تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

حکمتیار: خروج نیروهای خارجی همزمان با افزایش جنگ غیرمسؤولانه است

گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی تصمیم بیرون شدن نیروهای خارجی را همزمان با افزایش خشونت‌ها یک تصمیم غیرمسؤولانه می‌داند و از به‌میان آمدن یک جنگ دیگر در افغانستان هشدار می‌دهد.

آقای حکمتیار می‌گوید که پیش از زمینه‌سازی ایجاد یک حکومت انتقالی، تصمیم بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان نادرست است.

او در این باره گفت: «با خروج نیروهای خارجی از افغانستان، این واضیح است که یک جنگ دیگر در کشور آغاز می‌شود اگر افغان‌ها روی یک توافق دربارۀ حکومت انتقالی به توافق نرسند.»

رهبر حزب اسلامی هم‌چنین می‌گوید که با خروج نیروهای خارجی از افغانستان عامل جنگ نیز ازمیان برداشته شده‌است و بهانه‌یی برای ادامه نبرد در افغانستان باقی مانده‌است: «در لهجه و موقف حکومت تغییر آمده‌است... ما توقع داریم که طالبان دربارۀ وضعیت فکر کنند و با خروج نیروهای خارجی دلیل و توجیهی برای ختم جنگ باقی نمی‌ماند.»

از سویی هم آقای حکمتیار خواهان حفظ تمامی ساختارهای نظام کنونی به‌ویژه نیروهای دولتی افغانستان است: «سیستم باید باقی بماند و تنها مقام‌ها باید تغییر کنند. نیروهای امنیتی و تشکیلات آن‌ها باید حفظ شوند.»

در همین حال شهروندان افغانستان می‌گویند که همزمان با بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان، طرف‌های درگیر جنگ باید خشونت‌ها را متوقف بسازند.

محمد موسی نوری، عالم دین بیان داشت: «ما به صلح بلی بگویم تا خدا و رسولش از ما خوش شوند.»

عبدالبصیر، باشندۀ کابل نیز افزود: «حکومت و طالبان باید روی یک توافق صلح به نتیجه برسند و این به نفع افغان‌ها است.»خروج نیروهای خارجی از افغانستان به تاریخ اول ماه می سال روان میلادی آغاز شد. قرار است تا ماه سپتامبر تمامی نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شوند. از مان آغاز خروج نیروهای خارجی از افغانستان، نبردها و خشونت‌ها در کشور افزایش چشم‌گیری داشته‌اند.

اما طالبان سه‌روز عید رمضان (پنج‌شنبه تا شنبه) را آتش‌بس اعلام کرده‌اند؛ آتش‌بسی‌که شهروندان کشور خواستار تمدید آن استند. در کنار مردم افغانستان، اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد، حکومت افغانستان و کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان نیز خواهان تمدید این آتش‌بس هستند.

حکمتیار: خروج نیروهای خارجی همزمان با افزایش جنگ غیرمسؤولانه است

خروج نیروهای خارجی از افغانستان در اول ماه روان میلادی آغاز شد. قرار است تا ماه سپتامبر تمامی نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شوند. اما با آغاز خروج این نیروها خشونت‌ها در کشور افزایش یافته‌اند.

تصویر بندانگشتی

گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی تصمیم بیرون شدن نیروهای خارجی را همزمان با افزایش خشونت‌ها یک تصمیم غیرمسؤولانه می‌داند و از به‌میان آمدن یک جنگ دیگر در افغانستان هشدار می‌دهد.

آقای حکمتیار می‌گوید که پیش از زمینه‌سازی ایجاد یک حکومت انتقالی، تصمیم بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان نادرست است.

او در این باره گفت: «با خروج نیروهای خارجی از افغانستان، این واضیح است که یک جنگ دیگر در کشور آغاز می‌شود اگر افغان‌ها روی یک توافق دربارۀ حکومت انتقالی به توافق نرسند.»

رهبر حزب اسلامی هم‌چنین می‌گوید که با خروج نیروهای خارجی از افغانستان عامل جنگ نیز ازمیان برداشته شده‌است و بهانه‌یی برای ادامه نبرد در افغانستان باقی مانده‌است: «در لهجه و موقف حکومت تغییر آمده‌است... ما توقع داریم که طالبان دربارۀ وضعیت فکر کنند و با خروج نیروهای خارجی دلیل و توجیهی برای ختم جنگ باقی نمی‌ماند.»

از سویی هم آقای حکمتیار خواهان حفظ تمامی ساختارهای نظام کنونی به‌ویژه نیروهای دولتی افغانستان است: «سیستم باید باقی بماند و تنها مقام‌ها باید تغییر کنند. نیروهای امنیتی و تشکیلات آن‌ها باید حفظ شوند.»

در همین حال شهروندان افغانستان می‌گویند که همزمان با بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان، طرف‌های درگیر جنگ باید خشونت‌ها را متوقف بسازند.

محمد موسی نوری، عالم دین بیان داشت: «ما به صلح بلی بگویم تا خدا و رسولش از ما خوش شوند.»

عبدالبصیر، باشندۀ کابل نیز افزود: «حکومت و طالبان باید روی یک توافق صلح به نتیجه برسند و این به نفع افغان‌ها است.»خروج نیروهای خارجی از افغانستان به تاریخ اول ماه می سال روان میلادی آغاز شد. قرار است تا ماه سپتامبر تمامی نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شوند. از مان آغاز خروج نیروهای خارجی از افغانستان، نبردها و خشونت‌ها در کشور افزایش چشم‌گیری داشته‌اند.

اما طالبان سه‌روز عید رمضان (پنج‌شنبه تا شنبه) را آتش‌بس اعلام کرده‌اند؛ آتش‌بسی‌که شهروندان کشور خواستار تمدید آن استند. در کنار مردم افغانستان، اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد، حکومت افغانستان و کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان نیز خواهان تمدید این آتش‌بس هستند.

هم‌رسانی کنید