Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بزرگترین پروژۀ برق خورشیدی دربامیان؛ میراثی از نیوزیلندی‌ها

نیوزیلندی‌ها در ماه روان میلادی به مأموریت شان در افغانستان پایان می‌دهند، اما خدمت رسانی مهمترین پروژۀ آنان در ولایت بامیان هم‌چنان ادامه دارد.
 
نیوزیلند نزدیک به یک دهه پیش یک پروژۀ برق خورشیدی را در ولایت بامیان عملی کرد که هنوز هم بزرگترین منبع تولید برق در این ولایت است.
 
این پروژه با هزینۀ ۱۴ میلیون دالر عملی شده‌است و در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد از مشترکان شرکت برشنا در ولایت بامیان از برق همین پروژه بهره می‌برند.

شمار اندکی از باشنده‌گان بامیان به انرژی برق دسترسی دارند، اما برقی که دارند مطمین‌تر از برق پایتخت و بسیاری از ولایت‌های دیگر است؛ نه از بهر مشکلات فنی در ازبیکستان قطع می‌شود و نه هم کسی با ویرانی پایۀ برق می‌تواند شهر بامیان را تاریک کند. 

سیدمحمد کبیر تابش، باشنده بامیان در این باره می‎گوید: "برق همیشه در دسترس ما است. سویچ آن در دست خود ماست و از تهدید هراس‌افگنان در امان است."

صداقت، باشندۀ دیگر بامیان نیز می‌گوید: "ده سال است از این برق استفاده می‌کنیم؛ هیچ‌گاهی نشده که برق ما قطع شده باشد."    

بامیان به شبکۀ ملی برق پیوند نشده و هنوز هم روشن نیست چه‌زمانی  برق وارداتی به این ولایت، خواهد رسید. 

در ماه آگست ۲۰۱۲ کار نخستین پروژۀ برق خورشیدی کشور در بامیان آغاز شد. 

این پروژه در ماه اکتوبر ۲۰۱۳ با ظرفیت یک میگاوات برق به‌بهره‌برداری سپرده شد و هنوز هم نزدیک به سه هزار مشترک برشنا در بامیان از برق همین پروژه استفاده می‌کنند. 

در آن هنگام نیروهای نیوزیلند در بامیان حضور داشتند و دولت نیوزیلند این پروژه را تمویل و با کمک شرکت‌های نیوزیلندی عملی کرد.  

لطیفه ناصری، فعال جامعۀ مدنی می‌گوید: "مردم ما ده سال است از این پروژه استفاده می‌کنند، ما خواهان توسعۀ این پروژه استیم."

امین همتا، باشندۀ بامیان نیز می‌گوید: "برق است که خانه‌های ما را روشن کرده و کمک ما کرده به تکنالوژی دسترسی داشته باشیم."

شکیب‌الله هدایت، کارشناس انرژی خورشیدی نیز می‌گوید: "رسانیدن برق وارداتی یا هم تولید برق از منابع آبی سال‌ها زمان می‌برد. با ظرفیتی که یک پروژه برق آبی را در پنج یا شش سال می‌توانیم عملی کنیم، با همان ظرفیت یک پروژه برق خورشیدی را در یک سال می‌توانیم تکمیل کنیم."

پروژه‌یی که در بامیان عملی شده‌است به شرکت برشنا نیز این اطمینان را داده‌است که همانند جاهای دیگر نگران گرداوری درآمدهایش نباشد. 

شرکت برشنا در مجموع با توزیع نزدیک به دو میگاوات برق برای چهار هزار و ۴۵۰ مشترک در بامیان، برق رسانی می‌کند.

بزرگترین پروژۀ برق خورشیدی دربامیان؛ میراثی از نیوزیلندی‌ها

این پروژه با هزینۀ ۱۴ میلیون دالر عملی شده‌است و در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد از مشترکان شرکت برشنا در ولایت بامیان از برق همین پروژه بهره می‌برند.

Thumbnail

نیوزیلندی‌ها در ماه روان میلادی به مأموریت شان در افغانستان پایان می‌دهند، اما خدمت رسانی مهمترین پروژۀ آنان در ولایت بامیان هم‌چنان ادامه دارد.
 
نیوزیلند نزدیک به یک دهه پیش یک پروژۀ برق خورشیدی را در ولایت بامیان عملی کرد که هنوز هم بزرگترین منبع تولید برق در این ولایت است.
 
این پروژه با هزینۀ ۱۴ میلیون دالر عملی شده‌است و در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد از مشترکان شرکت برشنا در ولایت بامیان از برق همین پروژه بهره می‌برند.

شمار اندکی از باشنده‌گان بامیان به انرژی برق دسترسی دارند، اما برقی که دارند مطمین‌تر از برق پایتخت و بسیاری از ولایت‌های دیگر است؛ نه از بهر مشکلات فنی در ازبیکستان قطع می‌شود و نه هم کسی با ویرانی پایۀ برق می‌تواند شهر بامیان را تاریک کند. 

سیدمحمد کبیر تابش، باشنده بامیان در این باره می‎گوید: "برق همیشه در دسترس ما است. سویچ آن در دست خود ماست و از تهدید هراس‌افگنان در امان است."

صداقت، باشندۀ دیگر بامیان نیز می‌گوید: "ده سال است از این برق استفاده می‌کنیم؛ هیچ‌گاهی نشده که برق ما قطع شده باشد."    

بامیان به شبکۀ ملی برق پیوند نشده و هنوز هم روشن نیست چه‌زمانی  برق وارداتی به این ولایت، خواهد رسید. 

در ماه آگست ۲۰۱۲ کار نخستین پروژۀ برق خورشیدی کشور در بامیان آغاز شد. 

این پروژه در ماه اکتوبر ۲۰۱۳ با ظرفیت یک میگاوات برق به‌بهره‌برداری سپرده شد و هنوز هم نزدیک به سه هزار مشترک برشنا در بامیان از برق همین پروژه استفاده می‌کنند. 

در آن هنگام نیروهای نیوزیلند در بامیان حضور داشتند و دولت نیوزیلند این پروژه را تمویل و با کمک شرکت‌های نیوزیلندی عملی کرد.  

لطیفه ناصری، فعال جامعۀ مدنی می‌گوید: "مردم ما ده سال است از این پروژه استفاده می‌کنند، ما خواهان توسعۀ این پروژه استیم."

امین همتا، باشندۀ بامیان نیز می‌گوید: "برق است که خانه‌های ما را روشن کرده و کمک ما کرده به تکنالوژی دسترسی داشته باشیم."

شکیب‌الله هدایت، کارشناس انرژی خورشیدی نیز می‌گوید: "رسانیدن برق وارداتی یا هم تولید برق از منابع آبی سال‌ها زمان می‌برد. با ظرفیتی که یک پروژه برق آبی را در پنج یا شش سال می‌توانیم عملی کنیم، با همان ظرفیت یک پروژه برق خورشیدی را در یک سال می‌توانیم تکمیل کنیم."

پروژه‌یی که در بامیان عملی شده‌است به شرکت برشنا نیز این اطمینان را داده‌است که همانند جاهای دیگر نگران گرداوری درآمدهایش نباشد. 

شرکت برشنا در مجموع با توزیع نزدیک به دو میگاوات برق برای چهار هزار و ۴۵۰ مشترک در بامیان، برق رسانی می‌کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره