خواهد که به آتش‌بس واقعی و همیشه‌گی تن بدهند.

درهمین حال، رییس‌جمهور غنی به نیروهای دولتی دستور داده‎‌است که به احترام روزهای عید، آتش‌بس را رعایت کنند.

آتش بس رویایی ترین واژه‌یی است که عملی شدن آن از سال‌ها بدینسو در ذهن شهروندان افغانستان "حک" شده‌است، رهبری طالبان اکنون عملی شدن آن را تنها در سه روز عید صادر کرده‌است.

محمدحنیف اتمر، وزیر امور خارجه کشور می‌گوید: «شما گفته بودید که شش هزار زندانی ما را رها کنید و امریکاییان بیرون شوند ما آتش بس می کنیم، حالا هم شش هزار زندانی تان رها شده است و هم امریکاییان بیرون می شوند، پس کشتار را به چی هدف ادامه می دهید؟»

ریاست جمهوری و شورای عالی مصالحه ملی هرچند از اعلام این آتش بس استقبال می‌کنند، اما خواهان برقراری آتش‌بس همیشه‌گی برای قطع جنگ در کشور اند.

فریدون خوزون، سخنگوی شورای عالی مصالحۀ ملی می‌گوید: «یگانه راه بیرون رفت از شرایط کنونی سرعت مذاکرات و تامین آتش بس همیشگی است.»

شهروندان کشور نیز از طالبان می‌خواهند که آتش‌بس عید را گُسترش دهند.

جان‌باز خان، باشندۀ شهر کابل می‌گوید: «اگر آتش بس می شود همیشه گی شود، اگر نمی شود بگذارید که همینطور ادامه پیدا کند.»

محرم علی، باشندۀ کابل می‌گوید: «آتش بس سه روزه را چرا برای دایم نمی کنند؟»

نجیبه، باشندۀ دیگر کابل نیز می‌گوید: «بگذارند مردم درس بخوانند و آرام زندگی کنند، تا چی وقت این وضعیت؟»

از سوی دیگر، رییسان ستاد ارتش بریتانیا و پاکستان برای گفتگو با مقام‌های سیاسی و امنیتی افغانستان پس از بحث دربارۀ روند صلح افغانستان در اسلام آباد، به کابل رسیدند.

ویس ناصری، آگاۀ روابط بین‌الملل دراین باره می‌گوید: «بریتانیا از سال های گذشته تا اکنون با پاکستان در یک تفاهم کلی بوده است و این تفاهم همچنان در باره افغانستان میان این دو کشور پا برجا بوده است.»

این آتش‌بس از سوی طالبان هنگامی اعلام می‌شود که بخش‌هایی از کشور گواۀ افزایش خشونت‌ها و جنگ‌ها بوده‌است و این‌بار نخست نیست که این گروه آتش‌بس اعلام می‌کند.

پیش ازاین، پس از اعلام آتش‌بس از سوی این گروه در سال ۱۳۹۹ برخی از جنگ‌جویان طالبان به شهرها آمدند و حتا عید را در کنار نیروهای دولتی، بزرگ داشت کردند.

اعلام آتش‌بس در روزهای عید از سوی حکومت و طالبان

رییس جمهور غنی از طالبان خواست که به آتش‌بس واقعی و همیشه‌گی که خواست حکومت و مردم افغانستان است، تن بدهند.

تصویر بندانگشتی

شورای عالی مصالحۀ ملی امروز (دوشنبه، ۲۰ ثور) از اعلام آتش‌بس سه روزۀ طالبان در روزهای عید، استقبال می‌کند.

رهبری طالبان به جنگجویان این گروه دستر می‌دهد که در جریان سه روز عید، نه به بخش‌های زیر ادارۀ حکومت بروند و نه هم به افراد وابسته به حکومت اجازه دهند تا در بخش‌های زیر حاکمیت طالبان، رفت و آمد کنند.

اما ریاست‌جمهوری از طالبان می‌خواهد که به آتش‌بس واقعی و همیشه‌گی تن بدهند.

درهمین حال، رییس‌جمهور غنی به نیروهای دولتی دستور داده‎‌است که به احترام روزهای عید، آتش‌بس را رعایت کنند.

آتش بس رویایی ترین واژه‌یی است که عملی شدن آن از سال‌ها بدینسو در ذهن شهروندان افغانستان "حک" شده‌است، رهبری طالبان اکنون عملی شدن آن را تنها در سه روز عید صادر کرده‌است.

محمدحنیف اتمر، وزیر امور خارجه کشور می‌گوید: «شما گفته بودید که شش هزار زندانی ما را رها کنید و امریکاییان بیرون شوند ما آتش بس می کنیم، حالا هم شش هزار زندانی تان رها شده است و هم امریکاییان بیرون می شوند، پس کشتار را به چی هدف ادامه می دهید؟»

ریاست جمهوری و شورای عالی مصالحه ملی هرچند از اعلام این آتش بس استقبال می‌کنند، اما خواهان برقراری آتش‌بس همیشه‌گی برای قطع جنگ در کشور اند.

فریدون خوزون، سخنگوی شورای عالی مصالحۀ ملی می‌گوید: «یگانه راه بیرون رفت از شرایط کنونی سرعت مذاکرات و تامین آتش بس همیشگی است.»

شهروندان کشور نیز از طالبان می‌خواهند که آتش‌بس عید را گُسترش دهند.

جان‌باز خان، باشندۀ شهر کابل می‌گوید: «اگر آتش بس می شود همیشه گی شود، اگر نمی شود بگذارید که همینطور ادامه پیدا کند.»

محرم علی، باشندۀ کابل می‌گوید: «آتش بس سه روزه را چرا برای دایم نمی کنند؟»

نجیبه، باشندۀ دیگر کابل نیز می‌گوید: «بگذارند مردم درس بخوانند و آرام زندگی کنند، تا چی وقت این وضعیت؟»

از سوی دیگر، رییسان ستاد ارتش بریتانیا و پاکستان برای گفتگو با مقام‌های سیاسی و امنیتی افغانستان پس از بحث دربارۀ روند صلح افغانستان در اسلام آباد، به کابل رسیدند.

ویس ناصری، آگاۀ روابط بین‌الملل دراین باره می‌گوید: «بریتانیا از سال های گذشته تا اکنون با پاکستان در یک تفاهم کلی بوده است و این تفاهم همچنان در باره افغانستان میان این دو کشور پا برجا بوده است.»

این آتش‌بس از سوی طالبان هنگامی اعلام می‌شود که بخش‌هایی از کشور گواۀ افزایش خشونت‌ها و جنگ‌ها بوده‌است و این‌بار نخست نیست که این گروه آتش‌بس اعلام می‌کند.

پیش ازاین، پس از اعلام آتش‌بس از سوی این گروه در سال ۱۳۹۹ برخی از جنگ‌جویان طالبان به شهرها آمدند و حتا عید را در کنار نیروهای دولتی، بزرگ داشت کردند.

هم‌رسانی کنید