Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

در نخستین روز عید و آتش‌بس نُه تن در سه انفجار جان باختند

در نخستین روز عید و نخستین روز آتش‌بس در کشور، سه انفجار در ولایت‌های کندهار و کندز، جان‌های نُه غیرنظامی را گرفتند و هفده تن دیگر را زخمی کرده‌اند.

انفجارهای ماین در کندهار در ولسوالی‌های پنجوایی و میوند رخ دادند و به جان باختن هفت غیرنظامی و زخم برداشتن سه تن دیگر انجامیدند؛ اما در انفجار ماین در شهر کندز، دو تن به‌شمول یک کودک جان باختند و چهارده تن دیگر که بیشترشان کودکان استند، مجروح شده‌اند.

انفجار در شهر کندز صبح امروز پنج‌شنبه تنها ساعتی پس از ادای نماز عید رخ داد.

یکی از باشنده‌گان کندز گفت: «پس از این‌که حادثه صورت گرفت، نیروهای امنیتی چهل دقیقه بعد به محل رسیدند؛ این درحالی است که فرماندهی پولیس کندز با محل رویداد صد متر فاصله ندارد.»

باشندۀ دیگر کندز نیز افزود: «مسلمان بر مسلمان این‌گونه ظلم نمی‌کند. ما در فقیری و دربدی طفل را بزرگ می‌کنیم اما قربانی می‌شوند. اگر مسلمان باشند طفل را به این روزگار نمی‌رسانند.»

مسؤولان شفاخانه حوزه‌یی کندز، وضع شماری از مجروحان این رویداد را خوب نمی‌دانند.

فهیم حسین‌زاده، پزشک شفاخانه حوزه‌یی کندز بیان داشت: «متأسفانه امروز در اثر انفجار شانزده تن زخمی و شهید به شفاخانه انتقال داده شدند.»

انفجارهای کندهار در ولسوالی ولسوالی‌های پنجوایی و میوند رخ دادند.

جمال بارکزی، سخن‌گوی فرماندهی پولیس کندهار اظهار داشت: «ساعت نُه و نیم صبح امروز در ولسوالی پنجوایی بر یک موتر تکسی غیرنظامیان انفجار شد. انفجار برخاسته از ماین جاسازی شدۀ طالبان بود.»

حکومت و طالبان در حالی سه‌روز عید را آتش‌بس اعلام کرده‌اند که در چندهفته اخیر پیش از عید، بیش از ده ولایت کشور، گواه نبردها و انفجارها بودند. کابل، کندهار، هلمند، هرات و بلخ مشمول این ولایت‌هاستند.

در نخستین روز عید و آتش‌بس نُه تن در سه انفجار جان باختند

حکومت و طالبان در حالی سه‌روز عید را آتش‌بس اعلام کرده‌اند که در چندهفته اخیر پیش از عید، بیش از ده ولایت کشور، گواه نبردها و انفجارها بودند.

تصویر بندانگشتی

در نخستین روز عید و نخستین روز آتش‌بس در کشور، سه انفجار در ولایت‌های کندهار و کندز، جان‌های نُه غیرنظامی را گرفتند و هفده تن دیگر را زخمی کرده‌اند.

انفجارهای ماین در کندهار در ولسوالی‌های پنجوایی و میوند رخ دادند و به جان باختن هفت غیرنظامی و زخم برداشتن سه تن دیگر انجامیدند؛ اما در انفجار ماین در شهر کندز، دو تن به‌شمول یک کودک جان باختند و چهارده تن دیگر که بیشترشان کودکان استند، مجروح شده‌اند.

انفجار در شهر کندز صبح امروز پنج‌شنبه تنها ساعتی پس از ادای نماز عید رخ داد.

یکی از باشنده‌گان کندز گفت: «پس از این‌که حادثه صورت گرفت، نیروهای امنیتی چهل دقیقه بعد به محل رسیدند؛ این درحالی است که فرماندهی پولیس کندز با محل رویداد صد متر فاصله ندارد.»

باشندۀ دیگر کندز نیز افزود: «مسلمان بر مسلمان این‌گونه ظلم نمی‌کند. ما در فقیری و دربدی طفل را بزرگ می‌کنیم اما قربانی می‌شوند. اگر مسلمان باشند طفل را به این روزگار نمی‌رسانند.»

مسؤولان شفاخانه حوزه‌یی کندز، وضع شماری از مجروحان این رویداد را خوب نمی‌دانند.

فهیم حسین‌زاده، پزشک شفاخانه حوزه‌یی کندز بیان داشت: «متأسفانه امروز در اثر انفجار شانزده تن زخمی و شهید به شفاخانه انتقال داده شدند.»

انفجارهای کندهار در ولسوالی ولسوالی‌های پنجوایی و میوند رخ دادند.

جمال بارکزی، سخن‌گوی فرماندهی پولیس کندهار اظهار داشت: «ساعت نُه و نیم صبح امروز در ولسوالی پنجوایی بر یک موتر تکسی غیرنظامیان انفجار شد. انفجار برخاسته از ماین جاسازی شدۀ طالبان بود.»

حکومت و طالبان در حالی سه‌روز عید را آتش‌بس اعلام کرده‌اند که در چندهفته اخیر پیش از عید، بیش از ده ولایت کشور، گواه نبردها و انفجارها بودند. کابل، کندهار، هلمند، هرات و بلخ مشمول این ولایت‌هاستند.

هم‌رسانی کنید