Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

آتش‌بس سه‌روزه برای عید از ۱۲ امشب آغاز می‌شود

قرار است روند عملی شدن آتش‌بس سه روز عید میان نیروهای دولتی و گروه طالبان از ساعت دوازده امشب رعایت شود.

سخن‌‎گوی هیئت مذاکره کننده طالبان به طلوع‌نیوز می‌گوید قرار نیست این آتش‌بس پس از روزهای عید ادامه یابد.

گروه طالبان دو روز پیش اعلام کرد که به‌مناسبت عید رمضان سه روز آتش‌بس اعلام می‌کنند. سپس حکومت افغانستان نیز از نیروهای امنیتی خواست که آتش‌بس را رعایت کنند.

سید اکبر آغا، فرمانده پیشین طالبان گفت: «چون این آتش‌بس بربنیاد یک توافق نیست و من فکر نمی‌کنم که تمدید شود.»

هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان می‌گوید در هر بار مذاکره با طالبان، از این گروه خواسته‌اند که آتش‌بس را در اولویت توافقات شان قرار بدهند؛ اما طالبان می‌خواهند که آتش‌بس واپسین چیزی باشد که دربارۀ آن توافق صورت بگیرد.

فوزیه کوفی، عضو هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان تصریح کرد: «افزایش خشونت‌ها باعث بی اعتمادی و انزجار مردم از روند صلح افغانستان می‌شود.»

با این همه، شهروندان و نیروهای امنیتی افغانستان از گروه طالبان می‌خواهند که به آتش‌بس همیشگی تن بدهند و پس از روزهای عید نیز خشونت‌ها را افزایش ندهند.

پیش از این وزارت خارجه امریکا، حکومت افغانستان، کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان و یوناما از طالبان خواسته‌اند که آتش‌بس را تمدید کنند.

آتش‌بس سه‌روزه برای عید از ۱۲ امشب آغاز می‌شود

این سومین عید است که طالبان به‌گونۀ رسمی به آتش‌بس سه روزه تن داده‌اند.

Thumbnail

قرار است روند عملی شدن آتش‌بس سه روز عید میان نیروهای دولتی و گروه طالبان از ساعت دوازده امشب رعایت شود.

سخن‌‎گوی هیئت مذاکره کننده طالبان به طلوع‌نیوز می‌گوید قرار نیست این آتش‌بس پس از روزهای عید ادامه یابد.

گروه طالبان دو روز پیش اعلام کرد که به‌مناسبت عید رمضان سه روز آتش‌بس اعلام می‌کنند. سپس حکومت افغانستان نیز از نیروهای امنیتی خواست که آتش‌بس را رعایت کنند.

سید اکبر آغا، فرمانده پیشین طالبان گفت: «چون این آتش‌بس بربنیاد یک توافق نیست و من فکر نمی‌کنم که تمدید شود.»

هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان می‌گوید در هر بار مذاکره با طالبان، از این گروه خواسته‌اند که آتش‌بس را در اولویت توافقات شان قرار بدهند؛ اما طالبان می‌خواهند که آتش‌بس واپسین چیزی باشد که دربارۀ آن توافق صورت بگیرد.

فوزیه کوفی، عضو هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان تصریح کرد: «افزایش خشونت‌ها باعث بی اعتمادی و انزجار مردم از روند صلح افغانستان می‌شود.»

با این همه، شهروندان و نیروهای امنیتی افغانستان از گروه طالبان می‌خواهند که به آتش‌بس همیشگی تن بدهند و پس از روزهای عید نیز خشونت‌ها را افزایش ندهند.

پیش از این وزارت خارجه امریکا، حکومت افغانستان، کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان و یوناما از طالبان خواسته‌اند که آتش‌بس را تمدید کنند.

هم‌رسانی کنید