Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

جان باختن ۸۰ تن در سیلاب‌های اخیر در کشور

در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌، بارنده‌گی، رعد و برق و لغزش کوه درکشور، هشتاد تن جان باختند و جسد سی تن تاکنون ناپدید است.

این رویدادهای طبیعی  در بیست و دو ولایت اتفاق افتادند و در میان جان باخته‌گان و مفقود شده گان زنان و کودکان نیز استند.

وزیر دولت در امور رویدادهای طبیعی می گوید که این آمار تنها شامل نزده روز ماه ثور می شود.

بارنده گی ها به ویژه سرازیر شدن سیلاب ها ، مواشی، خانه‌ و زمین‌های کشاورزی را نیز دربرخی ازبخش ها ازمردم گرفته اند.

باشنده گان یازده بخش هرات درغرب کشور ازکسانی اند که درنتیجه سرازیر شدن سیلاب های اخیر آسیب دیده اند.

این تصویرها ،ویرانی های پس از سیلاب را در ولسوالی گذره هرات نشان می دهند. باشنده گان السوالی می گویند که همه دارو ندار شان را ازدست داده اند.

راحله، باشنده ولسوالی گذره، گفت: «سیلاب خانه‌های ما را از تحت و ریشه برد. گوسفند و زمین همه را با خود برد. خیلی آسیب دیدیم. حالا هیچی نداریم. گشنه و تشنه در خانه کس از قوم و خویش‌ها نشسته ایم.»

غلام سرور، باشنده ولسوالی گذره، گفت: «هرچی گندم از کشاورزی داشتیم همه را یک سر پامال کرد. آرد و دکان همه چی را با خود برده است. تا که توان داشته بر ما ضرر رسانیده است.»

مراد، باشنده ولسوالی گذره، گفت: «ده دوازده خانه را قسمی با خود برد که هرچیزی از این خانه به آن خانه و از آن خانه به خانه دیگری رفتند. دو شب و دو روز هیچ کسی به خانه های خود خواب شده نتوانست.»

این تصویرها را باشنده‌گان روستای مومن آباد ولایت بغلان فرستاده اند که نمایانگر ویرانی های برجا مانده از سرازیر شدن سیلاب ها اند.

سیدخان، باشنده روستای مومن دره، گفت: «دوازده شب سیل آب آمد و غافلگیر شدم. خانه فروریخت و همه دار و ندارم زیرآن هموار شد. خودم معلول استم کسی نبود که با من کمک بکند.»

معین، باشنده روستای مومن دره، گفت: «شب پنج شنبه دوازده شب همه این منطقه را سیل گرفت. جز گشتن به دور و بر دیگرچاره نداشتیم. سه خانه ما همینجه چپه شد. قالین‌ها و ظرف های ما همه شان زیر این ویرانه استند.»

یک گزارش تازه وزارت دولت در امور رسیده‌گی به رویدادهای طبیعی نشان می دهد که در ۱۹ روز ماه ثور ، ۲۲ ولایت کشور گواه سرازیر شدن سیلاب‌ها، بارش باران و ژاله، رعد‌و‌برق و لغزش کوه بوده اند.

دراین روی دادها از جان باختن ، ۸۰ تن زخمی شدن ۳۲ تن و ناپدید شدن ۳۰ تن  دیگر گزارش شده است.

در این گزارش آمده است که بیش از ۳ هزار و ۸۰۰ مواشی نیز دراین رویدادهای طبیعی تلف شده اند و زیان های گسترده یی به  زمین‌های کشاورزی، خانه‌های مردم‌، وساخت ساز های دولتی وارد شده اند.

غلام بهاوالدین جیلانی، وزیر دولت در امور رسیده گی به رویدادهای طبیعی، گفت: «حریم رودخانه‌ها غصب شدند. ساخت و سازهای خود سرانه و غیرپلانی در سیلبرها ساخته شدند. عدم فرش نباتی و قطع جنگل‌ها است و این سه مورد عامل بنیادی که سیلاب‌ها ویرانی بیشتر دارند همین ها استند.»

با این همه پیش‌بینی‌های اداره هواشناسی  بارنده گی های بیشتر را  در شمال، شمال شرق، و  مرکز کشور پیش بینی می کند.

محمد نسیم مرادی، آمر پیشبنی های ریاست هواشناسی، گفت: «میزان بارنده گی در بخش های مختلف بین ده تا چهل ملی متر پیش بینی گردیده است.»

افغانستان نیز همانند کشورهای دیگر ازتغییرات اقلیمی  آسیب پذیر است. داشمندان محیط زیست یکی از علت های بارنده گی های غیرمعمول را اثرهای بد گرم شدن کره زمین می دانند.

جان باختن ۸۰ تن در سیلاب‌های اخیر در کشور

وزیر دولت در امور رویدادهای طبیعی می گوید که این آمار تنها شامل نزده روز ماه ثور می شود.

تصویر بندانگشتی

در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌، بارنده‌گی، رعد و برق و لغزش کوه درکشور، هشتاد تن جان باختند و جسد سی تن تاکنون ناپدید است.

این رویدادهای طبیعی  در بیست و دو ولایت اتفاق افتادند و در میان جان باخته‌گان و مفقود شده گان زنان و کودکان نیز استند.

وزیر دولت در امور رویدادهای طبیعی می گوید که این آمار تنها شامل نزده روز ماه ثور می شود.

بارنده گی ها به ویژه سرازیر شدن سیلاب ها ، مواشی، خانه‌ و زمین‌های کشاورزی را نیز دربرخی ازبخش ها ازمردم گرفته اند.

باشنده گان یازده بخش هرات درغرب کشور ازکسانی اند که درنتیجه سرازیر شدن سیلاب های اخیر آسیب دیده اند.

این تصویرها ،ویرانی های پس از سیلاب را در ولسوالی گذره هرات نشان می دهند. باشنده گان السوالی می گویند که همه دارو ندار شان را ازدست داده اند.

راحله، باشنده ولسوالی گذره، گفت: «سیلاب خانه‌های ما را از تحت و ریشه برد. گوسفند و زمین همه را با خود برد. خیلی آسیب دیدیم. حالا هیچی نداریم. گشنه و تشنه در خانه کس از قوم و خویش‌ها نشسته ایم.»

غلام سرور، باشنده ولسوالی گذره، گفت: «هرچی گندم از کشاورزی داشتیم همه را یک سر پامال کرد. آرد و دکان همه چی را با خود برده است. تا که توان داشته بر ما ضرر رسانیده است.»

مراد، باشنده ولسوالی گذره، گفت: «ده دوازده خانه را قسمی با خود برد که هرچیزی از این خانه به آن خانه و از آن خانه به خانه دیگری رفتند. دو شب و دو روز هیچ کسی به خانه های خود خواب شده نتوانست.»

این تصویرها را باشنده‌گان روستای مومن آباد ولایت بغلان فرستاده اند که نمایانگر ویرانی های برجا مانده از سرازیر شدن سیلاب ها اند.

سیدخان، باشنده روستای مومن دره، گفت: «دوازده شب سیل آب آمد و غافلگیر شدم. خانه فروریخت و همه دار و ندارم زیرآن هموار شد. خودم معلول استم کسی نبود که با من کمک بکند.»

معین، باشنده روستای مومن دره، گفت: «شب پنج شنبه دوازده شب همه این منطقه را سیل گرفت. جز گشتن به دور و بر دیگرچاره نداشتیم. سه خانه ما همینجه چپه شد. قالین‌ها و ظرف های ما همه شان زیر این ویرانه استند.»

یک گزارش تازه وزارت دولت در امور رسیده‌گی به رویدادهای طبیعی نشان می دهد که در ۱۹ روز ماه ثور ، ۲۲ ولایت کشور گواه سرازیر شدن سیلاب‌ها، بارش باران و ژاله، رعد‌و‌برق و لغزش کوه بوده اند.

دراین روی دادها از جان باختن ، ۸۰ تن زخمی شدن ۳۲ تن و ناپدید شدن ۳۰ تن  دیگر گزارش شده است.

در این گزارش آمده است که بیش از ۳ هزار و ۸۰۰ مواشی نیز دراین رویدادهای طبیعی تلف شده اند و زیان های گسترده یی به  زمین‌های کشاورزی، خانه‌های مردم‌، وساخت ساز های دولتی وارد شده اند.

غلام بهاوالدین جیلانی، وزیر دولت در امور رسیده گی به رویدادهای طبیعی، گفت: «حریم رودخانه‌ها غصب شدند. ساخت و سازهای خود سرانه و غیرپلانی در سیلبرها ساخته شدند. عدم فرش نباتی و قطع جنگل‌ها است و این سه مورد عامل بنیادی که سیلاب‌ها ویرانی بیشتر دارند همین ها استند.»

با این همه پیش‌بینی‌های اداره هواشناسی  بارنده گی های بیشتر را  در شمال، شمال شرق، و  مرکز کشور پیش بینی می کند.

محمد نسیم مرادی، آمر پیشبنی های ریاست هواشناسی، گفت: «میزان بارنده گی در بخش های مختلف بین ده تا چهل ملی متر پیش بینی گردیده است.»

افغانستان نیز همانند کشورهای دیگر ازتغییرات اقلیمی  آسیب پذیر است. داشمندان محیط زیست یکی از علت های بارنده گی های غیرمعمول را اثرهای بد گرم شدن کره زمین می دانند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره