تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دو ماه پس از آغاز سال‌نو آموزشی؛ کمبود کتاب و آموزگار حل نشده‌است

با گذشت بیش از ۵۷ روز از آغاز سال نو آموزشی، هنوز هم وزارت معارف نتوانسته‌است به مشکل کمبود کتاب‌های درسی و آموزگاران در مکتب‌های کشور رسیده‌گی کند.

شماری از دانش‌آموزان یکی از مکتب‌های هرات می‌گویند که کمبود آموزگار و کتاب آنان را با چالش‌های فراوان رو به‌رو کرده‌است.

این دانش‌آموزان می‌افزایند که نگران آیندۀ شان استند چون بی‌آموزگار و کتاب، مکتب برای شان معنایی ندارد.

میروس، یکی از دانش‌آموزان در هرات می‌گوید: "بدون کتاب نمی‌توانیم درس بخوانیم. کتاب در دسترس ما نیست."

رجاع محمودی، یکی دیگر از دانش‌آموزان در هرات ابراز داشت: "من شخصاً کتاب ندارم. نوت گرفته نمی‌توانم، درس خوانده نمی‌توانم. چالش‌هایی برای ما به‌وجود آمده که از درس خود عقب می‌مانیم."

شمار اندکی از آموزگاران که در مکتب‌ها مشغول آموزش‌دهی استند، کمبود کتاب و آموزگار را نگران کننده می‌دانند.

عبدالقادر موحد، یکی از آموزگاران در هرات می‌گوید: "کمبود کتاب در صنف‌ها باعث شده که در صنف‌های ما شاگردن در سر درگمی به‌سر ببرند."

اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که بی پروایی‌ها در برابر آموزش و پرورش، جفای بزرگی در برابر معارف در کشور است.

عبدالقیوم سجادی، نمایندۀ غزنی در مجلس نماینده‌گان می‌گوید: "معارف افغانستان سیستم بیمار دارد و این بیمار باید هر چه عاجل درمان شود. این درمان ممکن نیازمند اقدامات جدی باشد که باید حکومت انجام دهد."

اما وزارت معارف می‌گوید که می‌کوشد به این مشکلات رسیده‌گی کند.

نجیبه آرین، سخنگوی وزارت معارف می‌گوید: "برای رفع کمبود معلم ما در نظر داریم روند جذب معلمان حق الزحمه‌یی را آغاز کنیم ولی یک سلسله پروسه‌های طی مراحل رسمی باقی مانده‌است. زمانی‌که تمامی طی مراحل این پروسه‌ها تکمیل شد، بعد از آن ما روند جلب و جذب را آغاز می‌کنیم."

او افزود: "در کنارش، کتاب‌های که قرار بود چاپ شود، خوشبختانه بیشتر از ۸۵ درصد چاپ شده‌است. زمانی‌که روند چاپ تکمیل شود، ما پروسۀ انتقال را آغاز می‌کنیم و در تمامی ولایات کتاب‌ها توزیع خواهد شد."

مشکل کتاب، آموزگار، ساختمان و حتا امنیت اهل معارف از چندین سال به این سو ادامه داشته‌است.

شهروندان کشور می‌گویند، با آن که در دو دهۀ گذشته پول‌های زیادی به افغانستان کمک شد، اما به‌علت بی‌پروایی مسؤولان حکومتی و وجود فساد، مشکلات معارف به‌حال خود باقی مانده‌است و سیر سعودی را نیز پیموده‌است.

دو ماه پس از آغاز سال‌نو آموزشی؛ کمبود کتاب و آموزگار حل نشده‌است

اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که بی پروایی‌ها در برابر آموزش و پرورش، جفای بزرگی در برابر معارف در کشور است.

Thumbnail

با گذشت بیش از ۵۷ روز از آغاز سال نو آموزشی، هنوز هم وزارت معارف نتوانسته‌است به مشکل کمبود کتاب‌های درسی و آموزگاران در مکتب‌های کشور رسیده‌گی کند.

شماری از دانش‌آموزان یکی از مکتب‌های هرات می‌گویند که کمبود آموزگار و کتاب آنان را با چالش‌های فراوان رو به‌رو کرده‌است.

این دانش‌آموزان می‌افزایند که نگران آیندۀ شان استند چون بی‌آموزگار و کتاب، مکتب برای شان معنایی ندارد.

میروس، یکی از دانش‌آموزان در هرات می‌گوید: "بدون کتاب نمی‌توانیم درس بخوانیم. کتاب در دسترس ما نیست."

رجاع محمودی، یکی دیگر از دانش‌آموزان در هرات ابراز داشت: "من شخصاً کتاب ندارم. نوت گرفته نمی‌توانم، درس خوانده نمی‌توانم. چالش‌هایی برای ما به‌وجود آمده که از درس خود عقب می‌مانیم."

شمار اندکی از آموزگاران که در مکتب‌ها مشغول آموزش‌دهی استند، کمبود کتاب و آموزگار را نگران کننده می‌دانند.

عبدالقادر موحد، یکی از آموزگاران در هرات می‌گوید: "کمبود کتاب در صنف‌ها باعث شده که در صنف‌های ما شاگردن در سر درگمی به‌سر ببرند."

اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که بی پروایی‌ها در برابر آموزش و پرورش، جفای بزرگی در برابر معارف در کشور است.

عبدالقیوم سجادی، نمایندۀ غزنی در مجلس نماینده‌گان می‌گوید: "معارف افغانستان سیستم بیمار دارد و این بیمار باید هر چه عاجل درمان شود. این درمان ممکن نیازمند اقدامات جدی باشد که باید حکومت انجام دهد."

اما وزارت معارف می‌گوید که می‌کوشد به این مشکلات رسیده‌گی کند.

نجیبه آرین، سخنگوی وزارت معارف می‌گوید: "برای رفع کمبود معلم ما در نظر داریم روند جذب معلمان حق الزحمه‌یی را آغاز کنیم ولی یک سلسله پروسه‌های طی مراحل رسمی باقی مانده‌است. زمانی‌که تمامی طی مراحل این پروسه‌ها تکمیل شد، بعد از آن ما روند جلب و جذب را آغاز می‌کنیم."

او افزود: "در کنارش، کتاب‌های که قرار بود چاپ شود، خوشبختانه بیشتر از ۸۵ درصد چاپ شده‌است. زمانی‌که روند چاپ تکمیل شود، ما پروسۀ انتقال را آغاز می‌کنیم و در تمامی ولایات کتاب‌ها توزیع خواهد شد."

مشکل کتاب، آموزگار، ساختمان و حتا امنیت اهل معارف از چندین سال به این سو ادامه داشته‌است.

شهروندان کشور می‌گویند، با آن که در دو دهۀ گذشته پول‌های زیادی به افغانستان کمک شد، اما به‌علت بی‌پروایی مسؤولان حکومتی و وجود فساد، مشکلات معارف به‌حال خود باقی مانده‌است و سیر سعودی را نیز پیموده‌است.

هم‌رسانی کنید